6. třída

Cvičení

14.06.2012 09:39
Doplňte chybějící písmena Červiv- jablka skončil- v kompostu. Mal- lucerničky osvětloval- zahradu. Horsk- vrcholy byl- zasněžené. Znám- fotbalisté vyhrál- zápas. Přišl- k nám na návštěvu nov- sousedé. Úzk- a klikat- cestičky se sbíhal- u křížku. Počítačov- odborníci našl- chybu v programu. Jelínkov- králíci do jednoho utekl-.       Řešení (ta) Červivá jablka skončila v kompostu. Malé (ty mladé) lucerničky osvětlovaly zahradu. (ty) Horské (mladé) vrcholy...

Diktát

12.06.2012 07:49
    Smícháním různých látek vznikají směsi. Molekuly sloučenin se rozkládají na atomy různých prvků. Čisté diamanty jsou vzácné drahokamy, vybrušují se do tvarů briliantů které hrají všemi duhovými barvami. Průhlednými tělesy prochází téměř všechno dopadající světlo. Nad osadami, poli, lukami a holými kopci se vzduch rychle ohřeje a stoupá vzhůru. Žížaly patří v zoologii mezi červy. Pijavky jsou vodní červi (páni /páňi/).  Samečkové roháče vynikají mocnými kusadly....

Věta a souvětí

07.06.2012 09:51
1 přísudek = 1 věta (přísudek = slovesný tvar)     šel jsem = 1 přísudek     mohl bych     jsem zdravý     nechtěl být nemocný   Máme dlouho školu. Přijdu pozdě. = 2 věty Máme dlouho školu, proto přijdu pozdě. = 1 souvětí o dvou větách (2 přísudky). Souvětí může mít libovolný počet vět.   120/cv. 7a Šetřím školní majetek proto se učebnice ani nedotknu. V minulosti byla voda řek čistá že ji naši...

Diktát

29.05.2012 07:47
    Zřejmě mě měli rádi. Žili ve městě.      Ve starém domě z kamene. Já byla z malé vesnice.     Byla jsem vystrašená. Ale oni si mě oblíbili a přijali mě mezi sebe. 

Přívlastek

02.05.2012 20:55
Materiály z rvp.cz k procvičování: Přívlastek Barevné větné členy Staré řecké báje a pověsti       Šli jsme na ten koncert s učiteli. Moje boty dala maminka do správkárny. Těžká vrata se otevřela s hrozivým skřípotem. Mirek viděl v rybníku velkého kapra. Utíkal jsem džunglí před rozzuřeným tygrem. Nesu Martě slíbenou knížku.   Kdo, co? => podmět Co dělá podmět? Co rozvíjí podmět a přísudek? A jak se na to...

Diktát

27.04.2012 10:00
V záři teplých slunečních paprsků vynikalo zbarvení listnatých stromů. Sbalili jsme svetry do batohů a stoupali jsme do Horní Malé Úpy. Chlapci kráčeli neúnavně v čele, dívky zůstávaly vzadu. Z vrcholu byl úchvatný rozhled, protože bylo úplně jasno. Pozorovali jsme stříbrnou stužku řeky Úpy, jak se vine údolím.

Příslovečné určení

23.04.2012 22:02
      111/1 - 5 vět       Představení trvalo dlouho. PUč (jak dlouho?)        PUč (kdy?)                PUm     Za chvíli jsem našla v mlází několi kozáků.            PUč         PUm     Nikdy se tam už nevrátím.     Kdy se to...

Předmět

18.04.2012 22:31
Predmet-tabulka-pady.docx (13,2 kB) 108/3 109/4 - test   107/2 108/3 Příslovečné určení  

Písemka

15.04.2012 22:55
pisemka6-3ctvrtleti.doc (54,5 kB) Na prvních závodech, kterých jsem se zúčastnila v roce 1995, mi bylo devět let. Konaly se 8. září u Karlštejna. Přijela jsem tam se svou maminkou, jež mě velmi podporuje. Musela jsem si s sebou vézt dvoje boty. Jedny na samotný závod a druhé na rozběhání. Blížila se devátá hodina, kdy měl začít 6. ročník tohoto závodu, a já jsem byla velmi nervózní. Když startér vystřelil jednu ránu z pistole, běžela jsem jako o život. Několik závodnic bylo...

Rozvíjející větné členy

08.04.2012 21:07
105/6   Všechna děvčata a chlapci z naší třídy se zúčastnil- lyžařského zájezdu. Knihy a sešity ležel- rozházené po celém stole. Upustil penál a všechny tužky i pero se rozkutálel- pod lavicemi. U nedalekého rybníčku se na slunci vyhříval- housata a kachňata. Bulharsko a Řecko uzavřel- spolu novou hospodářskou smlouvu....

Větná skladba

26.03.2012 20:49
Přísudek jmenný      - se sponou     - beze spony Přísudek slovesný     - jednoduchý     - složený   Podmět     - vyjádřený     - nevyjádřený          - několikanásobný   Lidé si je dodnes ukazují a tomu kameni (oni) říkají Žižkův kámen.               VŠEOBECNÝ PODMĚT     V televizi dávají...

Slovesa

15.03.2012 11:38
TEST podtrhni slovesa Napiš čas sloves Napiš způsob slovesný (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) Napiš druh věty.

Slovesa

12.03.2012 20:24
  1.     Rozlišuj druhy vět a podtrhni: a)     věty oznamovací zeleně b)    věty tázací červeně                    věty zvolací (silně citové) c)     věty rozkazovací modře d)    věty přací žlutě V jeskyni Několik kamarádů vyrazilo na průzkum jeskyně.   „Úúú! Úúú! Je tady někdo?“ „Proč tak hulákáš?“ „Támhle se...

Šifrované zprávy morseovka

12.03.2012 18:03
https://dum.rvp.cz/materialy/sifrovane-zpravy-vyjmenovana-slova.html   ŠIFROVANÉ ZPRÁVY Pokus se vyluštit tajné zprávy.                                                         Doplň správné i/y. Převeď doplněná písmena na znaky:  i = .     y = - Pomocí Morseovy abecedy převeď tyto znaky na písmena V každé větě...

Slovesa

12.03.2012 09:03
Obrázkové věty: dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=rjajhrwu Slovesa jsou slova, která se časují a vyjadřují děj, a to činnost nebo stav. př: číst, pracovat, běžet, stát, ležet   ZPŮSOB - oznamovací způsob, je to běžný způsob     př: dělám, děláš, budu dělat..... - rozkazovací způsob     př: Dělej! Dělejte! - podmiňovací způsob     př: dělal bych, dělali bychom   97/2 - opsat, určit druh věty (oznamovací, tázací,...

Číslovky test/zk

11.03.2012 15:45
Číslovky - test 1. Roztřiď číslovky určité a neurčité a urči druhy  málo, několik, desetkrát, dvoje, sedmý, jednička   určité neurčité základní jednička málo,...

Číslovky - dokončení

07.03.2012 21:09
Napíšeš tečku? Zima začíná 21 prosince. Chodíme do 6 třídy. Čteme článek na straně 20 učebnice 6 ročníku. Na straně 20 je pěkný obrázek. Přijdu po 3 hodině. Od 17 listopadu 1939 byly české vysoké školy zavřeny. Napiš slovy různými způsoby: 22 1989 31  

Číslovky

29.02.2012 22:00
  https://userweb.pedf.cuni.cz/kcj/studenti/tumova/cviceni/cajs.pdf   Hledejte číslovky Moc se mi po tobě stýská.      Představení je dennodenně vyprodáno.  Vezmi si přes to krátký svetr.  Metro jezdí každou chvíli.  Náš dědeček má loveckého psa, který se jmenuje Denis.   --------------------------------------------------------------       Zkuste vymyslet tři pohádky, v jejichž názvu se...

Opakování

27.02.2012 08:33
Učíme se ciz-m jaz-kům. Ryb- tuk je zdrav-. Dědeček postavil nov- včel- úl. Prsten byl z ryz-ho zlata. Za vsí je rozsáhl- borov- les. Motýl- křídla hrají všemi barvami. Nad námi se ozval pronikav- jestřáb- křik.     Učíme se cizím jazykům. Rybí tuk je zdravý. Dědeček postavil nový včelí úl. Prsten byl z ryzího zlata. Za vsí je rozsáhlý borový les. Motýlí křídla hrají všemi barvami. Nad námi se ozval...

Zájmeno naši/naší

16.02.2012 08:37
https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-ii/procvicovani-zajmen-me-a-mne-15/     s. 69/3 vypiš zájmena & urči druh, je jich 8                           se - osobní jeho - přivlastňovací nás - osobní si - os. zvratné žádný - záporné mi - os. jeho - přivl. některý - neurčité mých - přivl. se - os....

Zájmena

01.02.2012 21:29
zajmena.pdf (189,4 kB) - cvičení test6zajmena.docx (11,4 kB)   Opakování kolesovice.webnode.cz/news/pridavna-jmena-po-novem-roce/   Dú: s. 82/ 1.c)   Prezi https://prezi.com/sfwgjhmy7o-6/zajmena/   Zápis Zájmena   Zájmena zastupují  jména, osoby, zvířata,...

Přídavná jména - stupňování pomocí příslovcí & opakování

30.01.2012 21:52
Divadlo: 250,- do konce týdne 15. 2. - Kladno Dámský krejčí             Přídavná jména:   měkká     tvrdá      přivlastňovací     jarní      mladý         matčin     jarní žena, jarní muž, jarní dítě mladá žena, mladý muž, mladé dítě     Ti mladí muži. ----- matčini muži      SPISOVNÉ Byli tam...

Přídavná jména - stupňování

23.01.2012 21:13
75/6a   Přídavná jména - stupňování     1. stupeň: veselý     2. stupeň: veselejší  (= 1. stupeň + -ejší, -ější, -ší, -í)     3. stupeň: nejveselejší  (= nej + 2. stupeň)   78/2a     krátký den - 3 dlouhá noc - 2 vysoká hora - 3 nízké místo - 3 hluboké jezero - 3 suché -3...

Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací

16.01.2012 20:01
Přídavná jména tvrdá s. 68/2b malý chlapec / mladý chlapec malí chlapci / mladí chlapci s malými chlapci / s mladými chlapci -ými   jmenné tvary 69/3 Byl jsem zvědav na dárek. -> Byli jsme zvědavi (mládi) na dárek.   68/2 a, b, c, d   Přídavná jména měkká učíme se cizím jazykům ten cizí jazyk ta   cizí žena to   cizí dítě => vzor. jarní učíme se cizím jazykům / jarním jazykům   Změna...

Cvičení pro integrace

10.01.2012 19:02
Vosy, ovádi a komáři patří k obtížnému hmyzu. Hmyzí štípnutí může být i zdraví nebezpečné. Včely, motýli a čmeláci přenášejí z květu na květ pyl. Čmeláky byste mohli vidět nejčastěji v jeteli.

Pololetní test 6. ročník

10.01.2012 07:00
.

Přídavná jména - velká písmena

08.01.2012 16:31
Domácí úkol 65/5 - na čt. 12. 1.         Babiččino údolí, Jirkův kamarád, matčin učitel, sestřina kamarádka, Petrovo rohodnutí, soudova kočka, tetin byt, Evino kotě, Alíkova miska, kovářova kobyla, ševcovy...

Testovací test

04.01.2012 22:35
  kolesovice.webnode.cz    -> 6. třída Loading...

Přídavná jména po Novém roce

02.01.2012 20:55
6. ročník: s. 63/cv. 1 - 5 řádek (= 10 příd. jmen), určit druh, pád, číslo, rod     Opakování   Jaké "v" napíšeme ve větě: Těšíme se na -ánoce? A proč? Řešení: Těšíme se na Vánoce!   Protože jde o podstatné jméno vlastní. Název svátku.       Kolik vlastností dokážete těmto věcem přiřadit? Za 2 minuty... Skup. zapsat                     A těmto...

Test

01.01.2012 13:12
  Odpovězte na všechny otázky, jinak nelze formulář odeslat. Tipováním lze dosáhnout v nejlepším případě známky 4. Loading... Odesílací tlačítko (Submit) může být skryté mimo rámeček. Najeďte do rámečku a sjeďte níže kolečkem myši. Potvrzení o odeslání se zobrazí nahoře mimo monitor.

Přídavná jména

14.12.2011 13:15
Domácí úkol z minule:   Domácí úkol napříště: s. 63/cv. 1 - 5 řádek (= 9 příd. jmen), určit druh, pád, číslo, rod   Opakování   Jaké "v" napíšeme ve větě: Těšíme se na -ánoce? A proč? Řešení: Těšíme se na Vánoce! Protože jde o podstatné jméno vlastní. Název svátku.   Koho má pisatel raději      Milý Otto, přeji Ti   ...

Podstatná jména

08.12.2011 11:30
Domácí úkol: 50/3 roztřiď podstatná jména Pomnožná (ty, ta) Jen množné číslo i pro jednu věc. Hromadná (to) Jen jednotné číslo i pro větší množství. prázdniny kalhoty České...

Šotkoviny

07.12.2011 22:25
https://www.sotkoviny.cz/souteze/posilejte-basnicky

Podstatná jména

05.12.2011 18:42
Znovu y-i-cviceni6.docx (13,1 kB) cvičení: vyjmenovaná slova: 42/12, 13, 15!   DÚ:  48/4 s. 48/ cv. 5   topil pilinami, popínavý keř, řídká pytlovina, klopýtavý krok, propisovací tužka, napínavá povídka, opylený květ, bílé pivoňky, třpytivý kámen, písčitá pláž, netopýří let, spínací špendlík Včely jsou vzor pilnosti. Třpytkování je zvláštní druh rybolovu. Kůň je lichokopytník. Na staveništi se vršily pytle s cementem a hromady písku. Napijte se...

Podstatná jména

04.12.2011 21:45
y-i-cviceni6.docx (13,1 kB) DÚ:  48/4 s. 48/ cv. 5   cvičení: (už bylo)  Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-. Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den. Sed-me doma a budeme psát úloh-. Představ- l-dí o Zemi a o vesm-ru b-ly rozd-lné. Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si m-sleli, že ji drž- obr Atlas. Teprve v 16. stolet- polsk- hvězdář M-kuláš...

Horory

29.11.2011 16:37
https://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-tipy/posilejte-horory   Rady, jak napsat horor, mohou žáci (i učitelé) nalézt na našem webu Šotkoviny: • Ivona Březinová a Zuzana Frantová: Trochu jiná pohádka https://www.sotkoviny.cz/spisovatelem-hrave/horor/12 • Ivona Březinová a Zuzana Frantová: Vytvoř atmosféru hrůzy https://www.sotkoviny.cz/spisovatelem-hrave/horor/21 • Ivona Březinová a Zuzana Frantová: No to je...

Slovní druhy

28.11.2011 09:20
Slovní druhy Podstatná jména pomůcka: počurává - u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor.        Více zde: https://kolesovice.webnode.cz/news/pomucky-mnemotechnicke-a-jine/ s. 43       král  oba stáli trůnu kdo tam myš s...

i/y po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova

18.11.2011 22:18
DÚ s. 42/ cv. 19 vyjmenovanaslova.odt (88,7...

S/Z

14.11.2011 19:18
  Tam-jší obyvatelé. (ě/ně) Kame-ý obchod. (n/nn) Po ránu si dávám svoji ra-í kávu. (n/nn) Nejraději vařím z ra-ých brambor. (n/nn) Zvu Tě na ob-d. Kolumbus ob-vil Ameriku. Podej mi, prosím, sb-račku! Ob-toval se v zájmu všech. Na louce létal b-lásek. Tento balík je příliš ob-mný. Už jsem ob-el půl Evropy. Petr...

Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, s/se, z/ze

09.11.2011 21:53
Domácí úkol: s. 38/ cv. 4 (stačí 7 vět). Zbarvit, změnit, srazit, vzplanout, shodit, vzkřiknout, zdřevěnět, zčervivět, slepit   Opakování Zvu Tě na ob-d. Kolumbus ob-vil Ameriku. Podej mi, prosím, sb-račku! Ob-toval se v zájmu všech. Na louce létal b-lásek. Tento balík je příliš ob-mný. Už jsem ob-el půl Evropy. Petr nám ob-dnal vstupenky. Rychle pob-ž! Tob- věřím.     Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, s/se,...

Skupiny bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně

02.11.2011 21:44
Opakování https://www.ocestine.cz/testy/zdvojene-souhlasky/doplnovani-slov-i/psani-n-nn-a-dalsich-hlasek-iv-319/   Domácí úkol s. 36/ cv. 5- zítra Nová...

Zdvojené souhlásky

31.10.2011 22:38
Opakování Při odvozování slov (pomocí předpon, přípon a koncovek) dochází ke změnám délek a střídání samohlásek   Domácí úkol s. 34/4 - od každého slova větu. Diktát vypnout dataprojektor                             Pobyli jsme v Tatrách několik dní. Včera jsme byli v biografu. V sobotu býváme doma, v neděli obyčejně chodíme na výlet. Odbyt nábytku stále stoupá. Škola byla...

Střídání hlásek při odvozování

24.10.2011 19:05
  Změny samohlásek dloužení: list - lístek, hrad - hrádek krácení: létat - letadlo, řídit - řidič střídání: stůl - stolek, sud - soudek; dřevo - dřívko ě > í: zpěv - zpívat, sběr - sbírat, věřit - víra, sedět - sídlo     Změny souhlásek     k - č  ruka - ručka c - č ulice - ulička h - ž noha - nožka ch - š střecha - stříška s - š vyprosit -...

Příbuzná slova

17.10.2011 08:57
Domácí úkoly Sešity!                                      Diktát - vyhodnocení https://www.fragment.cz/picture/shop/cz/zbozi/download/201380-01%20minikostka%20pro%20zs%20-%20cesky%20jazyk_s36-37.pdf                                      ...

Stavba slova

09.10.2011 11:18
tvorbaslov6.odt (18,1 kB) Do kvarteta se přimíchala karta, která mezi ostatní nepatří. Vybarvi...

Úterý 4. 10.

03.10.2011 21:58
Opakování     s- : shora dolů, z povrchu pryč, směrem dohromady      z- : změna stavu, směr nahoru     vz- : směr nahoru       Cvičení Brz__ k nám přijeďte!  Špičkov__ hráči létají často. Jablka _červenala. S novým bojov__m vybavením. Pole _pustla. Krab__ maso je velmi chutné. Voda _tékala. Chvíle _trávené s ní. Faradayov__ objevy. Ty objevy. Sob__ stáda. Oba jsme kytarovým__ nadšenci....

Druhy vět podle postoje mluvčího

02.10.2011 21:17
  Druhy vět podle postoje mluvčího   → oznamovací – prostě sděluje, slovosled nebývá ničím narušen, na konci věty stojí většinou  tečka → rozkazovací – rozkazovací věty mívají sloveso ve formě rozkazu (povel, příkaz, rozkaz)                 → přací – mluvčí vyjadřuje přání, prosbu, touhu                 Nezávisí na adresátovi (proto i rozk. zp.).        ...

Pondělí 3. 10. Důraz, tempo

29.09.2011 22:22
Odměny za pohovor   Karlovo vyprávění   Domácí úkol - doplnění cesty?   Opakování   y, í, papírky     Brz__ k nám přijeďte!      Mám rád švestková pov__dla.      Kolem poletovalo drobné chm__ří.     Špičkov__ hráči létají od turnaje k...

Zvuková stránka věty

28.09.2011 21:52
Opakování obecné kartičky https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=54&sekce=11&porad_cis=01&mod=&css=v&sel=1   https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=220&sekce=30&porad_cis=04&mod=&css=v&sel=1   https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=111&sekce=21&porad_cis=27&mod=&css=v&sel=1   Opakování z min. hodiny   Nová látka uč. s. 20   Větná...

Slovní přízvuk, větná melodie

26.09.2011 11:27
  https://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/SASCI.htm   Opakování Kontrola sešitů Domácí úkol Známky Rozliš délku, najdi dvojice slov lišící se jen délkou, vypiš.   Zprava přišla zpráva, že krutá krůta v bílém býlí byla polevou polévána. Byla to však hráčka, žádná hračka, proto muže, který jí může povalit odvála do dáli, aniž by jí dal.   Slovní přízvuk Každý správný muž zná mužský rým už   Každý | správný | muž –U | –U | – zná...

Spisovná výslovnost, dvojhlásky

25.09.2011 18:29
Čtení! s. 14. cv. 3 tvořte věty, první tři, kteří budou mít správně, dostanou 1, příp. 2 nabýt - nabít pýše - píše umívá - umývá výra - víra vysel - visel       Diktát BEZ UČEBNICE a bez PROJEKTORU:)  s. 17, cv. 5 sladký tvaroh (tvarohu, tvarohy) zkrátit řádky (změna stavu, krátím až zkrátím) shromáždit podpisy (směr dohromady) hradby z kamene (2. pád, hradby z koho čeho) kresba tužkou - kreslíme neshodné přívlastky - shodovat...

Diktát 20. 9.

22.09.2011 09:48
    Malíř krajinář je objevitel. Na rozdíl od mořeplavců, kteří připluli k ostrovům nikdy nespatřeným, malíř krajinář vstupuje do krajů, na které zanevřeli, protože se jim zdály nudné.   objev ti [ťi] mořeplavci ​připluli nikdy Kraje se zdály nudné. Fotbalisté se zdáli být dobří. (ti fotbalisté, mužs. rod živ.)      

Spisovná výslovnost

21.09.2011 22:17
Spisovná výslovnost 22. 9.2011   Anna, panna, měkký, cenný, babiččin vyslovujeme jen jednu souhlásku, protože to nemění smysl.   Jako dvě souhlásky vyslovujeme. nejjistější - nejistější, poddaný - podaný Nejjistější cesta vede lesem. Ondra je nejistější než Quido. Byli tam dva raci. Byli tam dva racci.   Můžeme zjednodušit dětství, lidstvo [c] většina, mladší [č]         když, který / dyš, kerý/,vždyť...

Slovní přízvuk, větná melodie

19.09.2011 11:55
slova v češtině mají přízvuk na první slabice:     malíř, krajinář, přistáli ve spojení s vlastní předložkou je přízvuk na předložce:     na rozdíl, do krajů ve spojení předložky s víceslabičným slovem, je přízvuk na první slabice dlouhého slova     Za nejnepříznivějších podmínek. Slova trojslabičná a delší mohou mít ještě vedlejší přízvuk.   Nahrát -...

Spodoba znělosti, správná výslovnost

19.09.2011 11:40
Znělé x neznělé znělé neznělé b p v f d t ď ť z s ž š g k h ch jen znělé r,l,m,nň,j jen neznělé c, č ř podle sousedící samohlásky (řepa - znělé, tři - neznělé) Spodoba znělosti píšeme souhlásku,...

Zvuková stránka jazyka

14.09.2011 14:24
Opakování z min. hodiny:   Hlásky Samohlásky - tóny. Všech deset českých samohlásek (tj. 5 krátkých a 5 dlouhých) a 3 dvojhlásky: krátké: a, e, i, o, u dlouhé: á, é, í, ú; ó (vyskytuje se jen ve slovech přejatých, např. móda apod.) dvojhlásky: v domácích slovech [ou] a v citoslovcích a přejatých slovech [au] a [eu]   Souhlásky Souhlásky neboli konsonanty, při jejich artikulaci...

Jazykové příručky

13.09.2011 07:26
  13.9. Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu (ne před 1993) pravopisná pravidla pravopisný slovník   prejz - prejzy: taška na střechu svéráznost - osobitost vikýř -  krytý střešní výstupek s otvorem měděnka - zelený povlak na měděných předmech atika - /nenašli/ architektonický prvek mansarda - podkrovní místnost, místnost pod střechou (pod krovem)   Slovník spisovné češtiny (SSČ) - významy slov Internet - pozor, obsahuje mnoho...

Jazyk a jeho útvary

07.09.2011 16:14
Vznik jazyka Člověk by sám nepřežil. Potřebuje ostatní, rodinu, skupinu, společnost.     S ostatními musí komunikovat. Komunikace = přežití.   Jazyky se vyvíjely: https://www.pjk.cz/brloch/Language_Tree.jpg   Český jazyk se vyvinul z praslovanštiny.   Nejstarší známé samostatné české věty byly připsány k zakládací listině litoměřické kapituly na počátku 13. století: Pauel dal geʃt ploʃcoucih zemu Wlah dalgeʃt...

Opakování

07.09.2011 16:08
  Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují 1. Podstatná jména  2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky  5. Slovesa  - časují se Slova Neohebná - neskloňují se 6. Příslovce  7. Předložky  8. Spojky  9. Částice  10. Citoslovce    testík https://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/SASCI.htm nebo: https://slovnidruhy.cz/testy/    

Úvodní hodina

03.09.2011 11:56
  Učebnice Rozvržení hodin v týdnu Rozdělení sešitů Staré sešity Domácí úkoly Internet/emaily Facebook? Seznámení s webem Vstupní písemka Hodnocení Čtenářské deníky/četba! Vstupní písemka   Zápis                                                                 ...

Zahajovací práce z ČJ

01.09.2011 22:47
  ZAHAJOVACÍ KONTROLNÍ PRÁCE Z ČJ – VI. TŘIDA   jméno:__________________________ třída: ___________ datum: _________________   Vyznač ve slovech kořen /2b/   podkova voda odlétat podstavec   Doplň: /3b/ -ě-/-ně- s-/z- -ě-/-je- m____síc ___bírat v____zd pom____nka ___lepit ob____vit zapom____l ___červenat p___nkava st rm____ ___barvit v___novat   Urči u každého slova, o jaký slovní druh se...

VO 6

01.09.2011 22:40
  Co je samospráva?     Jaké jsou otevírací hodiny vašeho obecního úřadu? Jakým jiným způsobem se můžete na úřad obrátit? Víte, co je to e-podatelna?     Jsou Kolešovice obec s rozšířenou působností? Co to je?       Jak často probíhají volby do obecního zastupitelstva? Kdy byly poslední?       Co znamená, že volby jsou tajné, všeobecné, rovné a přímé?       Co je to úřední...