7. třída

Vedlejší věty

17.04.2012 10:35
93/3   Vedlejší věta přísudková Přísudková věta = jmenná část přísudku.     Je v hlavní větě sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se)? Ne. ->     Je tam jmenná část? Ne. ->     Je podmět nevyjádřený?...

Písemka

15.04.2012 22:23
pisemka7-3ctvrtleti.doc (42 kB)     7. ročník A                            ...

Testik

12.04.2012 21:56
https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=114     Jméno:...

Druhy vět podle postoje mluvčího

08.04.2012 22:11
Druhy vět podle postoje mluvčího Prezi: https://prezi.com/zvh3sgh3jkqb/slovesa/ Větná melodie: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch07s02s04.html Procvičení: https://v.vasiljevicova.sweb.cz/cirkus.htm   Způsob slovesný x druhy vět  ...

Věty dvoj a jednočlenné

02.04.2012 17:48
Opakování   Podtrhni podmět a přísudek, je podmět nevyjádřený? Urči věty jedno a dvojčlenné.   Západní polovina oblohy ztemněla. Slunce sotva prosvítalo kalným oparem. Zešeřilo se. Dusno se stávalo téměř nesnesitelným. Najednou se ostře zablesklo. Ozvala...

Odvozování

19.03.2012 21:09
Proč se jazyk časem mění? Proč vznikají nová slova? Z kterého jazyka se do češtiny dnes hodně přejímá? Pomocí jakých jazykových udělátek odvozujeme slova? Uveď příklady pro oba způsoby takového tvoření: Pomocí jakých ---on se tvoří názvy prostředků a nástrojů? Uveď...

Detektivní povídky

13.03.2012 17:35
  Obraz sira Gilberta Murrella Victor L. Whitechurch detektivní povídka z Anglie zápletka     s. 133    

Obohacování slovní zásoby

13.03.2012 07:34
Pracovní list - DUM Obohacování slovní zásoby https://kolesovice.webnode.cz/news/slovni-zasoba/ tvořením nových slov     odvozováním (vrtule, dálnice, rozhlas)     skládáním (samoobsluha, přírodověda)     zkratkovými...

Význam slov, odborné názvy - uzavření, zk

11.03.2012 15:47
František Honza Roman Ondra Simona Bára

Odborné názvy

06.03.2012 10:54
Odborné názvy (odborné termíny) Slova s přesným významem. Termíny patří k nějakému oboru, kde společně tvoří odborné názvosloví - terminologii.) Nemají citové zabarvení. Např.: čeština: podmět, přísudek....          biologie: buňka, DNA, strunatci   ...

Přísudek (cvičení z učebnice)

06.03.2012 07:23
  |cvičení z učebnice Nikdo mě nesmí vidět. Musím jít do samoobsluhy nakoupit něco k věčeři. Poslali mě nakoupit nějakou limonádu. Nemohl jsem tomu vůbec uvěřit. Já se asi nikdy nenaučím lhát bez začervenání. Snad už tomu začíná rozumět. Přestaň konečně zlobit! Bavilo tě dívat se na ten...

Význam slov

14.02.2012 11:06
Opakování:   Co je slovo? Jaké jsou mluvnické významy slova: dveřmi Co je sousloví?  Je sousloví: moje košile? Je sousloví: Jaký je obrazný význam sousloví:  "Dívá se na mě skrz prsty"? Roztřiď na slova jednoznačná a mnohoznačná: Brno, moře, úsečka,...

Velká písmena

06.02.2012 10:20
Dú 53/2 - jen kapitálky;   Střediskem obchodního života Brna je NÁMĚSTÍ SVOBODY. Napoleon zemřel na OSTROVĚ SVATÁ HELENA. Nejstarší částí EVROPSKÉ PEVNINY je oblast POLOOSTROVA SKANDINÁVSKÉHO. Tetička bydlí v ULICI U DUBU. V Praze má jedna ulice jméno U ČTYŘ DOMŮ, protože ji tvoří jen...

Citoslovce a částice

06.02.2012 09:30
    1. Částice vyjadřují a) vyjadřují vzájemný vztah mezi větami nebo větnými členy b) zvolání, přání c) podiv, rozkaz d) přání 2. Uvozují samostatné věty a tím a) nemusí být ve větě spojka b) vyjadřují...

Společný diktát

24.01.2012 08:36
DIKTÁT U vily stály dva motocykly. Ve větvích borovice seděly dvě pěnkavy. My jsme ho nechtěli svými slovy urazit. Začátek Máchovy básně Máj je u nás známý snad každému. Husovi stoupenci se nazývali husité. Husovy knihy byly páleny, ale Husovy myšlenky působily dál....

Velká písmena

23.01.2012 09:52
7. ročník 53/1 Vyjeli jsme lanovkou na Černou horu. Znovu jsem si četli Jiráskovy Staré pověsti české. Viděli jsme operu Kníže Igor. Každý by měl navštívit Babiččino údolí. O prázdninách jsme byli v Krušných horách. Naše vlast se nazývá Česká republika. Půjdeme do Národního muzea. Některým...

Citoslovce

22.01.2012 20:17
  Citoslovce  jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Citoslovce mohou sloužit také na vyplnění prázdných částí věty. Od ostatních slov (jestliže se cítí...

Částice

16.01.2012 21:48
Částice Jsou slova neohebná. Uvozují samostané věty. Naznačují jejich druh (otázku, rozka, přání, zvolání...). Anebo různý postoj mluvčího k jejich obsahu. Nejsou větnými členy!   Částicemi jsou také slova jako ano, ne, asi, snad, možná, bohužel, prý  Půjdeš...

Spojky - shrnutí

16.01.2012 20:09
                        V tykvi je obsaženo mnoho vody. V močálech skřehotaly žáby. Sovy létají neslyšně. Včelař chodil mezi včelami bez kukly. Nad skalami se rozzářilo...

Pololetní test 7. ročník

11.01.2012 08:34
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dE5Gend1VUJ5OGdsWXRXdzU2YXpnZEE6MQ#gid=0  

Pololetní test, 7. ročník

11.01.2012 08:03
Loading...

Spojky

08.01.2012 17:05
Spojky   Mimozemšťan vysunul přistávací modul zespod své lodi a šel na přistání. Kamarádi si povídali s uloveným mamutem, ale já jsem musela vyčinit kůži šavlozubého tygra. Nejen že zloděj ukradl všechny naše šperky, dokonce mi utekl se ženou! Zloděj nebyl...

Předložky

08.01.2012 16:52
  Diktát, Alter 6/21 Domácí úkol: s. 38/cv. 8 - opakování příslovcí - pondělí 16. 1.     Co jsou to předložky?   Některé předložky mívají pro snazší výslovnost podobu se, ze, ve, ke, přede, ode, přese, ojedinělý je tvar ku - ku Praze, ku prospěchu, ku podivu...

Předložky

02.01.2012 20:59
  DÚ na pondělí: s 41/6 - 5 řádků (končí "připravuje") číst s. 39 text ---------------------------------------- Test z minula - příslovce   Příslovce vyjadřují: a) bližší okolnosti vlastností a dějů b) bližší okolnosti osob, věcí c) jsou závislá na podstatném jméně Ve...

Opakovaný test na příslovce

12.12.2011 22:12
  Příslovce vyjadřují: a) bližší okolnosti vlastností a dějů b) bližší okolnosti osob, věcí c) jsou závislá na podstatném jméně Ve větě: "Starý bernardýn Don ležel celý večer líně u krbu," Je kolik příslovcí? a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 Slovo "často" je příslovce: a) místa b) času c)...

Předložky

11.12.2011 12:10
DÚ na pondělí: s 41/6 - 5 řádků (končí "připravuje") číst s. 39 text   Předložky jsou slova neohebná.  Vyjadřují bližší okolnosti jako příslovce (místo, čas, způsob, míru, příčinu apod.), ale teprve ve spojení se jmény.   cv. 40/2 zjištěte, se kterými pády se pojí...

Příslovce - opakování

11.12.2011 11:52
DÚ z minula: 36/5     Opakování 1) Kolikátý slovní druh jsou příslovce? 2) Opiš a podtrhni ve větě příslovce:    Včera večer jel tudy František šíleně rychle, a proto naboural. 3) Co označují příslovce? 4) Jak se na příslovce ve větě...

Příslovce

20.11.2011 21:55
DÚ: 36/4 jen dvojice slov, čas - včas stupňování s. 38           Test: určete slovní druhy krása, krásný, krásně, krášlit, vadit, vada, vadně, vadný, chytrý, chytře, chytrost, chytrák, chytračit, modrý, modřit, modře, únava, unavený,...

Slovesný rod činný & trpný

14.11.2011 18:50
Opakování DÚ 32/2 Slovesný rod činný a trpný slovesný rod činný slovesný rod trpný Učitel chválil žáka. Žák byl chválen učitelem. Pražskou univerzitu založil Karel IV.    Pražská univerzita byla...

Slovesný rod

12.11.2011 21:59
  Zapomínání   DÚ   Knihy & básně (zapsat do seznamu, vytisknuté básničky)   Test     DVĚMA, OBĚMA DVOU, OBOU - Bez obou rukou. třemi, čtyřmi, pěti.........   Opakování řežu i řezám - obojí (i v dalších...

Slovesa - obtížnější tvary

07.11.2011 12:11
Zkontrolovat Honzovi sešit Číslovky - opakování Dvěmi - DVĚMA, OBĚMA DVOU, OBOU - Bez obou rukou. třemi, čtyřmi, pěti.........   Domácí úkol z minulé hodiny: s 24/ cv. 4a) Trojúhelník může být určen (3) stranami nebo (2) stranami a úhlem jimi sevřeným nebo jednou stranou...

Skloňování jmen přejatých

31.10.2011 23:15
  Diktát nebo jenž.... vypnout dataprojektor                         Když byl Jarda malý, četl knihu o pramenech Amazonky. A pak uvažoval, že jeho pražský rodný potok Botič musí mít také prameny, a...

Číslovky

30.10.2011 21:01
                                                  &

Vztažné zájmeno jenž

22.10.2011 22:49
                                                 &nbs

Zájmena

17.10.2011 11:22
  Zájmena     osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj - zvratné ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž,...

Test podst. + přídavná jména

12.10.2011 11:38
Musel se do dalekohledu dívat (obě, oči).  Postavil to (vlastní ruce).  Vytahám tě za obě (ucho). Vezmi hrnec za obě (ucho). Jeřáby se nad stavbou točily a točil-, až vypadal-, jakože nám mávají (svoje ramena). Protlačil se tam (svoje široké ramena). Pod (nohy) stolu lezlo dítě a pletlo...

Přídavná jména

29.09.2011 22:26
Domácí úkol strana 12. cvičení 3, 5 řádků Opakování      test - odchylné tvary někt. podst. jm. označujících části těla:   Utrhl_ se mi (ucho) u tašky, budu si muset koupit novou. Od rána mě bolí obě (ucho), asi budu muset zajít k lékaři. Konečně...

Podstatná jména

27.09.2011 10:33
  https://www.mojecestina.cz/gramatika/podstatna-jmena/c2011022701-stredni-rod--vzor-more-nebo-kure-.html https://www.mojecestina.cz/gramatika/podstatna-jmena/c2010041903-test--urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-1.html

Test - podstatná jména

26.09.2011 16:30
Test   roztřiď podstatná jména do těchto kategorií   pomnožná (mají jen množné číslo, označují jednu nebo více skutečnost)   hromadná (mají jen jednotné číslo, označují více...

Podstatná jména, ozvěny duálu

25.09.2011 18:49
  Opakování: co jsou podstatná jména konkrétní & abstraktní   co jsou podstatná jména hromadná & pomnožná   - > pomnožná podstatná jména mají pouze tvar množného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc,    -> hromadná podstatná...

Hromadná & pomnožná podstatná jména

19.09.2011 10:17
Hromadná  (mají jen jednotné číslo)  (označují více věcí)   Pomnožná (mají jen množné číslo) (označují jednu věc) trní hloží křoví mlází...

Popis

16.09.2011 09:19
Domácí úkol - Popis cesty v představivosti.   lksdaflksadjflkaj

Odchylné tvary podst. jmen označ. části těla

12.09.2011 17:08
  oko (město)            Má modré oči.        |     Síť měla velká oka. (města) ucho (město)          Zebou mě uši         |      Hrnec měl dvě ucha. ruka...

Podstatná jména

12.09.2011 15:22
Podstatné jméno je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.       PÁD Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou jazyk vyjadřuje vztah podstatných jmen k přísudku či jiným větným...

Vstupní test 12. 9. 2011

12.09.2011 09:51
  Vstupní písemka 7. tř. Jméno:   1. (5b) Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky, 5. Slovesa, 6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce)   Byl...

Úvodní hodina

04.09.2011 22:06
Učebnice Rozvržení hodin v týdnu Rozdělení sešitů Staré sešity Domácí úkoly Internet/emaily Facebook? Seznámení s webem Vstupní písemka Hodnocení Čtenářské deníky/četba! Vstupní písemka   Zápis   Úvodní hodina pracovní webové...

Opakování 6. ročníku

02.09.2011 22:36
  Diktát Navštívil- jsme č/Č/eský ráj. Máchovo jezero a h/H/ořice v p/P/odkrkonoší. V řadě b-tev husité zvítězili i proti přesile. Vánoční turnaj v hokejbalu v-hrál- chlapci ze z/Z/ákladní školy v d/D/ubenci. Oba sousedov- chlapci jel- na letní tábor ke s/S/větlé nad...

Opakování ze 6. třídy

01.09.2011 22:38
  Opakování 6. třída   1. Vytvoř věty, v nichž jsou následující slova různými slovními druhy.   zdraví, pila, kolem       2. Urči mluvnické kategorie u vyznačených slov:   Vedla...