8. třída

Jan Amos Komenský

12.06.2012 20:57
Jan Amos Komenský (1592 - 1670) - teolog, filozof, pedagog (-420 let) dílo: Labyrint světa a ráj srdce Listové do nebe Orbis pictus - Svět v obrazech (Škola hrou)   Učit se musí od mládí. Povinná školní docházka (chytří, hloupí, chudí, bohatí,...

Souvětí souřadné - poměry mezi větami hlavními

29.05.2012 09:53
                         Souvětí souřadné - vztahy mezi větami hlavními   ------> Slučovací poměr  +             Šel tam a...

Příprava na písemnou práci - řešení

28.05.2012 09:32
    reseni-pred-8-priprava-na-zaverecnou-pisemku.docx (15,8 kB) KONTROLNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA – 8....

Hlavní a vedlejší věty

13.05.2012 20:47
TISK Vedlejší věty.docx (14 kB) Souveti,_veta_hlavni,_vedlejsi_-_pl.doc (33 kB) Graficke_znazorneni_souveti.ppt (406 kB) Souveti.doc (50 kB)   https://prezi.com/wp2zbjinefg1/veta-hlavni-a-vedlejsi/ 117/7   Když jsem byl na prázdninách u babičky, seznámil jsem se s...

Vedlejší věty příslovečné

11.05.2012 08:50
Opakování příslovečného určení Podtrhni příslovečná určení místa a času (ptáme se kde, kam, odkud a kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často) Kolumbovo vejce (Domácí úkol) Žil kdysi dávno v Janově chudý tkadlec a měl dva...

Vedlejší věty

09.05.2012 08:29
  Nakresli graf souvětí a urči druh věty vedlejší. Vydal se tam, kde byla schůdnější cesta. Počkej doma, dokud se nevrátím. Vůbec si neumím představit, že tam nepřišel. Budeš-li klidná, všechno se urovná. Když ráno vyšlo slunce, nikdo v táboře nebyl. Dlouho...

Věty vedlejší

03.05.2012 08:38
Bylo mi divné kam najednou tak všichni pospíchají.                                 Bylo mi divné kam najednou tak všichni...

Kolešovické listy 2012/2

01.05.2012 20:40
Kolešovické listy 2/2012   Co všechno se můžeme dočíst v místním tisku? (prolistování, co vás na první pohled nejvíce zaujalo?) V kolika exemplářích Kolešovické listy vycházejí? (patička v závěru) Pořídí Kolešovice novou hasičskou stříkačku? (strana 2, 4. odrážka "OBECNÍ...

Poměry mezi složkami několikanásobného větného členu

23.04.2012 22:29
Poměry mezi větnými členy    

Doplněk

22.04.2012 22:19
Určete větné členy: U nedalekého potoka už rozkvetly žluté blatouchy. Mech u cesty byl krásně zelený. V neděli jsem pomáhal rodičům doma i na zahradě. 1. Kdo, co -> podmět 2. Co dělá podmět -> přísudek 3. Jaký, který, čí -> přívlastek 4. Jak, kde, kam, kdy, proč...

Písemka opravná / Doplněk

15.04.2012 21:22
 pisemka8-2.doc (44,5 kB)   U nedalekého potoka už rozkvetly žluté blatouchy.   Mech u cesty byl krásně zelený.   V neděli jsem pomáhal rodičům doma i na...

Písemka

11.04.2012 22:18
  Společný diktát: Stížnost byla vyřízena. Sběhli se kolem spolužáka. Odcházela se svěšenou hlavou. Je to jeho povinnost. Každý den začínal ranní rozcvičkou. Oběhl několik domů. Zřejmě na to ani nepomyslel. Nechci zůstat osamělý. Seběhl z cesty. Recitoval celý text zpaměti. Jeho...

Větné členy - opakování

02.04.2012 18:28
Větné členy opakování   Na podmět se ptáme? Ve větě: "Šel." Je podmět? Přísudek je? Ve větě: "Musím tam jít." je přísudek? Jak se jmenuje přísudek složený z více sloves? Může být přídavné jméno součástí přísudku? Ve větě: "Je mladý." je přísudek? Jak se...

Přívlastek shodný & neshodný, těsný & volný

25.03.2012 20:12
predmet-pu-pk.docx (13,2 kB) Opakování   Větný rozbor 1. krok - Nalezení slovesa. 2. krok - Kdo, co dělá nebo je ... viz sloveso => podmět. 3. krok - Co rozvíjí sloveso? - předmět, příslovečné určení 4. krok - Co rozvíjí podmět a předmět? -...

Přísudek

05.03.2012 19:51
Umíme předmět a příslovečné určení? Podtrhni předmět a urči pád.docx (11,2 kB)   88/4  - vyhledat předměty https://testy.streamnet.cz/ceskyjazyk_vetnyrozbor.php https://testy.nanic.cz/testy/cestina/prisudek/ dum - příslovečná  určení  ppt dum - větné...

Zápor

27.02.2012 21:16
Zápor Jméno2.doc (36,5 kB) Opakování Určete zda jde o věty dvojčlennné, jednočlenné či větné ekvivalenty.   Okouzlující žena!  E Nekuřte!  2 Nevyklánět se z oken!   Učitelé učili děti. Těšíme se na vás. Prší. 1 Nekouřit! Je mi...

Opakování po jarních prázdninách

27.02.2012 07:31
75/16 první odstavec Mamutík prav-l.....  

Koncovky jmen a sloves

14.02.2012 10:29
Na bledé noční obloze se mihotaly ojedinělé hvězdičky. Ve vsi pohasínala světýlka. Ze tmy znělo jen zurčení pramínků z tajícího sněhu. Ve výši se nesl svist křídel neviditelného hejna divokých hus. Ozývalo se i zvonivé kejhání. To zburcovalo domácí husy. Hlučně plácaly křídly a pronikavě se...

Koncovky jmen a sloves

14.02.2012 10:01
Vévoda Krok sídlil na hradě v lesích u vsi Zbečna. Byl to muž moudrý dokonalý a spravedlivý. Lidé se k němu sbíhali jako včely k úlům, aby jim pomohl radou nebo je rozsoudil. Přicházeli za ním nejen z vlastního rodu, ale všichni z celé země. Jednou se Krok rozhodl, že vyhledá nové sídlo. Určil...

Skladba

07.02.2012 10:27
https://www.fzsbrdickova.cz/media/skladba.pdf   SKLADBA    Druhy vět podle postoje mluvčího      • oznamovací: Půjdu do kina.      • tázací: Jakou má barvu?          Otázky v...

Koncovky jmen a sloves, test

06.02.2012 19:58
  Jméno:  Datum:                          včel_ na jetel_, s učitel_ a v_chovatel_, krmení pro ps_, chybam_ a om_l_  v_cvičení poštovní holub_, v uhelné pánv_, krystal_ sol_, v údol_ Sázav_ s Francouz_...

Pravopis koncovek jmen a sloves

06.02.2012 07:31
PREZI: https://prezi.com/cluiysmha_2r/koncovky-jmen-a-sloves/     Dú 69/7a (na pondělí)   68/5, 6

Pravopis koncovek jmen a sloves

30.01.2012 22:13
          68/4a+b       Víte že také hm-z rozeznává barv-? Jej-ch v-ditelnost však je jiná než u lidí. Hm-z zprav-dla nev-dí červenou ale v-dí i barv- ultraf-alové. Velmi v-znamné je rozlišování barev například pro včel-. Ty se při sb-rání...

Testy vzory sloves

30.01.2012 21:43
  https://testy.nanic.cz/testy/cestina/cj.vzory-sloves-ii/ č. otázka správná odpověď Vaše odpověď 1 Vytrpět Vid dokonavý, třída 4., vzor "trpí" žádná nebyla...

Diktát

25.01.2012 07:57
Je to jeho povinnost. Každý den začínal ranní rozcvičkou. Oběhl několik domů a zase se vrátil. Zřejmě na to ani nepomyslel. Nechci zůstat osamělý. Seběhl z cesty. Recitoval celý text zpaměti. Její objetí bylo velmi chladné.

Testík - angličtina

23.01.2012 10:48
Testík

Nepravidelná slovesa

22.01.2012 21:28
Nepravidelná slovesa být, jíst, vědět, chtít obtížnější tvary:     on je = on jest (knižní)     oni jsou     my buďme, buďte     já nabudu, odbudu, dobudu     nabydu, odbydu, dobydu =...

Kryje, kupuje, prosí, trpí, sází

22.01.2012 19:36
3. třída -je       kryje  kryl  krýt kupuje  kupoval  kupovat   s. 59/cv. 11   Jsem opatrný, (nemazat se).  Já nutně...

Vzory sloves

16.01.2012 22:22
mine - minul tiskne - tiskl začne - začal     vane - vanul     klene - klenul     hyne - hynul     kyne -...

Spojky

15.01.2012 15:33
  Spojky... zpravidla se před nimi nepíše čárka nejsou větnými členy spojují věty ve věty jednoduché jsou ohebným druhem   Spojky podřadící...     připojují věty vedlejší k...

Pololetní test, 8. ročník

10.01.2012 08:02
  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dFE5T20zYzdzSDJDTGdDaEpnVHluZEE6MQ#gid=1 Loading...

Slohová práce

08.01.2012 21:15
povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu Rozsah A4 Témata: Můj hrdina/ka Můj kamarád/ka Můj táta / moje máma Vánoce Moje rodiště / můj domov   Pozor na pravopis: Pište krátké věty! Při psaní můžete použít Pravidla českého pravopisu. Slohové práce...

Testovací test

04.01.2012 22:54
Loading...

Ivanhoe

13.12.2011 21:52
    Ivanhoe   Ivanhoe je nejznámější historický román skotského spisovatele sira Waltera Scotta z roku 1819, který je jakýmsi mytickým obrazem vzniku anglického národa ze staré anglosaské šlechty.   Autor v románu vypráví romantický příběh ze života statečného...

Slovesné třídy - úvod

11.12.2011 14:54
vzpomíná hřeje leze usíná plakat česat sypat dlabat usnout najmout ZAPAMATOVAT třídy a vzory: 1. nese, bere, peče, maže, umře 2. tiskne, mine,...

Slovesný vid - pokračování

28.11.2011 07:45
Zápis Opakování Jak poznáme, je-li určité sloveso dokonavé, nebo nedokonavé?   1. možnost: Zkusíme od něj vytvořit spojení budu + infinitiv (např. budu pracovat) (tzv. opisné futurum)     Je-li to možné (budu uklízet), jde o...

Slovesný vid

18.11.2011 22:07
  Vid je kategorie sloves, která se vztahuje k plynutí času.    DokonaVý jako dokonaný   Dokonavý vid  Označuje děj, který je již dokončený nebo ohraničený.  Můžeme si před slovesem říci "jednou" (jednou jsem se podíval/se...

Skloňování zájmena „týž, tentýž“

18.11.2011 21:54
Jak skloňujeme zájmeno týž/tentýž?: https://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5485   Cvičení    Přijela babička Očekávali jsme ….Těšili jsme se na …. Šli jsme … všichni naproti na nádraží. Poznáme … nebo nepoznáme? Dávno jsme se s … neviděli. Naposledy jsme …...

Skloňování zájmena týž , tentýž

18.11.2011 21:44
                                                                       jednotné...

Skloňování cizích vlastních jmen - dokončení

14.11.2011 20:26
Domácí úkol                             Diktát           To vám stěží vyjde. Byl zcela spokojen. Vrátil se zpět. Od té doby se choval rozumněji. Vysoká...

Skloňování cizích vlastních jmen

11.11.2011 11:56
Test doplň i/y, ě/ně, slova v závorkách dej do správného tvaru Některé méně znám-jší f-zikální pokusy se konají ve (vakuum). Otcov- fotografie jsme nalepil- do (album). V (akvárium) je nutno vodu ok-sličovat. Sešl- jsme se před (gymnázium). Náš divadelní soubor hraje hodnotná (drama). Život...

Videa

08.11.2011 21:13
Příběh věcí s českými titulky https://video.google.com/videoplay?docid=8527248226048886347   Living lightly   americkaaevropskamesta.odt (60,9 kB)    

Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých

06.11.2011 18:28
Opakování + test 1.) podívejte se, v jakém pádu je vztažné zájmeno 2.) podívejte se na jaké jméno z předchozí věty odkazuje 3.) pokud je v prvním pádu, použijte paměť 4.) pokud je v jiném pádě, nahraďte vztažné zájmeno příslušným podst. jménem 5.) nahraďte jej zájmenem osobním 6.) k...

Bylo nás pět - film

01.11.2011 22:02
Bylo nás pět Karel Poláčekl   Karel Poláček (22.3. 1892 – 21. ledna 1945, Gleiwitz) český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista. Humoristické romány, zobrazení tragikomedie maloměstského...

Zájmena

22.10.2011 22:26
Zájmena   osobní  - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno si, se ukazovací - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám přivlastňovací  - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj tázací- kdo?,...

Podstatná jména

22.10.2011 22:17
  Sešity   Diktát (27/8, po "ruce")   Podstatná jména   Jako speciální skupiny podstatných jmen lze vymezit jména:  (mají jen jedno číslo)   pomnožná - mají pouze tvary množného čísla a označují jimi jen jednu věc (Hradčany,...

Slovní druhy

22.10.2011 22:05
  Kritéria pro třídění slov do slovních druhů:     slovní druhy jsou vymezeny na základě tří kritérií, ta se někdy doplňují, jindy si konkurují, přitom žádné kritérium samo o sobě není dostačující     jsou to kritéria:...

Tvarosloví

17.10.2011 21:59
Opakování 22/9 Doplň absolutně  autu minimálně automatický luxus relaci signál realizovat export volejbal basketbal kvalita experiment aparát anulován     absolutně - úplně informace - zpráva, údaj aut...

Vlastní charakteristika

12.10.2011 11:10
Opakování     Vnější charakteristika - popisuje vzhled.     Vnitřní charakteristika - popisuje vlastnosti, povahu, schopnosti.     Přímá charakteristika - přímo pojmenovává.     Nepřímá charakteristika - opisuje, pomocí...

Slova přejatá a jejich výslovnost

11.10.2011 12:51
1) z minulé hodiny s 21., cv. 6 - * úspěšným   cacao - kakao myth - mýtus mission - mise přizpůsobení českému pravopisu i výslovnosti   2) diktát               V rozlehlé místnosti vidíme polonahé muže. V rukou mají dlouhé...