8. třída

Úterý 3. 10

03.10.2011 08:30
Výsledky diktátu     - známky                             antik.? Domácí úkol     šance 2, s. 17, cv. 8, 4 věty :(     ti, co měli, známky, co nemají,...

Skloňování obecných slov přejatých

02.10.2011 21:57
        jednotné číslo     množné číslo 1. p.  idea  idey, ideje 2. p.   idey,...

Některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen

02.10.2011 21:43
1. vzor kost: - ost (rychlost, radost, starost) + řeč, věc jiná jména, která podle 2. p. j. č. patří ke kost (myš, myši, noc, noci) mají v mn. č. ve 3. a 6. pádě tvary podle píseň: myším, myších, (ale myšmi), nocím, nocích, nocemi   2. podel vz. píseň -ň, -ř, -j (báseň, tvář,...

Pondělí, 3. 10. - Přejatá slova

29.09.2011 22:37
Opakování Diktát znovu tentýž - papíry, ne šešity..................... VYPNOUT DATAPROJEKTOR                           Pilnému pracovníkovy byl zvýšen plat. Viděl...

Diktát

27.09.2011 07:31
Známkování:    . Známkování průběžných testů (známkování "light")  Počet jakýchkoli chyb Známka 0-2 1 3-5 2 6-8 3 9-11 4 11 a...

Větné členy

26.09.2011 22:01
https://www.kaminet.cz/ces/veta/_vetnecleny2.php

Slova přejatá a jejich pravopis

26.09.2011 12:32
Opakování základy/kvíz (y/i s/z), slovní druhy, rozbor, věty Najdi Podmět & přísude, předmět, příslovečné určení, přívlastek Děti se tísnily kolem umyvadla plného čerstvých květin. Děti ----------- se tísnily ( podmět a přísudek slovesný) Kolem umyvadla...

Tvoření slov

24.09.2011 21:48
diktát styblík s. 95 cv 2 vytvořte co nejvíc slov odvozených od: let, letět, vyletět, uletět, vzletět, odletět, přiletět, podletět, nadletět, výlet, úlet   brát hrát padnout volat   Během 30 sec vymyslet co nejvíc slov s předponou vy - vynulovat, vymyslet, vypsat,...

Diktát

19.09.2011 22:42
uč. 8. ročník s. 123, upravený   S kojotem se můžeme setkat v Severní Americe. Vypadá jako liška a je považovaný za prohnané a vychytralé zvíře. Protože napadal i jehňata, vypověděli mu lovci a farmáři boj. Pak si uvědomili, že si počínají nerozumně. Hlavní potravou kojotů jsou...

Slovní zásoba

19.09.2011 15:04
  Slovní zásoba  Změna významu česká slova s novým významem (například ještěrka jako vozidlo)   lux, xerox, rolba,  inbus (které bylo v hovorové němčině zkomoleno na imbus a v této podobě se rozšířilo do dalších...

s/z

18.09.2011 17:52
předpona s směr dohromady z povrchu pryč shora dolů + skončit, spálit, strávit, stýskat, stvořit, stěžovat si, sběr   z změna stavu dokončení děje + zpěv, zkoumat, způsob, zčervenat, zpověď, zpupný, ztepilý,...

Slovní zásoba a tvoření slov

17.09.2011 22:12
Jazyk není mrtvý ani nehybný.   Mění se. Nová slova   Najděte slova, kterým by vaše babička asi nerozumněla:     Gigabyte GSmart G1315 je jeden z mála mobilních telefonů kombinujících výhody DUAL SIM a operačního systému Google...

13. 9.

13.09.2011 10:14
Rozbor pís. práce   diktát   Chlapci se vrátili z lesa hladoví. Velrybí jazyk váží až čtyři sta kilogramů. Babička nikdy nezavřela dveře ani před cizími lidmi. Když loď odrazila od břehu, mávali cestující na rozloučenou bílými šátky.   ---------- Ti chlapci...

Čeština mezi slovanskými jazyky

12.09.2011 15:58
Praotec Čech na Řípu, pověst (Josef Mathauser – Praotec Čech na hoře Říp.) Kolem Řípu a už vůbec na Řípu samotném podle všeho první Slované, kteří k nám dorazili někdy začátkem 6. století, rozhodně nesídlili – usazovali se o něco jižněji, na Slánsku, v okolí Kralup nad Vltavou...

Úvodní hodina

03.09.2011 11:46
-  Učebnice Rozvržení hodin v týdnu Rozdělení sešitů Staré sešity Domácí úkoly Internet/emaily Facebook? Seznámení s webem Vstupní písemka Hodnocení Čtenářské deníky/četba! Vstupní písemka Zápis   5. 9. 2011      ...