9. třída

Svěrákův diktát

01.09.2011 11:01
Právě jsme dorazil... do vápencového území ...eského ...rasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves...oněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kob...la, zatímco nám se zalíbilo návrší ...latý ...ůň. A v jeho hloub... se ukrývá nejro...áhlejší jesky...í komplex...

Vstupní test 12. 9. 2011

12.09.2011 09:56
Zadání | Řešení | Hodnocení Vstupní test 9. tř. Jméno:   1. Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky, 5. Slovesa, 6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice,...

Diktát 12. 9.

12.09.2011 10:47
Buďme dobrými přáteli. Nad skalami se blýskalo. Vojáci s veliteli odjeli na cvičení. Ve vykotlaném stromě měly hnízdo vosy. Gorily žijí v Africe. V krvi má být určité množství krvinek. Dívky cvičily bosy.

Čeština mezi slovanskými jazyky

12.09.2011 14:57
Praotec Čech na Řípu, pověst (Josef Mathauser – Praotec Čech na hoře Říp.) Kolem Řípu a už vůbec na Řípu samotném podle všeho první Slované, kteří k nám dorazili někdy začátkem 6. století, rozhodně nesídlili – usazovali se o něco jižněji, na Slánsku, v okolí Kralup nad Vltavou...

Slovanské jazyky

12.09.2011 18:55
Praotec Čech na Řípu, pověst (Josef Mathauser – Praotec Čech na hoře Říp.) Kolem Řípu a už vůbec na Řípu samotném podle všeho první Slované, kteří k nám dorazili někdy začátkem 6. století, rozhodně nesídlili – usazovali se o něco jižněji, na Slánsku, v okolí Kralup nad Vltavou...

Vývoj českého jazyka

12.09.2011 20:39
Archaismy, historismy a neologismy   najděte slova, kterým by vaše babička asi nerozumněla:     Gigabyte GSmart G1315 je jeden z mála mobilních telefonů kombinujících výhody DUAL SIM a operačního systému Google Android 2.2 Froyo. Díky funkci...

Historie českého jazyka

18.09.2011 10:01
první rozkvět češtiny ve 14. století (1300 - )  Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha), jedenáctý český král     Dalimilova...

Práce s jazykem

19.09.2011 22:39
Umění zemřít https://www.youtube.com/watch?v=ISzAjsA4o9w

Spisovná výslovnost

25.09.2011 19:14
barvy na pátek? Opakování Roztřiďte: archaismy neologismy historismy                   kráčet, čeledín, to je fakt hustý,...

Svěrákovy diktáty

26.09.2011 21:52
Takto to napsala 9. třída: (zbývá 1 chyba) Právě jsme dorazili do vápencového území Českého krasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves Koněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kobyla, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A v jeho hloubi se ukrývá...

Rozbor větný

26.09.2011 21:59
Mirek si ostříhal ke konci velké přestávky nehty na rukou i na...

Pondělí, 3. 10.

29.09.2011 22:44
dorazit Svěrákův diktát   Takto to napsala 9. třída: (zbývá 1 chyba) Právě jsme dorazili do vápencového území Českého krasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves Koněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kobyla, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A...

Větné členy, přehled

01.10.2011 20:37
  základní větné členy: podmět přísudek rozvíjející větné členy: přívlastek předmět příslovečná určení doplněk   každý větný člen může...

Tvoření slov

09.10.2011 22:23
https://www.arcs.cz/pred-pripony.html   s. 32. cv. 3  

Indiánské písmo

11.10.2011 13:52
  Měsíc v...

Význam slov

12.10.2011 12:08
Opakování   pravopis související se stavbou slova   Diktát   Význam slov   zdroj: https://angel-from-the-hell.blog.cz/0704/13b-synonyma-homonyma-antonyma   1. synonyma 2. antonyma 3. paronyma 4. homonyma 5. jednoznačná, mnohoznačná...

Tvoření slov

12.10.2011 12:19
Kořen Předpona Přípona Koncovka Základové slovo- slovo, z kterého bylo příslušné slovo přímo utvořeno Slovotvorný základ - je ta část slova,kterou má slovo odvozené společné se slovem základovým Slova příbuzná  

Význam slova

17.10.2011 10:42
Význam slova 17. října   slova nadřazená a podřazená uč. s. 34 nadř. dřeviny: stromy, jehličnany, listnaté, keře, buk - podřazená nadřazená ------> podřazená obecná     ------> konkrétní nadřazená <---(souřadná, souřadná)---> podřazená slova na stejné...

Stavba a tvoření slov

24.10.2011 00:09
Sešity!!!!!!!!!!!!!!   Test Do jaké skupiny jazyků patří čeština? Co je spisovná čeština? Co je nářečí? Jak se vznikají nová slova v jazyce? Archaismus je? Neologismus je? Jaký jazykový (fonetický) jev můžeme sledovat v těchto slovech: nadpis, sbírka, ztráta,...

Psaní čárky

24.10.2011 14:18
Test učebnice 8. ročník, s. 33 Doplňte i/y, s/z/vz, ě/je, ě/ně, zdvojené či jednoduché hlásky, čárky Má dom-nka byla správná. Pozoroval- jsme zatm-ní (M/m)-síce. Zam-stnanci městské správy čistil- ulice. Vodopád tem-ě hučí. Městem vede značený ob-zd. S-mbolem je zaťatá p-st. Zrakové a...

Souvětí

24.10.2011 17:05
     Druhy souvětí souřadného   V souvětí souřadném se spojují ve větný celek věty hlavní, nezávislé, které však svým obsahem spolu souvisejí. Vzájemný významový poměr může být různý a bývá vyjádřen různými druhy spojek a spojovacích výrazů. Dosti často bývají k...

Slovní druhy - opakování

07.11.2011 11:20
Jaro  žhnoucího léta stromy se první plody dlažba ulicích stěny domů žárem uličky Staré Čtvrti  se jedinou  horkou výhní školách       Domácí úkol: 32/2 Zbyšek, Bivoj, Pribina, Nezamysl, Hostivít, Záviš, Přemysl, Kvido,...

Jména, jejich druhy a tvary

12.11.2011 22:18
DÚ  47/15 - užijte správné tvary jmen Knihy seznam: seznam9tridy.odt (11,1 kB) Objednáváte knížky? Básničky písňové texty Žáček k vytisknutí: basnicky-zacek.odt (27,2 kB)               Test: doplň i/y, n/nn, ě/je,...

Slovní druhy

14.11.2011 19:44
  DÚ  47/15 - užijte správné tvary jmen Test II Doplňte i/y, s/z/vz, ě/je, ě/ně, zdvojené či jednoduché hlásky, čárky Má dom-nka byla správná. Pozoroval- jsme zatm-ní (M/m)-síce. Zam-stnanci městské (s/z)právy čistil- ulice. Vodopád tem-ě hučí. Městem vede značený ob-zd....

Slovní druhy - opakování

19.11.2011 17:48
9seznam-terminy.odt (10,5 kB) DÚ s. 42. cv. 5   Knihy Básně Seznam: 9seznam-terminy.odt (10,5 kB)   Známky Oprava práce   Má domněnka byla správná. Pozorovali jsme zatmění Měsíce. Zaměstnanci městské správy čistili ulice. Vodopád temně hučí. Městem vede...

Slovní druhy - poslední

21.11.2011 22:12
  DÚ:   s. 42. cv. 5   Test slovních druhů   https://dum.arcs.cz/slovnidruhy2.htm       Ve škole mi ukradli 50 korun, ale já jsem to nenahlásil. Venku začíná být tma. Zeptal jsem se, jak se jí líbilo představení. V knihovně byly knihy o...

Skloňování obecných jmen přejatých

21.11.2011 22:17
Pravidla + 49/1 rytmus - 2. p. rytmu     Skloňování obecných jmen přejatých   humanismus - 2. (bez) humanismu génius - 2. p. (bez) génia idea - 2. p. (bez) ideje, idey muzeum - 2. p. (bez) muzea faktum - 2. p. (bez) fakta téma - 2. p. (bez)...

Skloňování cizích vlastních jmen

27.11.2011 01:56
Opakování   Test doplň i/y, ě/ně, slova v závorkách dej do správného tvaru Některé méně znám-jší f-zikální pokusy se konají ve (vakuum). Otcov- fotografie jsme nalepil- do (album). V (akvárium) je nutno vodu ok-sličovat. Sešl- jsme se před (gymnázium). Náš divadelní soubor hraje...

Poznámky k čárce

27.11.2011 02:31
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=130 čárka   Jazykovědci s lítostí pozorují, jak málo starostí si někteří pisatelé dělají s interpunkcí (nejde jen o čárku) a jak často například chybí v souvětí čárka, která by měla oddělit vedlejší větu od věty hlavní. Přitom přítomnost, anebo...

Cizí jména

28.11.2011 11:20
Dú s. 51/cv. 3 na pondělí        Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-. Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den. Sed-me doma a budeme psát úloh-. Představ- l-dí o Zemi a o vesm-ru...

Slovesné třídy

04.12.2011 09:15
  DÚ: 54/1b - urči vzory sloves     minitest: top-l p-l-nam-, pop-nav- keř, ř-dká p-tlov-na, klop-tav- krok, prop-sovac- tužka, nap-navá pov-dka, op-len- květ, b-lé p-voňk-, třp-t-v- kámen, p-sč-tá pláž, netop-ř- let, sp-nac- špendl- k | Včel- jsou vzor p-lnost-....

Slovesné třídy 2

05.12.2011 22:06
  DÚ: 54/1b - urči vzory sloves     minitest: top-l p-l-nam-, pop-nav- keř, ř-dká p-tlov-na, klop-tav- krok, prop-sovac- tužka, nap-navá pov-dka, op-len- květ, b-lé p-voňk-, třp-t-v- kámen, p-sč-tá pláž, netop-ř- let, sp-nac- špendl- k | Včel- jsou vzor p-lnost-....

Výklad/Slovesné třídy

08.12.2011 21:34
test9-idnes-reseni.docx (21,4 kB) test9-idnes.docx (20,6 kB)   Výsledky z minula   Úryvek dva tisíce dvě stě: Dennodenně je vídám a nabyl jsem dojmu, že bych ty dva  nechtěl vidět pohromadě. Tipnul bych je docela na týpky. Ten severský typ je nabitý agresivitou. Výjimku...

Slovesné třídy

12.12.2011 21:34
  https://testy.nanic.cz/testy/cestina/cj.vzory-sloves-ii/   test9-idnes2.docx (15,8 kB)   test9-idnes-reseni.docx (21,4 kB) test9-idnes.docx (20,6 kB)     Test   1. Vyberte souvětí, v němž jsou správně doplněny čárky: a) Ještě předtím než se z...

Scio ukázkové

14.12.2011 18:38
66A111213_JW_43SPRVNODPOVDINATESTOVL.PDF (116,3 kB) A111213_JW_TEST_CESTINA.PDF (104,4 kB)  

Test

01.01.2012 16:21
Loading...

Testovací test

04.01.2012 21:56
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpNb2xNVkt1eWtPMVphS2FodmhoLWc6MA Loading...

Výklad - Kolešovice

05.01.2012 21:43
https://www.kouzlodopravy.ic.cz/zr.lokalky/zrlokalky.html         První zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde drží tvrz (dnešní Domov důchodců) Vojslav z Kolešovic. V roce 1325 Přeh z Kolešovic kupuje se svým bratrem, který je Bernard z Blšan velkou usedlost v...

Pololetní test, 9. r. - B

08.01.2012 13:05
Loading...

Pololetní test, 9. r. - A

08.01.2012 13:05
Výsledky: > zde <   Sbírání bylin kolem blíského mlína rozlobilo i jinak besztarostné děfče do stavu sičící zmyje. Loading...