Informace

Podklady pro přehled - 9

09.11.2011 19:06
  Jazyková výchova - tvarosloví výstupy učivo vyhledá, rozliší a určí jednotlivé slovní druhy   rozpozná a aplikuje substantiva abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná a...

Evidence

25.09.2011 10:42

Četba

15.09.2011 07:35
  Četba       t1 t2 t3 t4 t5 t6; t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 1 Burkert...

Seznam

01.09.2011 11:57