9. třída

Pololetní test, 9. r. - A

08.01.2012 13:05
Výsledky: > zde <   Sbírání bylin kolem blíského mlína rozlobilo i jinak besztarostné děfče do stavu sičící zmyje. Loading...

Vzory sloves

09.01.2012 19:25
55/5 slovesné třídy zkoušení 6x  Zdenek, Karel, Simona, Petr, Vendula, Veronika   Domácí úkol 54/3 - 20 sloves - na pondělí 16. 1. Nepravidelná slovesa   >jít, být, chtít, vědět,...

Trpný rod

15.01.2012 22:10
s 55   Trpný rod se vyjadřuje 1) být + příčestí trpné          dům byl postaven, je postaven, bude postaven 2) činným tvarem slovesa + zvratné zájmeno se         dům se staví, se stavěl, se bude...

Větné členy

15.01.2012 22:11
  https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=faxiydnb Větné členy   1. Vyhledej ve větách podmět a přísudek a urči jejich...

Slovesný vid

16.01.2012 22:00
  Vid je kategorie sloves, která se vztahuje k plynutí času.    DokonaVý jako dokonaný   Test MF Dnes: https://zpravy.idnes.cz/zpatky-do-lavic-0ic-/Soutez_test.aspx?id=292   Jak poznáme, je-li určité sloveso dokonavé, nebo...

Velká písmena

23.01.2012 09:44
9. ročník 67/2 Píšeme si pravidelně k Vánocům a k Velikonocům. Na Nový rok napadal sníh. Přejeme Vám všechno dobré v novém roce. Na zahájen Pražského jara hrála Česká filharmonie Smetanovu Mou vlast. Babička bydlí v ulici Bratří Mrštíků. Afriku odděluje od Evropy moře Středozemní a Gibraltarský...

Velká písmena

05.02.2012 21:13
  Velké počáteční písmeno ve slově může znamenat:   vlastní jméno; výraz úcty; začátek větného úseku; ustálenou zkratku, značku nebo zkratkové slovo.     A. VLASTNÍ JMÉNA   Základní pravidla:   V jednoslovných vlastních jménech se...

Velká písmena - cvičení

06.02.2012 11:14
9. r: 66/1 Koncem 8. století porazil Karel Veliký Avary a téměř zničil jejich říši. Roku 1409 by vydán Dekret kutnohorský.  Ve Spolkové republice Německu žijí také Lužičtí Srbové. Naše Země je jednou z devíti planet Slunce. V České republice jsou úrodné nížiny Polabí a...

Velká písmena

12.02.2012 14:05
      bílá hora - Bílá hora - Bílá Hora STRAKOVA AKADEMIE Sídlem VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY je NOVOBAROKNÍ budova na MALOSTRANSKÉM břehu VLTAVY pod LETENSKOU PLÁNÍ. Byla vystavěna v letech 1891 až 1896 podle návrhu ARCHITEKTA VÁCLAVA ROŠTLAPILA a původně sloužila jako...

Základní větné členy

13.02.2012 11:36
  Okouzlující žena!  E Nekuřte!  2 Nevyklánět se z oken!   Učitelé učili děti. Těšíme se na vás. Prší. 1 Nekouřit! Je mi smutno. Schylovalo se k bouři. Nezlobte! Začal padat drobný déšť. Mám bolesti v zádech. V kamnech zapraskal...

Test

05.03.2012 11:24
Michal Vendula Karel Petr Veronika   Karlův most, založený Karlem IV. roku 1357, je turisticky atraktivní. Prašná brána, upravená architektem Mockerem, stojí poblíž Obecního domu. K výstavě, otevřené denně od 10 do 19 hodin, byl vydán zajímavý katalog. Tento film,...

Doplněk

12.03.2012 18:41
DÚ Mohutný velkolepý hrad se hrdě tyčil nad údolím. Žhavicí vlákno v žárovce je velmi tenký kovový drátek. Oxid uhličitý obsahuje sice nepatrný, ale stálý podíl radioizotopu uhlíku s poločasem rozpadu 5730 let. Uran 235 je jedním z nejcennějších ba nejhledanějších  izotopů na Zemi. Máte...

Výrazy, které nejsou větnými členy

12.03.2012 18:53
https://prezi.com/l97w7hdjqv5j/vetna-skladba/   zakladni-vetne-cleny.docx (58,7 kB)   s. 77 ----------------------------------------------------------------   malá rozcvička   Návozník drahovezl překlad přicenného zboží.   Prapřítel na nás...

Větný rozbor?

18.03.2012 19:33
Kvíz - větné členy   https://jurcik.bigbloger.lidovky.cz/c/251214/Vetne-rozbory-zbytecne.html     Větné rozbory zbytečné? pátek 16. březen 2012 11:02 Je nějaký rozdíl mezi větou  Studenti, maturující s vyznamenáním, se vesele bavili. a větou Studenti...

Přístavek

26.03.2012 12:20
Přístavek  Přístavek říká ještě jednou totéž.  Odděluje se z obou stran čárkami.   T. G. Masaryk, první český prezident, pobýval v Lánech. David, žák deváté třídy, přemýšlí nad přístavkem. V létě bychom chtěli jet do Itálie všichni, tatínek, maminka i...

Větné členy

26.03.2012 20:20
  Větné členy holé - složený slovesný tvar jako přísudek (byl bych přišel) - zvratné sloveso (směje se) - způsobové nebo fázové sloveso + infinitiv plnovýznamového slovesa (můžete přijít, začali jsem utíkat) - přísudek jemnný se sponou (je veselý) - předložkový pád (ze...

Samostatný větný člen, elipsa

09.04.2012 17:49
Samostatný větný člen Peněz, těch měl vždycky dost. K moři, tam bych jezdil každý rok. Je toho už moc, toho jídla. Zdůraznění, doplnění. Ve větě je na něj odkazováno. V mluveném projevu, v literatuře. Oddělujeme čárkou. Osamostatněné větné členy Tam se mělo zůstat....

Souvětí souřadné

15.04.2012 23:06
Pravopis na internetu Příručka UJČ: https://prirucka.ujc.cas.cz/ Časté...

Rétorika

19.04.2012 19:09
Papoušek Ara   Římané papoušky drželi v umně zdobených klecích a cenili si jejich schopnosti _________. Žaka vlastnil i anglický král _____________. Stejně jako všichni papoušci i žakové vyžadují od chovatele hodně __________. Majitel by se mu měl alespoň _____...

Vedlejší věta doplňková

23.04.2012 22:14
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.pedf.borec.cz%2FVV_prisudkova_doplnkova.doc     Vedlejší věta doplňková: - vyjadřuje doplněk věty řídící, nejčastěji bývá připojena spojkami jak, kterak - závisí na slovese, ale přitom se vztahuje i ke jménu - pomůcka k...

Souvětí souřadné

05.06.2012 07:33
Souvětí souřadné s více větami hlavními       Když jsem zazvonil u domovních dveří, otevřela mi Petrova maminka a řekla,     že Petr před chvílí odešel na...

Vedlejší věty

12.06.2012 08:33
        Blížil se podzim a ptáci, kteří pravidelně odlétají, se houfovali,         aby se připravili na každoroční dlouhou cestu na jih.           S námahou otevřel oči a viděl,...