Kvízy

Kvíz literární

22.09.2011 14:30
1. Pocházela z Prahy, její dívčí jméno bylo Johanna Rottová, vyrůstala v česko-německé rodině. Získala vzdělání na německé dívčí škole. Později se provdala za učitele a vychovatele Petra Mužáka. Jejich manželství nebylo šťastné, úmrtí jejich jediného dítěte způsobilo u spisovatelky nervový otřes,...

Kvízové otázky - čeština a pod.

22.09.2011 14:30
  České slovo se dvěma n za sebou. Vyjmenované slovo po m. Jak se jmenuje ředitel naší školy. Sloveso ve tvaru 3. os. mn. čísla. Osobní zájmeno. Větu s předmětem ve třetím pádu. Hlavní město našeho jižního souseda. České slovo se dvěma šš...