13. 9.

13.09.2011 10:14

Rozbor pís. práce

 

diktát

 

Chlapci se vrátili z lesa hladoví.

Velrybí jazyk váží až čtyři sta kilogramů.

Babička nikdy nezavřela dveře ani před cizími lidmi.

Když loď odrazila od břehu, mávali cestující na rozloučenou bílými šátky.

 

----------

Ti chlapci  - slyšíme měkké i

 ťi, narozdíl od "ty dívky"

 

 

 

Velryba - velryba

    

 

    velrybí jako jarní (velrybí kluk i velrybí holka)

    nelze říct "velrybá kost"

 

 

 

 

 

 

čtyři sta - číslovky píšeme každý člen zvlášť

dvamezeratisícemezerasto

sedm set sedmdesát dva

400mezerakg

 

 

 

 

kilogramů - kilo je cizí slovo, proto měkké i

                    kilometr, kilobyte

                           

                    kilo znamená 1000
                    (1 kilometr je tisíc metrů)

 

 

 

Nikdy - čteme [g], ale píšeme k

 

 

(stejně jako: kdy, kde, kolik, kam, kudy)

 

 

 

 

cizími - jako jarními

            (zkusím si říct cizí kluk, cizí holka,

              když je to stejné, jde o vzor jarní)
            

jarní kluk       

jarní holka      => vzor jarní

       x

mladý kluk    

mladá holka    =>vzor mladý

 

 

 

lidmi - vzor kostmi

  • Kdo, co?              lidé         kosti
  • Bez koho?            bez lidí    bez kostí
  • Komu? Čemu?       lidem       kostem
  • (Vidím) koho? Co?   lidi          kosti
  • Volám.                 lidé         kosti
  • O kom?               o lidech   o kostech
  • S kým? S čím?       s lidmi     s kostmi

 

 

 

ti cestující mávali šátky 

 

 

bílými - jako mladými

    bílá holka    (mladá)

    bílý kluk      (mladý)

    bílé mládě   (mladé) 

      je v každém tvaru jiné, proto vzor mladý


 

Zpět