Bratři Grimmové, Andersen

22.11.2011 22:16

Soubor:Grimm.jpg

Bratři Grimmové byli sběratelé lidových německých pohádek a mytologických příběhů.

 

Pohádka Modré světlo

 

 

Svou celoživotní prací bratři Grimmové dokázali, že pohádky mohou být zaznamenávány a poté uveřejněny v tištěné formě ve svém originálním znění, a tak být dále šířeny.

 

Kvůli dětem byly pohádky upravovány, například ve Sněhurce byl změněn konec příběhu, kdy v původním znění musela zlá královna tančit v rozžhavených botách až k smrti, nebo v Jeníčkovi a Mařence, kdy byla zlá čarodějnice ve velkých mukách zaživa upečena v peci.

 

 

 

Známější z obou bratrů, Jacob Grimm (17851863), byl jedním z největších německých jazykovědců. Mladší Wilhelm Grimm (17861859) se zapsal do dějin jako spolupracovník svého staršího bratra.

Bratří Grimmové prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písnípověstí a legend. Zvláště svými Kinder- und Hausmärchen, kterými položili základy nové vědy – folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali, byli právě bratří Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, zatímco Jacob, který byl lingvista a filolog, pohádky povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu.

Lidové pohádky bratřím vyprávělo dohromady asi 40 lidí. Jednou z nejvýznamnějších vypravěček byla Marie Hassenpflug, přítelkyně jejich sestry Charlotty, která pocházela z dobře situované, francouzsky mluvící rodiny. Mariininy příběhy byly směsí motivů pocházejících z lidové tradice a vlivů z četby Perraultových Pohádek Matky husy(1697).

 

Soubor:HCAndersen.jpeg

Hans Christian Andersen (1805 - 1875) - dánský spisovatel, největší světový pohádkář. Napsal 156 pohádek (např. Princezna na hrášku,Ošklivé káčátkoCísařův slavíkCísařovy nové šatyStatečný cínový vojáčekKřesadlo a Malá mořská víla). Autobiografie Pohádka mého života.

Pocházel z chudých poměrů. 

 

Andersen byl přecitlivělý, ctižádostivý a marnivý. Jeho původ pro něj znamenal neustálé traumatizující ohrožení – ten zároveň vysvětluje jeho až výstřední potřebu společenského a uměleckého uznání, přecitlivělost na kritiku i nezdolnou vytrvalost v cestě za úspěchem.

Hans Christian již brzo prokazoval představivost, která byla podporována shovívavostí jeho rodičů a pověrčivostí jeho matky. Roku 1816 zemřel jeho otec a on byl nucen přestat chodit do školy a začít pracovat v místní továrně. Postavil si malé loutkové divadlo a vyrobil pro své loutky oblečky. Přečetl všechny možné hry, které si mohl vypůjčit, mezi nimi také díla Ludviga Holberga a Williama Shakespeara.

Andersen celé své dětství vášnivě miloval literaturu. Byl známý tím, že znal nazpaměť celé Shakespearovy hry a přednášel je, přičemž používal své dřevěné panenky jako postavy. Poměrně brzy utekl do Kodaně, kde se neúspěšně pokoušel uchytit nejprve jako loutkoherec a později jako zpěvák.

V Kodani se setkal s ředitelem divadla Jonasem Collinem, který jej poslal studovat a zajistil mu stipendium krále Frederika VI. na gymnáziu ve Slagelse, později přešel na školu v Helsingøru, kde zůstal až do roku 1827. Andersenovi studium příliš nešlo a lze říci, že zde získal pouze základy, které již nikdy nerozšířil, dobu strávenou ve škole později nazýval nejčernějšími a nejtrpčími roky ve svém životě.

 

 

 Hans Christian Andersen se zřejmě jen těžko vyrovnával se svou homosexualitou a právě Malá mořská víla se považuje za zpodobnění jeho lásky k mladému Edvardu Collinovi, kterému napsal: „Chřadnu kvůli Tobě jako kvůli krásné Kalábrijské nevěstce… mé city k Tobě jsou ženské. Ženskost mé povahy a naše přátelství musí zůstat tajemstvím.“

 

 

 • Cínový vojáček
 • Císařovy nové šaty
 • Čarovná truhlice
 • Křesadlo
 • Křišťálové vidiny
 • Kubík a Kuba
 • Malá mořská víla
 • Děvčátko se sirkami
 • O princezně na hrášku
 • Ošklivé kačátko
 • Pasáček vepřů
 • Sněhová královna
 • Sněženka
 • Stín
 • Velký mořský had
 • O Malence
 • Stará svítilna
 • Létající jehla
 • Kapka vody
 • Kníže zla
 • O dívce, která šlápla na chléb
 • Nezpůsobný chlapec
 • Střízlička
 • Sedmikráska
 • Divoké labutě
 • Létající kufr
 • Růže z hrobu Homérova
 • Čápi
 • Uspávač
 • Růžový skřítek
 • Slavík
 • Snoubenci
 • Červené střevíčky
 • Kdo skočí nejvýš
 • Holger Dánský
 • Z okna ve Vartou
 • Len
 • Malý ťuk
 • Starý dům
 • Příběh o celém roku
 • Je to zcela jisté
 • Poklad
 • Přezůvky štěstěny
 • Hloupý Honza
 • Běžci
 • Hrdlo od láhve
 • Špejlová polévka
 • Poslední sen starého dubu
 • Pták fénix
 • Vítr vypravuje o Valdemaru Daaeovi a jeho dcerách
 • Dětské řeči
 • Loutkář
 • Dvanáct z dostavníku
 • Chrobák
 • Co táta dělá, je vždy dobré
 • Sněhulák
 • V kachním dvorku
 • Zvon
 • Vítr štíty přenáší
 • Čajová konvice
 • Sněženka
 • Lístek z nebe
 • Pero a kalamář
 • Němá kniha
 • Povídka z písečných dun
 • Matka

 

 

 

 

 

Zpět