Četba - jak?

10.11.2011 18:07

 

Čtenářský a kulturní deník

Zápis o knize by měl obsahovat:

Autor:

Název:

Žánr:

Obsah knihy:

Hlavní postavy:

Kde a kdy se příběh odehrává:

Kde jsem knihu získal(a):

Proč jsem si ji vybral(a):

Jak dlouho jsem ji četl(a):

Vlastní hodnocení knihy: (nestačí mi pouze líbila x nelíbila, napiště i důvod!)

Komu bych ji doporučil(a) a proč:

Pocity z knihy:

 

6. ročník:

zavede si na čtenářský dení speciální desky, do kterých bude zakládat listy

- jeden list = jedna kniha

7.ročník

pokračuje v zavedeném deníku

kontrola každé dva měsíce

8.ročník

pokračuje v zavedeném deníku

kontrola každé dva měsíce

9.ročník

pokračuje v zavedeném deníku

kontrola každé dva měsíce

 

- v případě zájmu záznam můžete také doplnit zajímavostí o knize, o autorovi …

deník bude vybírán každé dva měsíce (termín bude vždy čas vyvěšen)

do deníku si kromě přečtených knih zapisujte návštěvy kin, divadel, muzeí; zhlédnutí zajímavého filmu; výlety do ciziny apod.

v případě, že do deníku zaznamenáváte něco jiného než přečtenou knihu, napíšete, o jakou akci se jednalo, kde jste ji navštívili a co jste si z ní odnesli – jak se vám líbila (deníkový záznam doplňte, např. vstupenkou, pohlednicí, programem, letákem – zkrátka tím, co uznáte za vhodné a bude vám tu danou akci připomínat

 

 

Zpět