Charakteristika 2

21.09.2011 22:31

s. 150 - 151

 

je vysoký jako.....

je štíhlý/á jako ....

hubený jako....

rychlý jako ....

silný jako.....

ošklivý jako.....

pilný jako .....

pracovitý jako......

tvrdohlavý jako......

 

opačné vlastnosti:

lehkomyslný

ostýchavý

nedbalý

marnotratný

rozvážný

mrzutý

jemný

snášenlivý

 

Co znamená: 

aprílové počasí

Kam ho ráno postavíš, tam ho večer najdeš.

Je jako korouhvička.

Nikomu ani stéblo přes cestu nepřeloží.

Je jako vítr.

Nechá na sobě dříví štípat.

 

 

charakterizuj sebe - na rozdíl od...

 

 

četba

 

Zpět