Citoslovce a částice

06.02.2012 09:30
   

1. Částice vyjadřují
a) vyjadřují vzájemný vztah mezi větami nebo větnými členy
b) zvolání, přání
c) podiv, rozkaz
d) přání

2. Uvozují samostatné věty a tím
a) nemusí být ve větě spojka
b) vyjadřují postoj mluvčího
c) to je fakt, bez tím
d) jsou vždy na začátku věty

3. Nelze, aby byly 
a) slovním druhem
b) výrazem kladných či záporných emocí
c) ani jedna z možností
d) větným členem 

4. Částice vyjadřují významové odstíny větných členů př. 
a) pravděpodobnost
b) počet
c) vytýkání
d) příčinu

5. Že se nestydíš! Co je částice? 
a) se
b) není tam
c) že

6. A co teď? Co je částice? 
a) a
b) co
c) teď
d) není tam

7. Ať tu zůstane. Co je částice?
a) ať
b) tu
c) zůstane
d) není tam

8. Aby to čert vzal! Co je částice? 
a) to
b) aby
c) není tam
d) vzal

9. Citoslovce vyjadřují 
a) rozkaz
b) zvuky
c) bližší okolnosti dějů
d) upozorňují na něco

10. Nebývají větným členem, ale mohou být 
a) přísudkem
b) jiným větným členem
c) nikdy nejsou větným členem
d) příslovcem

11. Oddělují se 
a) vykřičníkem
b) tečkou
c) čárkami
d) nikdy se neoddělují

12. Z řad diváků zaznělo několikrát hlasité fuj. Je tam citoslovce? 
a) není
b) fuj – podmět
c) řad
d) hlasité

13. Citoslovce navazují kontakt, např. 
a) koukni se
b) člověče
c) haló
d) ani jedna z možností

14. Na, vezmi si buchtu. 
a) NA je citoslovce
b) není tam citoslovce
c) NA je částice
d) NA je zájmeno

   

 

Zpět