Cizí jména

28.11.2011 11:20

Dú s. 51/cv. 3 na pondělí

 

     Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-.
Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den.

Sed-me doma a budeme psát úloh-. Představ- l-dí o Zemi a o vesm-ru b-ly rozd-lné.

Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si m-sleli, že ji drž- obr Atlas.

Teprve v 16. stolet- polsk- hvězdář M-kuláš Koperník změřil poh-b- těles a dokázal, že středem soustav- je Slunce.

 

 

test cizí jména obecná i vlastní

Uveď ve správných tvarech

 • Propagátorem (ragby, 2. p.) byl malíř Ondřej Sekora.
 • (Drama, mn. č.) Karla Čapka jsou známá i za našimi hranicemi.
 • (Lev Nikolajevič Tolstoj, 4.p.) řadíme mezi největší světové spisovatele.
 • Libreto podle (Dostojevskij, 2. p.) Zápisků z mrtvého domu.
 • Ve smaženém (filé, 3. p.) nebyla ani kostička.
 • Úkol jsme splnili před stanoveným (datum, 7.p.).
 • Často hrané (Verdi, 2. p.) opery.
 • Mezi (génius, 4.p, mn. č.) naší hudby patří také Bohuslav Martinů.
 • Země se v (kosmos, 7. p.) pohybuje složitým způsobem.
 • Rozkvět Athén je spojen s (Perikles, 7. p.).
 • Přinesl jsem ti tuhle (orchidea, 4. p.).
 • Fotky z mého (album, 4. p.).

 

Datum, bez DATA, k DATU
Album, bez ALBA, k ALBU
Génius, bez GÉNIA

-um, -us se odsunuje

(Kosmos, bez kosmu)

 

 

 

 

 

 

 jsou možné pouze formy pravidelně tvořené podle vzoru město s odsunutou skupinou -um, tedy jen datum a data.

 

 

Styx

 

 

 • Propagátorem ragby byl malíř Ondřej Sekora.
 • Dramata Karla Čapka jsou známá i za našimi hranicemi.
 • Lva Nikolajeviče Tolstého řadíme mezi největší světové spisovatele.
 • Libreto podle Dostojevského Zápisků z mrtvého domu.
 • Ve smaženém filé nebyla ani kostička.
 • Úkol jsme splnili před stanoveným datem.
 • Často hrané Verdiho opery.
 • Mezi génie naší hudby patří také Bohuslav Martinů.
 • Země se v kosmu pohybuje složitým způsobem.
 • Rozkvět Athén je spojen s Perikla.
 • Přinesl jsem ti tuhle orchideu.
 • Fotky z mého alba.

 

 

Eukleides, Archimedes, Hippokrates, Daidalos, Ikaros, Libye, Nigérie, Uruguay.....

Guinea, Odyssea (odysea), Korea

 

Slovesné třídy

přehled slovesných tříd:

A.     zakončená na –e
        a)      mimo souhlásku –n-, -j-
        b)      souhlásku –n-
        c)      souhlásku –j-

B.     zakončená –í

C.     zakončená –á

 

Slovesné třídy

Zakončení sloves 

3.os.č.j. přít. čas

Vzory

Kmen min.

pozn.

 

 

1.třída

 -e
(před nímž není –n- ,
-j-)

 • Nes-e
 • Ber-e
 • Maž-e
 • Peč-e
 • Umř-e
 • Nes-l
 • Bra-l
 • Maza-l
 • Pek-l
 • Umře-l

 

 

 

 

2.třída

 -ne

 • Tisk-ne
 • mi-ne
 • zač-ne
 • Tisk-l
 • Minu-l
 • Zača-l

 

 

 

 

3.třída

 -je

 • Kry-je
 • Kupu-je
 • Kry-l
 • Kupova-l 

 

 

 

 

4.třída

 -í

 • Pros-í
 • Trp-í
 • Sází
 • Prosi-l
 • Trpě-l
 • Sázel
 •  Pros!
 • Trp!
 • Sázej!

 

 

5.třída

 -á

 • dělá
 • Děla-l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nepravidelná slovesa: být, chtít, vědět, jíst

 

Postup při určování:

1. Sloveso si řekneme ve 3 osobě čísla jednotného a přítomného času:
          př. hynout - on hyne, takže zakončení -ne
2. V kazdé třídě (až na pátou. kde je vzor jasný) se řídíme podle rozdílu v zakončení u
     minulého času -l.
             v našem přípaně on hyne - on hynu-lcož se shoduje se vzorem minu-l. 
Samozřejmě by to nebyla čeština, aby zde nebyly nějaké vyjímky.

 • u 4. třídy se musíme navíc řídit ještě rozkazovacím tvarem (hlídáme koncovku -ej - trp! x sázej!)
 • u 1. třídy si musíme hlídat zakončení kmene - jestli je zde tvrdá či měkká souhláska (tvrdé a měkké vzory - bere x maže)
 • Vzory a třídy nelze použít u nepravidelných sloves jako být, chtít, vědět, jíst...

 

https://dum.arcs.cz/slovesne-tridy.html

jen třídy: https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=412

 

jiný příklad: 
 
1. podle koncovky určím třídu (-e 1.; -ne 2.; atd)
2. řeknu si sloveso ve 3. os. č. j. č. přítomný
3. řeknu si sloveso v téže osobě minulého času
Jako příklad: sl. SKÁKAT
3.os.,č.j., č. přít. (on) skáčE -- jde tedy o první třídu. V úvahu přicházejí vzory: nese, bere, peče, maže.
3.os., č.j., č. minulý (on) skákAL
nyný si uvědomím tvary vzorů v minulém čase: nesL, BrAL, pekL, mazAL
vidím tedy: Skáče/skákal = maže/mazal
 
 

Třída               Zakončení             Vzory- 3os., č.j., přít. č.        3os., č.j., min. čas
 

1. třída                  -e                       tvrdé - nese   (s)                           nes-l
                                                                  bere    (r)                          bra-l
                                                     měkké- maže   (ž)                           maza-l
                                                                  peče    (č)                         pek-l
                                                                  umře   (ř)                          umře-l
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. třída                  -ne                              tiskne                                 tisk-l
                                                                mine                                  minu-l
                                                                začne                                 zača-l
                 někdy i -me , jen ke vzoru začne  př. najme, ujme se, přijme... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. třída                -je                                  kryje                                  kry-l
                                                                kupuje                               kupova-l
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. třída                                                   prosí                               prosi-l
                                                                trpí                                 trpě-l   roz. trp!
                                                                sází                                sáze-l         sázej!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. třída               -á                                  dělá                                  děla-l


Podle těchto vzorů se řídí psaní časů u pravidelných sloves.

 

Postup při určování:

1. Sloveso si řekneme již ve zmiňované 3 osobě čísla jednotného a přítomného času.
          př. hynout - on hyne, takže zakončení -ne
2. V kazdé třídě (až na pátou. kde je vzor jasný) se řídíme podle rozdílu v zakončení u
     minulého času -l.
             v našem přípaně on hyne - on hynu-l, což se shoduje se vzorem minu-l.
Samozřejmě by to nebyla čeština, aby zde nebyly nějaké vyjímky.

 • u 4. třídy se musíme navíc řídit ještě rozkazovacím tvarem (hlídáme koncovku -ej)
 • u 1. třídy si musíme hlídat zakončení kmene - jestli je zde tvrdá či měkká souhláska (tvrdé a měkké vzory)
 • Vzory a třídy nelze použít u nepravidelných sloves jako být, chtít, vědět, jíst...

 

 

 

U následujících sloves urči třídu a vzor.
dohlížel
učil
vidíte
hrát
vyťukávat
stáčet
dávat
přeskočit
kopat
křičet
zarážet
dobíhat
přijít
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŘEŠENÍ:  
dohlížel
učil
vidíte
hrát
vyťukávat
stáčet
dávat
přeskočit
kopat
křičet
zarážet
dobíhat
přijít
 
4, sází
4, prosí
4, trpí
3, kryje
5, dělá
4, sází
5, dává
4, prosí
1, bere
4, sází
4, sází
5, dělá
1, umře
   
 
Zpět