Dechová cvičení

25.09.2011 20:43

 

1. Vydechujte na dlouhé hlásky ó, á, é, í nebo sssss. 
2. Čtěte na jeden nádech, kam nejdál dojdete:
 
Uděláme to v pondělí. 
Neudělámeli to v pondělí, uděláme to v úterý. 
Neudělámeli to v pondělí ani v úterý, uděláme to ve středu. 
Neudělámeli to v pondělí, úterý ani ve středu, uděláme to ve čtvrtek. 
Neudělámeli to v pondělí, úterý, ve středu ani ve čtvrtek, uděláme to v pátek. 
Neudělámeli to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek ani v pátek, uděláme to 
v sobotu. 
Neudělámeli to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek ani v sobotu, 
uděláme to v neděli. 
Neudělámeli to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, sobotu ani v neděli, 
neuděláme to celý týden. 
 
3. Čtěte na jeden nádech, kam nejdál dojdete: 
 
Voře voře Jan, přiletělo k němu hejno vran.  
První praví dobře voře, 
druhá praví nedobře voře, 
třetí praví dobře voře, 
čtvrtá praví nedobře voře, 
pátá praví dobře voře, 
šestá praví nedobře voře, 
sedmá praví dobře voře, 
osmá praví nedobře voře, 
devátá praví dobře voře, 
desátá praví nedobře voře, 
jedenáctá praví dobře voře, 
dvanáctá praví nedobře voře, 
třináctá praví dobře voře, 
čtrnáctá praví nedobře voře, 
patnáctá praví dobře voře, 
šestnáctá praví nedobře voře, 
sedmnáctá praví dobře voře, 
osmnáctá praví nedobře voře,
devatenáctá praví dobře voře, 
dvacátá praví nedobře voře, 
jednadvacátá praví dobře voře, 
dvaadvacátá praví nedobře voře, 
třiadvacátá praví dobře voře, 
čtyřiadvacátá praví nedobře voře, 
pětadvacátá praví dobře voře..
 
Zdroj: doc. Jan Trnka
Zpět