Divadlo Járy Cimrmana

07.12.2011 20:38

 

Divadla malých scén, autorská divadla

1950 - 60 vznik malých divadel - 
 opozice k oficiálním tzv. « kamenným » divadlům.

Tvoří v kontaktu s hledištěm, spontaneita, improvizace, klauniáda.
Autoři  vystupují i jako herci => "autorská".

Humor - satira. 
Vznikla z tzv. « text-appealu.

Učitelka

 

Igor Hnízdo

Mistr Jan

Komplet: https://www.youtube.com/watch?v=Xm38ia27yzU

 

Divadla malých scén, autorská divadla

Na přelomu 50 – 60. let vzniká proud, který je spojen se vznikem malých divadel.

Tato netradiční divadla vznikají jako opozice k oficiálním tzv. « kamenným » divadlům.

Tato divadla tvoří v kontaktu s hledištěm. Zde lze více spoléhat na spontaneitu, improvizaci a klauniádu. Jsou to tzv. divadla autorská, což znamená, že autoři tu často vystupují i jako herci a stojí si umělecky i lidsky za každým slovem, které zní z jeviště. Během vystoupení komunikují s diváky a lidé mají tak vetší pocit přítomného originálu, nikoli kopie. Jedním ze základních výrazových prostředků je tu humor - nadsázka, vtipné dialogy, ať už slovní hříčky, nebo i satira. Tato divadla pak nacházejí společnou řeč zejména s mladým hledištěm. Není tu účelem dosáhnout co největší popularity, hlavní je tvůrčí význam, fantazijní tvořivost a množství nápadů. Divadla malých scén u nás vznikla ze zárodečné formy tzv. « text-appealu » což je označení pro divadelní představení typu moderního literárního kabaretu, kde hlavním a nejdůležitějším rysem je prudké, dráždivé působení textem na diváka ať již textem zpívaným, čteným nebo textem přímo vypravovaným. V šedesátých letech se divadla malých jevištních forem rozdělila na dva základní typy : na malé formy kabaretního typu ( tento proud měl naprostou převahu ) a na tzv. divadla poezie. Oba tyto proudy navazovaly na tradice české meziválečně avantgardy. V sedmdesátých letech nastala nová situace. Obě dvě linie se vesměs spojily do syntetizujícího a otevřeného žánru, pro který sezačal používat termín « netradiční autorské divadlo », které se, jak je naznačeno v názvu, odlišují od tradic, které vytvořila měšťanská iluzivní divadla 19. a poč. 20. Století, tedy od nápodoby skutečnosti podle pevného literárního textu.

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak

 

Jára Cimrman je univerzální český génius, vytvořený Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. Na motivy jeho života a díla byla vytvořena podstatná část repertoáru Žižkovského divadla Járy Cimrmana, hry napsané jeho jménem a vědecké přednášky. Byl o něm natočen i divácky úspěšný film Jára Cimrman ležící, spící. Veřejnosti jsou nejznámější autoři her Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Nezávisle na nich se Cimrmanem zabýval i Sallón Cimrman Jiřího Šebánka.

Jára Cimrman - životopis

Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy mezi léty 1853 a 1859 (matrikářův nejistý rukopis připouští i roky 1856, 1864, 1868, 1883 či 1884). Jeho otec byl český krejčí Leopold Cimrman a matka rakouská herečka Marlen Jelinková-Cimrmanová. On sám se cítil být Čechem, o čemž vypovídá i poslední zápis z jeho deníku, kde Cimrman vyjadřuje touhu „uvidět svou vlast Böhmen“. Byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby. Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je Liptákov v Jizerských horách roku 1914. Podle jiných informací však z Liptákova odjel do starobince ve Frymburku. Cimrmanovo údajné místo skonaní se nachází v lese na tzv. Husí cestě, poblíž obce Skalka v Ústeckém kraji. Za svého života se nedočkal uznání. Teprve objevem truhly s pozůstalostí dr. Evženem Hedvábným je evropská veřejnost seznámena s jeho géniem.

O díle mistra Járy Cimrmana

Jára Cimrman předložil americké vládě projekt Panamského průplavu včetně libreta stejnojmenné opery. Reformoval haličské školství. S hrabětem Zeppelinem konstruoval první vzducholoď s tuhou konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí. Jako anarchista vyhoštěný z Německa si nesl v osobních dokladech záznam „strůjce nepokojů“, což vedlo švýcarskou firmu Omega k nabídce, aby zdokonalil setrvačník dámských hodinek Piccolo. Zároveň v těžkých podmínkách tamních Alp zavedl (a po nějaký čas také vykonával) funkci porodního dědka. Dále Cimrman zkoumal život polárních Samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem Mlasků minul severní pól o pouhých sedm metrů. V Paraguayi založil loutkové divadlo. Ve Vídni Cimrman založil kriminalistickou, hudební a baletní školu. Vedl obsáhlou korespondenci s G. B. Shawem, na niž bohužel zarputilý Ir neodpovídal. Dále vynalezl CD (Cimrmanův disk) a uskutečnil nezpočet dalších pokusů a objevů.

 

 

 

Zdeněk Svěrák

nar. 28.03.1936
Praha, Československo

biografie

Zdeněk SvěrákKdyby se narodil jako Brit, byl by již zřejmě ověnčen titulem Sir. To by se však nemohl věnovat tomu nejmilejšímu – českému jazyku a práci se slovem. Nejdříve češtinu učil, pak působil v rozhlase, psal scénáře k filmům, povídky, pohádky a spolu s legendárním Jaroslavem Uhlířem zlidovělé písně. Pan Zdeněk Svěrák je také zakladatelem nadace Paraple na pomoc vozíčkářům.

Dříve psal scénáře k filmům Jiřího Menzela VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ (1985), NA SAMOTĚ U LESA (1976), Oldřicha Lipského JÁCHYME, HOĎ HO DO STROJE (1974), MAREČKU, PODEJTE MI PERO! (1976) a Ladislava Smoljaka KULOVÝ BLESK (1978) a VRCHNÍ PRCHNI (1980). Některé scénáře tvořil společně se Smoljakem a stali se i díky založení DJC (1976) známou dvojicí. Cimrmanovskou tématiku převedli také na plátno v JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ, SPÍCÍ (1983), ROZPUŠTÉNÝ A VYPUŠTĚNÝ (1984) či autobiografické NEJISTÉ SEZÓNĚ (1987). Díky scénáristickému umění otce a režisérskému nadání syna mohly vzniknou úspěšné „Svěrákovské filmy“ jako OBECNÁ ŠKOLA (1991), KOLJA (1996), TMAVOMODRÝ SVĚT (2001) či složitě vznikající VRATNÉ LÁHVE (2007). Nejen pro dětské diváky napsal scénáře svérázných pohádek TŘI VETERÁNI (1983) a LOTRANDO A ZUBEJDA (1997). Ve většině zmíněných filmů si také zahrál.

Svěrák prokázal, že mu sedí nejen komediální poloha, ale také charakterní herectví ve filmech CO JE VÁM, DOKTORE? (1984) a JAKO JED (1985). Českého lva má doma za scénář ke Koljovi. Sošku za hlavní mužský herecký výkon si však kvůli skvělému Polívkovi v Zapomenutém Světle neodnesl. Největším úspěchem se stalo udělení Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film Koljovi.

Zdeněk Svěrák celý život pracoval tak, že ho při psaní scénářů honily termíny. Ve svých 70 letech si však již užívá časového prostoru pro tvůrčí činnost, jako je například snaha o zkompletování knihy 10 povídek. Stále je však herecky velmi aktivní ve vyprodávaném DJC, které nabízí ke zhlédnutí již 15 her.

Na závěr jedna z myšlenek Zdeňka Svěráka: „Humor je kvalita, kterou tenhle národ má, a tím řeší své komplexy, svá neštěstí, svou bezmocnost. Mnohokrát ho zachránil a proto bychom si jej měli vážit.“

 

[editovat]Scénáře

[editovat]Samostatné scénáře

[editovat]Společné scénáře s Ladislavem Smoljakem

[editovat]Společné scénáře s jinými tvůrci

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Smoljak

 

 

Divadlo Járy Cimrmana se Smoljakovou (†78) smrtí končí. To potvrzuje i jeho člen od roku 1969 Pavel Vondruška (84). „Je to dost velká rána. A obávám se, že to znamená konec s divadlem,“ řekl Blesku Vondruška, který před pár dny divadlo, i přes bolest v srdci, musel opustit.

Smoljakova smrt totiž zřejmě znamená i konec proslulého Járy Cimrmana. Jak se Blesk dozvěděl, bez Smoljaka už žádná nová hra nevznikne. „Ano. Takovou měli spolu pánové Smoljak a Svěrák dohodu,“ potvrdil Blesku Jiří Tušl, Smoljakův přítel producent Supraphonu, který 18 let natáčel veškeré hry dua Smoljak – Svěrák.

Autorské divadlo končí

„Pánové se skutečně dohodli, že když nebudou moci napsat hru společně, žádná nová nevznikne. Zakládali si na tom, že mají autorské divadlo, pro které mohou psát pouze v tandemu,“ vysvětlil Tušl. Další dohoda mezi Smoljakem a Svěrákem byla, že už nikdy nebudou přibírat nové členy do souboru.

„Teď odešel Pavel Vondruška a na odchod se chystají další herci. Anebo umřou, téměř všichni mají už požehnaný věk,“ pokračuje Tušl. Zdeněk Svěrák prý bude podle Tušla určitě chtít ještě nějaký čas utáhnout divadlo starými hrami, déle než rok to ale podle něj nedokáže. „Nic netrvá věčně a já myslím, že Svěrák už jenom z piety by to bez Smoljaka táhnout nechtěl,“ míní Tušl. „Pro divadlo je Smoljakova smrt opravdu rána. Prostě konečná,“ potvrzuje Tuškova slova i Vondruška.

Cimrmanův zpravodaj: https://www.cimrman.at/

 

Jára Cimrman - České nebe

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xuwAGVxdA

 

Žižkovské divadlo Jary Cimrmana

https://www.zdjc.cz/hry/

 

část referátu - Přetržené dítě

 

Švestka

 

 

Největší Čech a Jára Cimrman
ČT se v bezradnosti šla zeptat BBC, co dělat

Velkým problémem pro Českou televizi se stalo u projektu Největší Čech, že zřejmě největším počtem hlasů podpořili hlasující fiktivní postavu Járy da Cimrmana - čímž samozřejmě projekt zironizovali. Česká televize se obrátila o pomoc na BBC, od níž projekt "Největší Čech" koupila na klíč o radu. V tiskové zprávě publikovala toto vysvětlení:

 

Největší Čech a fenomén Cimrman

Nominační fáze projektu Největší Čech sice už skončila, Česká televize však stále odpovídá na dotazy, jak naloží s hlasy, které zaslali příznivci Járy Cimrmana. Masivní podpora fiktivní postavy je fenoménem české verze projektu, který má svůj původ ve Velké Británii. Jde samozřejmě o jev ojedinělý a zajímavý a Česká televize ho bude s ohledem na svou službu veřejnosti reflektovat.

Jára Cimrman se sice nemůže umístit mezi skutečnými osobnostmi, oceňujeme však smysl pro humor a recesi, který se za podporou Cimrmana také skrývá, a proto připravujeme nejen dokument o Cimrmanovi, ale i speciální ocenění této literární postavy. Od startu projektu jsme opakovaně deklarovali, že žádná fiktivní osobnost se v hlasování umístit nemůže, protože by to odporovalo pravidlům projektu. Vzhledem k opakovaným dotazům na tato pravidla a na podmínky licence projektu, požádali jsme o vyjádření také BBC Worldwide:

"Jsme potěšeni rozsáhlou reakcí na Největšího Čecha a diskusí, kterou vyvolal. To je vlastně podstatou a cílem tohoto formátu. Zvláště živou diskusi vyvolala zřetelně silná podpora Járy Cimrmana, jehož osobnost má zjevně českému divákovi hodně co říci. Formát BBC však předepisuje, že kandidáti musejí být "skutečné" osoby buď historické, anebo dosud žijící. Fiktivní postavy jako takové nemohou být zařazeny do Top 100.

BBC Worldwide se domnívá, že formát "Velkých" by měl vyvolat debatu o tom, co je podstatou velikosti, a jak k ní přispívají vlastnosti jako odkaz potomstvu, genialita, vůdcovské schopnosti, statečnost a soucit. Fiktivní postavy tyto vlastnosti nemají, protože ty vyvěrají z nitra. Vlastnosti fiktivních postav byly pro ně vytvořeny, a tudíž nemohou být považovány za jejich zásluhy."

BBC Worldwide, Londýn

Martin Krafl

Tiskový mluvčí ČT

 

Potíž je, že nominace fiktivního hrdiny je typicky českým podvrácením celého projektu, který v podstatě anarchistická a antiheroická česká veřejnost právem interpretuje především jako pokus České televize zvýšit sledovanost svých pořadů. ČT samozřejmě musí tuto ironizaci odmítnout a pokusila se pro to použít "autority" BBC.

 

Zpět