Doplněk

12.03.2012 18:41

Mohutný velkolepý hrad se hrdě tyčil nad údolím. Žhavicí vlákno v žárovce je velmi tenký kovový drátek. Oxid uhličitý obsahuje sice nepatrný, ale stálý podíl radioizotopu uhlíku s poločasem rozpadu 5730 let. Uran 235 je jedním z nejcennějších ba nejhledanějších  izotopů na Zemi. Máte malý nebo velký byt? Vysoká masivní kamenná zeď oddělovala zámek od vesnice. Již v pradávných dobách se lidé usídlili v úrodné líbezné krajně Dolnomoravského úvalu. Říše Mojmírovců byla útvarem nejen silným bohatým, ale i výborně organizovaným a hájeným.

 

https://prezi.com/l97w7hdjqv5j/vetna-skladba/

 

Doplněk rozvíjí zároveň dva větné členy

    - podmět nebo předmět

    přísudek.

 

Bývá vyjádřen podstatným jménempřídavným jménemzájmenemčíslovkouslovesným infinitivemslovesným přechodníkem či vedlejší větou.

Většinou bývá na konci věty (To se všude píše, ale nelze na to spoléhat!).

Doplněk vyjádřený podstatným jménem může být uvozen spojkou, např. jakoza (Pracoval tam jako vrátný. Byl tam za vrátného.)

 

příklad jaký doplněk vyjádřený čím rozvíjí co
Kurfiřti zvolili Rudolfa za krále. předložkový podstatným jménem předmět
Kůň ležel vyčerpaný.   přídavným jménem podmět
Nechali ji tam samotnou. bezpředložkový zájménem předmět
Závěry z toho vyplývaly tři bezpředložkový číslovkou podmět
Stáli, zírajíce na to. rozvinutý přechodníkem podmět
Uslyšela houkat sovu.   infinitivem předmět
Spatřili psa, jak utíká za kočkou. rozvinutý vedlejší větou předmět
 

Je nutné rozlišovat doplněk od jmenné části přísudku jmenného se sponou - doplněk nikdy nestojí po sponovém slovese (být, v některých pojetích i stát se):

 
Chlapec se vrátil unaven (doplněk). x Chlapec je unaven (spona).
"vyčerpaný" ve větě Kůň ležel vyčerpaný lze považovat za přívlastek slova kůň, podobně jako ve větě Vyčerpaný kůň ležel.
 
Někdy se doplněk za samostatnou kategorii větných členů vůbec nepovažuje:-)
 
Najděte doplňky:
Rád bych ti všechno vysvětlil.
Slyšel jsi někoho klepat?
Už jako student střední školy se zajímal především o biologii.
Z výletu jsme se vrátili pořádně unaveni.
Ovoce musíte jíst jen důkladně omyté studenou tekoucí vodou.  
Vždycky ho pokládali za velice slušného člověka.
Kritika hodnotila toto divadelní představení jako velice zdařilé.
Eva nerada zůstává večer doma sama.
 
 
 

Výrazy, které nejsou větnými členy

https://prezi.com/l97w7hdjqv5j/vetna-skladba/

 
s. 77
 
Větnými členy nejsou: 
-  spojky:   a tak, když, ... 
-  částice:   ať, jen, ... 
-  předložky: samy o sobě nejsou větným členem, stávají se součástí větného členu teprve ve spojení s podstatným jménem a přídavným jménem nebo zájmenem (během odpoledne, na cestu, ...). 
 
78/16

 

Zpět