Druhy vět podle postoje mluvčího

02.10.2011 21:17

 

Druhy vět podle postoje mluvčího

 
oznamovací – prostě sděluje, slovosled nebývá ničím narušen, na konci věty stojí většinou 
tečka

rozkazovací – rozkazovací věty mívají sloveso ve formě rozkazu (povel, příkaz, rozkaz)
               

přací – mluvčí vyjadřuje přání, prosbu, touhu
                Nezávisí na adresátovi (proto i rozk. zp.).
                Ať se daří! Kéž by přišel. Dobře dojeď!
              

zvolací – zvolací větou mluvčí projevuje radost, nevolí, zděšení, (př. Jana už je tady!, Ty uličníku!)
               - silné citové zabarvení, označujeme vždy vykřičníkem

tázací – ty se dále dělí na:
        
        a) tázací doplňovací – intonace klesá. Odpovědět je třeba celou větou. "Kolik je hodin?"
                
        b) tázací zjišťovací – stoupavá intonace, odpověď je ano, ne
            Půjdeš tam? Je to tady? Jsi to ty?
            
        c) tázací vylučovací – více možností, odpovědí je jedna část otázky
            Je to Petr nebo Pavel? Jede to v pět nebo v sedm?
        
        d) tázací rozvažovací – nečekáme odpověď, ptáme se sami sebe
            Měl bych tam jít? 
            
        e) tázací řečnické – nečekám odpověď
            Mohl jsem snad odmítnout? Co jsem měl dělat?
            
 
 
Soutěž:
 
Vymyslete v daném čase (30 vteřin) co nejvíc otázek začínajících:
 
 
 
 
 
 
 
kdo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proč
 
Vymyslete co nejrychleji řadu otázek s následujícími slovy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kam, kde, jak, nač, kolik, jaký, který, čí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čí, kde, jak, nač, kam, jaký, který, kolik
 
 
 
Vymyslete v daném čase  (30 vteřin) co nejvíc otázek, na které se dá odpovědět
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ano, ne.
 
 
 
 
Kolik vymyslíte zvolání se slovy:
 
 
 
 
 
 
 
 
kéž
 
 
 
 
 
 
 
 
kdyby
však
 
 
 
 
 
 
Zahrajeme si "Myslím si zvíře."
        Uhádněte, jaké si myslím zvíře. Odpovídat mohu jen ano, ne, nevím.
 
Nebo "Myslím si spolužáka."
 
 
 
Nebo koukám na monitoru na celebritu....
            
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
Věty:
    a) oznamovací = intonace klesá, v písmu píšeme tečku
    b) tázací:
        – zjišťovací = zjišťují správnost informace, odpověď ano / ne, intonace stoupá
        - doplňovací = doplnění informace, intonace klesá
        - vylučovací = nejdříve intonace stoupá, poté klesá
c) žádací: 
        - rozkazovací = příkazy (!), zákazy (!), prosby (.)
        - přací = bez oslovení
d) zvolací = silné citové zabarvení, označujeme vždy vykřičníkem
 
 
 
 
 
 
 
Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti
Rozlišujeme 3 hlavní typy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti:
1. Věty oznamovací – sdělují nějakou informaci. V písmu je označujeme tečkou. Intonace u takové věty je většinou klesavá s důrazem na posledním slově. Slovesný tvar je buď ve způsobu oznamovacím nebo v kondicionálu.
2. Věty rozkazovací – vyjadřují nějaký rozkaz, zákaz, žádost, prosbu nebo radu. V písmu označeny tečkou nebo vykřičníkem(při důrazném rozkazu) Intonace většinou klesavá nebo stoupavě klesavá. Slovesný tvar je převážně v rozkazovacím způsobu nebo je vyjádřen opisným způsobem (pomocí ať, nechť – to se používá u vět přacích – patří do vět rozkazovacích, jsou většinou ukončeny vykřičníkem, většinou mají citový náboj a slovesný tvar je ve způsobu oznamovacím nebo v kondicionálu např. Kéž byste se vrátili brzy)
3. Věty tázací – vyjadřují dotaz, otázku. V textu zakončeny otazníkem. Intonace většinou stoupá. Slovesný tvar je ve způsobu oznamovacím nebo v kondicionálu. Otázky můžeme rozdělit na 
· Zjišťovací – vyžadují odpověď ANO, NE 
· Doplňovací – úsilí doplnit mezeru ve vědomostech např. V kolik hodin přijdeš?
· Vylučovací – odpověď je část sebe sama např. Přijdeš dnes nebo zítra.
· Rozvažovací – obracíme se sami k sobě při řešení nejistoty např. Co dělat?
· Řečnické – nevyžadují odpověď, předpokládá se záporná odpověď. Tázací jsou v podstatě jen svou formou, významově jsou oznamovací.

Všechny typy vět mohou mít formu zvolací. Ta vyjadřuje citový vztah, je vždy s vykřičníkem a někdy je přidán ještě otazník. Např. Dnes je krásně!
 
 
-------------------------------
 
Zpět