Funkční styly

03.05.2012 17:54

https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=kayzksub

  1. Prostěsdělovací styl
  2. Odborný styl
  3. Publicistický styl
  4. Umělecký styl
  5. Administrativní styl

 

Prostěsdělovací - běžná komunikace - hovorový (rodina, mezi přáteli, ve škole).

                                   - parazitní slova, hodnocení, emoce

Odborný - odborné publikace, odborné časopisy a učebnice. Přesné, jasné a úplné informace a poučení.

                 - odborné termíny, vědecký & popularizační

Publicistický  - média (noviny, TV). Spisovný jazyk. Aktuální informace.

                          - apel na čtenáře /výzva/,  vymývání mozků?, objektivita?

                                  - mnoho útvarů (rozhovor, zpráva, fejeton...)

Umělecký - styl spisovatelů. Poznávání, estetika (krása) a osobitost (jedinečnost).

                  - poezie, próza, drama, působí na city.

Administrativní  - informativní a věcná komunikace. Někdy též styl jednací či úřední

                                        -  písemná forma, neosobní, formuláře, přesnost (normy)


 

Rozhovor (interview)

(z francouzského entrevoir, přeneseno do anglického inter a view) je metodicky vedený rozhovor s cílem získat potřebné informace, používaný především v žurnalistice. Interview je také publicistický (někdy i zpravodajskýžánr.

Znaky interview:

Interview se od rozhovoru liší především tím, že novinář je jednoznačně v roli tazatele a iniciuje interview, určuje témata, otázky, okruhy atd. Při reprodukci se pak snaží zachytit nejen slova dotyčné osoby, ale také atmosféru, typické charakteristiky osobnosti a smysl jejích výpovědí. Nemusí naopak otrocky přepisovat vše, co člověk řekne. Pro dodatečné potvrzení interview se mohou dohodnout na autorizaci.

 

Zpět