Hlavní myšlenky textu

26.01.2012 20:45

Jirka + Luděk: Princip rakety

Těleso zůstává v klidu či rovnoměrném přímém pohybu pokud na ně nepůsobí žádné síly. U družice jsou těmito silami gravitace a tak raketové nosiče. Každá akce má stejnou opačnou reakci tryskání plynů z rakety má za výsledek pohyb rakety opačný směrem (stoupání).

Karolína: Hledání Titaniku

Erika + Jindřiška: Tornádo

v pátek  večer 2.června 1995 se přehnalo silné tornádo přes texaskou dálnici číslo 86. několik automobilů bylo odneseno stovky metrů dál a jeden dům.

Vláďa: Sopky

Tomáš: Raketové motory

 

Zrak kočky

 

 

Zrak kočky

Oko kočky má podobnou stavbu jako oko lidské, nicméně jsou zde některé výrazné rozdíly. Kočka má omezený pohyb očí (její zorné pole je omezeno na 205 stupňů oproti 220 stupňů u člověka[4]) a její rohovka je více vyklenutá, což zvyšuje kvalitu vidění. Zároveň jí určitou výhodu přináší větší pohyblivost hlavy. Speciální buňky nacházející se na cévnaté vrstvě za sítnicí (tzv. tapeta lucidum) jí umožňují celkem dobré vidění i za šera, kdy už lidské oko nemá dost světla (za úplné tmy ovšem nevidí nic ani ona). Schopnost této vrstvy odrážet světlo způsobuje charakteristický zlatozelený svit, který lze v očích kočky za šera pozorovat. Další důležitou modifikací je schopnost kočky měnit v závislosti na intenzitě dopadajícího světla plochu zornice (od téměř celé plochy duhovky za minimálního světla až po úzkou štěrbinu při silném světle. Svislá štěrbina umožňuje, na rozdí od kruhové zornice, vyšší rozlišení ve vodorovném směru. Na rozdíl od člověka má kočka tzv. třetí víčko, které zvlhčuje oko, takže kočka nemusí na rozdíl od člověka neustále mrkat.

 

Velmi často se můžeme setkávat s názorem, že kočky vidí pouze černobíle. Troufám si říci, že tomu tak není. Naši čtyřnozí lovci nás o tom ne jednou přesvědčili. V dostupné literatuře se dočítáme, že rozeznávají modrou, zelenou a šedivou barvu. Nejlépe vidí na vzdálenost od dvou do šesti metrů. A nakonec důležité sdělení: v očích kočky poznáte, co si o vás skutečně myslí ;o).

 

Trocha anatomie:

 
 • Více vyklenutá rohovka zvyšuje kvalitu vidění.
 • Speciální buňky (tzv. tapeta lucidum) umožňují kočce vidět dobře i za šera nebo při setmění.
 • Zornice se mění v závislosti na intenzitě dopadajícího světla.
 • Zvlhčování oka zajišťuje tzv. třetí víčko, což způsobuje, že kočka nemusí neustále mrkat jako je tomu u člověka
 

          

 

adfasdf

 

Vidí za soumraku.

Dokážou se přizpůsobit polednímu slunci.A díky svým jedinečným očím mají kočky při špatných světelných poměrech mnohem lepší schopnost vidění než jejich člověk nebo sousedovic pes.

Potvrzuje to i profesor Nick Millichamp z texaské A & M University College of Veterinary Medicine.Už řadu let se tento oftalmolog zabývá očními chorobami koček a psů a jejich zrakem.Zjistil,že kočky mívají obecně méně problémů se zrakem než jejich psí protějšky.Kočky téměř netrpí krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.Během historie jejich vývoje a chovu se sice kočičí oko změnilo,obzvlášť u perských koček,ale tyto změny nemají žádný vliv na zrak jako takový.

 

Jak kočky vidí ?

Víme, že kočky mají nejspíše binokulární vidění (vidí obrazy jedním i druhým okem souběžně) a dokáží vidět trojrozměrně stejně jako lidé. Jejich zorné pole je dle odhadů asi 205°, což je užší záběr ve srovnání s lidským zorným polem, které je okolo 220°.

Jako u většiny predátorů obě oči směřují dopředu a umožňují větší stupeň prostorového vidění na úkor zorného pole. Zorné pole především závisí na umístění očí, ale do jisté míry také na stavbě očí. Mnozí z nás byli jistě svědky podívané, kdy kočky trénují svou schopnost skoku vyskočením na skoro dva metry vysokou okenní římsu a nedotknou se přitom vůbec okna. Tento vpravdě úžasný výkon vyžaduje nejen dokonalou rovnováhu, ale také přesný odhad vzdálenosti, jež jde ruku v ruce s jedinečným mechanismem uvnitř kočičích očí.

Dokáží kočky opravdu vidět ve tmě ?
utulek pro kocku
Kočky jsou zřejmě mírně krátkozraké, což by nasvědčovalo tomu, že jejich zrak je lépe stavěn na zachycení detailních objektů v relativní blízkosti jako je třeba kořist. Předměty vzdálené více než několik stovek metrů nepřitahují kočičí pozornost z důvodů její neschopnosti se na ně jasně zaměřit. Kočky mají jak tyčinky tak i čípky v sítnici.
Tyčinky jsou receptory, které oko využívá pro přesné utulek pro kockuvidění v noci a zachycení co nejvíce okamžiků v daném pohybu. Čípky oko využívá ve dne pro rozlišení barev. Kočky mají více tyčinek než čípků, což v porovnání s lidmi činí kočičí zrak v oblasti nočního vidění a pozorování pohybu nadřazený tomu lidskému.
Na fotografii vlevo je vidění člověka za šera, na fotografii vpravo je ukázáno, jak stejný obraz vnímá za šera kočka.

Kočky mají eliptické zorničky, které se otvírají a zavírají o mnoho rychleji než kruhovité. To dovoluje velké zvětšení zornice zároveň pronikání většího množství světla. Kočky taktéž mají jakousi membránu podobnou zrcadlu umístěnou v zadní části jejich očí, která se latinsky nazývá tapeta lucidum. Jsou toutulek pro kockuspeciální buňky nacházející se na cévnaté vrstvě za sítnicí a jejich funkcí je odrážet světlo
pronikající přes tyčinky a posílat ho zpět opět přes tyčinky v opačném směru. Výsledkem je dvojí expozice světla, jež kočkám dovoluje tak mimořádně dobře vidět v šeru.

Za šera nebo v noci kočky nevidí rozdíly v barvách. Vidí pouze černou, bílou a odstíny šedé. I když kočky nevidí v úplné tmě, dokáží vidět například v noci,kdy jsou na obloze mraky utulek pro kockua zároveň sem tam svítí hvězdy – ty jim poskytnou dostatečné světlo pro lov a pozorování pohybu.Žlutavý odlesk, který lze v kočičích očích vidět, když je dostatek světla je ve skutečnosti světlo odrážené přes tyčinky membránou tapeta lucidum.
utulek pro kocku
Vidí kočky v barvách ?

Kočky vnímají nejsilněji modrou a zelenou barvu a pozitivně reagují také na palety barev vznikající z fialové, zelené a žluté. Červená, oranžová a hnědá barva jde zřejmě zcela mimo jejich barevné vnímaní a nejspíše tyto barvy vidí jako odstíny šedé.
Na fotografiích je ukázáno jakou barevnou škálou utulek pro kockudisponuje člověk za denního světla (vlevo) a kočka (vpravo).

Co je to mžurka ?

Kočky jsou jedinečné v tom, že mají třetí víčko – tzv. mžurku. Je to slaboučká membrána, která přiléhá ke straně oka a objeví se, když se otevře oční víčko. Mžurka má mnoho funkcí: regulaci teploty, čištění oka od cizorodých látek a prachu a také zvlhčování celé plochy oka. Tato membrána se utulek pro kockučástečně zavírá, když je kočka nemocná; dokonce i když kočka spokojené spí je někdy možné mžurku pozorovat. Pokud je však mžurka vidět stále, měl by kočku prohlédnout veterinář.

Barvy očí u koček

Kočky mají pestrou škálu barev svých očí, netypičtější barvy jsou zlatá, zelená a oranžová. Modré oči mívá zejména plemeno Siamských koček, ale najdeme je také u koček s bílou srstí. Pokud má celobílá kočka obě oči modré,utulek pro kocku je pravděpodobné, že je hluchá, ovšem pokud má oči oranžové bude mít zřejmě sluch v pořádku.

Bílé kočky mající jedno oko modré a druhé jinak barevné bývají nazývané „lichozraké“ a mohou být hluché stejně jako ty s oběma modrýma očima. Je to výsledek žluté pigmentace duhovky vystupující na povrch jen jednoho oka zatímco modré oči jsou normální při narození koťátka ještě než v dospívání pigmentace změní barvu oka nadobro.

Kočičí zrak – navržen pro dvojí účely

Kočky jsou se svým ostrým zrakem vpravdě jedinečné bytosti, které dokáží vidět o mnoho lépe než dokáží naše lidské oči. Jejich ostrý zrak jim nejen dovoluje lovit s neobyčejnou přesností svou kořist, ale taktéž jim dovoluje důmyslně utéci stanou-li se lovenou kořistí jiného predátora. Samozřejmě, že schopnost vidět kořist je výhoda zejména pro přežití v divoké přírodě.

Hlavní myšlenky textu

 • Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem kočky.
 • Za šera fungují kočičí oči mnohonásobně lépe než lidské.
 • Zvláštnosti kočičího oka:
 •     - je velké
 •     - zřítelnice jsou svislé a téměř se nepohybují
 •     - světélkují - odráží světlo
 • Po narození jsou kočičí oči modré, do dvou let se vybarví
 • Kočky vidí barevně.

 

Zpět