Hodnocení - metodika

23.09.2011 12:36

 

A. Klasické známkování
pro diktáty a označené písemné testy

Počet (hrubých) gramatických chyb Známka
1 2
2 3
3 4
4 a více 5

  

B. Známkování průběžných testů (známkování "light") 

Počet jakýchkoli chyb Známka
0-2 1
3-5 2
6-8 3
9-11 4
11 a více 5

 
   
100 - 90% 1
89 - 70% 2
69 - 45% 3
44 - 24% 4
23 - 0% 5

 

Celková procenta Známka Rozsah
100-90 1 10
89-64 2 25
63-33 3 31
32-10 4 25
<10 5 9

(rozložení odpovídá gausově křivce)

 


Celková procenta Známka Rozsah
100-94 1 6
93-64 2 31
63-34 3 28
35-17 4 19
<17 5 16
 

 

zdroj: https://sietook.dvp.sk/zavedenie-symetrickej-prirodzenej-stupnice-v-znamkovani/427

Zpět