Hry (VO)

05.10.2011 12:09

zdroj: https://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/hry/hry.htm

Hry

Pomocí několika stručně popsaných her uvedených níže se můžete prostě jenom pobavit, ale také si můžete velmi jednoduše vyzkoušet, jak dobře dokážete spolupracovat a komunikovat s ostatními lidmi v kolektivu (s přáteli, spolužáky apod.). Jde vesměs o hry, ke kterým je potřeba více lidí, ale přesný počet není příliš limitující.  Popis her je doplněn poznámkami a náměty na jejich "vylepšení", případně na zamyšlení, co mohou mít společného s fyzikou.

Ostrovy

Hra je vhodná pro maximálně asi 10 lidí, větší počet je možné rozdělit na menší skupinky.

        Představte si, že jste se svými přáteli uvázli na velmi malém pustém ostrově (vlastně jenom kusu skaliska v moři) a navíc ještě začíná příliv. Na jak malý prostor se dokážete směstnat?

        Ostrov představuje smyčka provazu položená na zemi a velká tak, aby se do ní všichni hráči pohodlně vešli. Jeden hráč nebo vedoucí potom stojí bokem a smyčku pomalu zmenšuje. Hráči mají za úkol vytvořit takové postavení, aby se dotýkali podlahy pouze uprostřed smyčky a zabírali přitom co nejmenší plochu. Hru lze několikrát opakovat a vymýšlet různé strategie. Několik stejně početných skupinek může také soutěžit mezi sebou, na jak malou plochu se dokáží vejít.

Během hry si můžete všímat, jaká uskupení jsou nejlepší z hlediska stability a nosnosti, případně porovnávat své strategie s jinými skupinkami.

        Jako doplnění hry si lze pro zajímavost přibližně spočítat několik úloh typu: Jaká byla vaše maximální plošná hustota obsazení ostrova (počet lidí na metr čtvereční)? Jaká je průměrná hustota zalidnění na Zemi? Na jakou plochu by se vešli všichni lidé z naší republiky, případně z celého světa, pokud by stáli stejně hustě jako vy na ostrově? Kolik lidí by se v takovém případě teoreticky vešlo na všechny kontinenty?

Létající koberec

Jde o hru podobného typu jako Ostrovy vhodnou pro skupinky po asi 4 - 8 hráčích.

        Pokud jste nikdy nelétali na kouzelném koberci, tak vězte, že jeho řízení není nijak snadná záležitost. Chcete-li totiž koberec otočit a vrátit se zpátky, musíte ho opravdu obrátit - a to naruby.

        Vyzkoušet si to můžete ve skupinkách tak, že se postavíte například na kus igelitu nebo vhodné látky, která není o příliš větší, než že se na ni všichni akorát vejdete. Dokážete pod sebou takový koberec obrátit naruby tak, aby při tom nikdo nešlápl vedle? Zkuste si různý počet lidí a různou velikost koberce a pokuste se obrátit daný kobereček s co největším počtem lidí.

Podobně jako v předchozí hře Ostrovy můžete sledovat různé strategie, jak zaujmout stabilně co nejmenší prostor, a porovnat maximální hustotu lidí na nějaké ploše s hustotou, kdy ještě můžete něco vykonávat a omezeně se přemisťovat.

Kouzelný prut

Kouzelný prut může být libovolná co možná nejlehčí hůlka (lískový prut, silnější drát...) dostatečně dlouhá, aby se podél ní vešli ve dvou řadách naproti sobě všichni hráči. Velký počet hráčů může být opět rozdělen na menší skupinky například po deseti lidech (podle délky prutu).

        Hráči, kteří stojí ve dvou řadách, natáhnou proti sobě ruce a na natažené ukazováčky položí prut. Úkol je nyní velmi prostý. Dokážete společně položit prut na zem? Jedinou podmínkou je, že prut musíte pokládat opravdu všichni společně, to znamená, že se všichni hráči musí neustále dotýkat prsty prutu.

        Pokud si chcete hru užít a nebudete švindlovat, zjistíte, že úloha je poměrně náročná a kouzelný prut často spíše stoupá vzhůru, i když se ho snažíte pokládat.

Proč je tak těžké pokládat prut společně dolů? Zkuste si jako triviální úlohu na rozklad sil spočítat, jaká síla působí na jeden prst (zřejmě budete muset určit hmotnost prutu). Problém je v tom, že při pokládání musíte tuto malou sílu nepatrně zmenšovat - a to všichni najednou. Dokážete "táhnout za jeden provaz" i když nejde o velké síly, ale naopak velmi malé?

Silné prsty

V předchozí hře o kouzelném prutu šlo o to, jak lehkým předmětem dokážete manipulovat na prstech. Nyní si můžete naopak vyzkoušet, jak těžký předmět unesete společně pouze na prstech. Dokážete pouze na prstech unést svého kamaráda? Kolik lidí nejméně je na to potřeba?

        Člověk který je zvedán si může lehnout například na dvě židle, aby se ostatní mohli postavit okolo a lehce se k němu dostat. Je také vhodné, vyzkoušet si zvedání člověka i s nějakou pevnou deskou (například stolkem), na které leží. Většinou je totiž zvedání v takovém případě o poznání snazší.

        Při zvedání se můžete různě prostřídat a všímat si, jak musíte být rozestavěni, aby byly vaše prsty zatěžovány přibližně rovnoměrně.

Spočítejte si, jakou silou jsou zatěžovány vaše prsty v případě, že se hmotnost zvedaného člověka rozloží rovnoměrně na všechny prsty. Odpovídá takové zatížení (které si můžete vyzkoušet s vhodným závažím) tomu, co jste cítili? Pravděpodobně vám bude připadat, že při zvedání člověka jste působili spíše větší silou, protože jen obtížně dosáhnete rovnoměrného rozložení síly na všechny prsty.

        Je zajímavé zamyslet se nad tím, proč lze snadněji zvednout člověka ležícího na pevné podložce než bez ní. Stejně je jednoduší nést v rukou například padesátikilovou dřevěnou kládu než stejně těžký nepříliš plný pytel s obilím. Při nesení pevné klády stačí uvažovat, že se její tíha rozloží na ruce a tyto síly musíme překonávat. Při nesení pytle, který se může částečně přesýpat a měnit tvar, je situace mnohem složitější. Kromě složek tíhové síly pytle musíme totiž při nesení na rukou vyvíjet sílu na to, abychom udrželi pytel ve stejném tvaru (případně jeho tvar při chůzi neustále mírně upravovali). Energie spotřebovaná ve svalech při zapínání jednotlivých svalových vláken je potom mnohem větší.

        Posledně jmenovaný problém se výrazně uplatňuje například tehdy, když je potřeba přenést bezvládné tělo člověka v bezvědomí, což je mnohem náročnější, než když je při vědomí. Naopak při zvedacích a vyhazovacích prvcích ve sportovních tancích nebo krasobruslení je kromě malé hmotnosti partnerky důležité i to, jak dokáže v daný okamžik zpevnit své tělo.

Mayská lávka

Tato hra je v podstatě hlavolamem (snad indiánského původu). K jejímu vyzkoušení je potřeba sudý počet hráčů.

        Na zemi se naznačí v řadě asi půl metru od sebe libovolné značky (samolepky, položené kamínky apod.), kterých je o jednu více než hráčů. Hráči se rozdělí na dvě stejné skupiny a postaví se na značky čelem k prostřední značce, která jediná zůstane prázdná. Dvě skupiny stojící proti sobě mají za úkol přejít na druhou stranu (přes lávku nad propastí) a to s následujícími podmínkami:

        Každý hráč se smí posunovat pouze dopředu a to buď na volnou značku před sebou, nebo obkročením hráče z druhé skupiny, pokud je za ním volné místo. Obě skupinky přešli lávku, když stojí na značkách na opačné straně zády ke středové volné značce. Podaří se vám přejít lávku?

Hru si můžete už od začátku ztížit tím, že budete považovat dvě skupinky za různé kmeny, které se nedokáží domluvit slovy, a budete se tedy snažit přejít lávku zcela beze slov. Pokud vám to nepůjde, můžete se například napoprvé domlouvat, a až se vám podaří přejít, zkusit to zopakovat ještě jednou beze slov.

        Pokud je vás dostatečný počet, můžete vytvořit paralelně více lávek a soutěžit, kdo přejde lávku dříve. Přijdete na způsob (algoritmus) jak je potřeba přecházet? Je problém řešitelný s každým počtem hráčů?


 

Náměty pro vyučující a vedoucí

Literatura

 

Zpět