Hry

04.01.2012 19:34

Zrcadlo    

 

Jednoduchá hra na postřeh.

Pravidla

Hráči se postaví do kruhu. Jeden se stane detektivem, ostatní jsou zrcadla. Detektiv jde za dveře. V této chvíli vybere vedoucí mezi zrcadly jednoho, kdo bude obrazem. Ten předvádí různé cviky a pohyby a ostatní musí jeho pohyby opakovat. Úkol detektiva je přijít na to, kdo je obraz. 

U menších dětí je občas potřeba obrazu připomínat, aby se pohnul, protože se hráč bojí, že na něj detektiv přijde. 
Starší hráči se dají namotivovat soutěží, kdo udělá nejsložitější pohyb tak, aby na něj detektiv nepřišel...
 
Slepý detektiv
Hra do tmy pro malé děti, která kombinuje několik různých her.

Pravidla

Jeden z hráčů jde na chodbu - slepý detektiv. Ostatní se poschovávají. Pak se v místnosti zhasnou světla. Vedoucí zavolá detektiva. Ten se postaví čelem ke dveřím, řekne jméno jednoho ze spoluhráčů a přidá zvíře, které vydává zvuk. Jmenovaný hráč se musí ozvat. Detektiv má za úkol ho co nejrychleji najít a označit. Pokud najde někoho jiného, hledá dál, dokud nenajde toho, koho jmenoval. Nalezení hráči opustí úkryt. Kolik hráčů objevil, než našel toho, koho měl? Pokud se detektiv odchyluje ze směru, může se hledaný hráč ozvat znovu.
 
Vrah
Detektiv musí najít vraha

Pravidla

List papíru rozdělte na tolik kousků, kolik je hráčů. Každý kousek přeložte na čtyřikrát. Na jeden papírek nakreslete dýku, na jiný lupu. Dýka označuje vraha, lupa detektiva. Všechny papírky hoďte do jedné nádoby, čepice nebo sáčku. 

Každý hráč si vylosuje jeden papírek. Ten, kdo si vytáhl lupu, jde stranou - je detektiv. 

Každý si vybere místo, které pak už nesmí opustit.
Zhasněte všechna světla. Musí být úplná tma, nebo alespoň detektiv nesmí vidět. Ten, kdo si vylosoval papírek s dýkou, se dotkne některého z hráčů. Ten se skácí na zem a vrah se vrátí na svoje místo. 
Detektiv rozsvítí světla a vstoupí na scénu. Může hráčům klást jakékoliv otázky. Všichni hráči musejí odpovídat pravdivě, jen vrah smí lhát. 

Detektiv má jenom jeden pokus na určení vraha, takže se musí strefit - aby dobro zvítězilo!
 
Mrkací vrah
Tichá honba za vrahem aneb bacha ať na tebe nikdo nemrkne!

Pravidla

Jednoho hráče předem určíme jako vraha, to samozřejmě nikdo jiný neví. Všichni hráči se poté posadí do kruhu a hra začíná... 
Vrah zabíjí tak, že na někoho mrkne (jedním okem nebo oběma - to je třeba před hrou jasně určit). Háček je v tom, že vrahova oběť se přitom musí na vraha dívat! Jakmile je někdo tímto způsobem připraven o život, vstane a kruh opustí. Jestliže někdo zjistí, kdo je vrah (kromě oběti), tak zvedne ruku, čímž dá najevo, že zná vraha. Pak si jen dává pozor, aby se jeho zrak nestřetl s vrahovým. Hra končí jakmile všichni v kruhu znají vraha. 
Nikdo kromě vraha nesmí při hře na nikoho mrknout! Jestli má potřebu si mrknou, je nejlepší když se podívá do stropu a pak zamrká - nedojde tak k nepřehlednostem ve hře. 
Při hře by se nemělo moc mluvit, ticho navodí napínavou atmosféru.
 
 

 

Zpět