Ivanhoe

13.12.2011 21:52

 

 

Ivanhoe

 

Ivanhoe je nejznámější historický román skotského spisovatele sira Waltera Scotta z roku 1819, který je jakýmsi mytickým obrazem vzniku anglického národa ze staré anglosaské šlechty.
 
Autor v románu vypráví romantický příběh ze života statečného rytíře Wilfreda z Ivanhoe odehrávající se ve středověké Anglii na sklonku 12. století za vlády krále Richarda Lví srdce v období jeho návratu z třetí křížové výpravy.
 
Walter Scott ve svém díle dokázal skvěle popsat spory mezi podmaněnými Sasy a zpupnými potomky normanských dobyvatelů a dokonale vystihl ovzduší tehdejší doby, v níž na jedné straně panovala vzpoura, zvůle a násilnictví a na druhé straně kvetlo hrdinství a statečnost psanců, kteří neváhali obětovat vše pro znovunastolení statečného krále, za kterého po dobu jeho nepřítomnosti vládl jeho bratr Jan (pozdější král Jan I. Bezzemek).
 
Román měl obrovský ohlas a stal se autorovým nejznámějším dílem. Roku 1891 byla podle něho dokonce zkomponována anglickým skladatelem sirem Arthurem Sulivanem opera.
Získal si však i řadu odpůrců. Tak například roku 1850 napsal významný anglický spisovatel William Makepeace Thackeray, který se vůči soudobé tvorbě historických románů negativně vymezoval, na román parodii s názvem Rebecca a Rowena (Rebecca and Rowena).
 
Román byl také několikrát zfilmován, poprvé již roku 1913. Nejznámější je filmová adaptace amerického režiséra Richarda Thorpeho z roku 1952.
 
Varování: Následující část článku vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla.
 
 
Děj se odehrává ve staré Anglii, v době, kdy král Richard Lví srdce byl uvězněn v Rakousku. Moci se snažil zmocnit jeho bratr Jan a dostává se do popředí normanská šlechta.
 
Příběh začíná na Cedrikově sídle v Rotherwoodu (Cedrik je saský šlechtic bojující proti normandské nadvládě, zřekl se svého syna Wilfreda z Ivanhoe), kam přijíždí Brian de Bois Guilbert se svojí družinou (Brian de Bois Guilbert je normandský templář), aby putoval na rytířský turnaj v nedalekém městě Ashby. Turnaj pořádá princ Jan. Do Rotherwoodu přijíždí i poutník, kterým je ve skutečnosti Wilfred z Ivanhoe. Na Cedrikovo sídlo přijíždí též Žid Izák z Yorku (Izák z Yorku je bohatý, ale lakomý a miluje nadevše svojí dceru Rebeku).
Izák za to, že mu Ivanhoe zachránil život před zlým Brainem de Boisem, který ho chtěl zabít, koupí brnění a koně, aby se Ivanhoe mohl zúčastnit turnaje.
První den Ivanhoe, aby ho nikdo nepoznal, si říká Vyděděný rytíř a s převahou vyhraje. Druhý den se proti sobě postaví dvě armády. Jednu vede Ivanhoe a druhou Brian de Bois. Brianova armáda měla převahu, ale na poslední chvíli přijíždí Černý rytíř, což je vlastně král Richard Lví srdce. který pomůže Ivanhoemu vyhrál. Černý rytíř potom z bojiště zmizí a tak vítězství připadlo Ivanhoemu, který byl při boji zraněn. Při ošetřování se zjistilo, že je to syn Cedrika. Zraněného se ujímá Izák.
 
Při cestě z turnaje se potkají Cedrikova družina a Izák s Rebekou, kteří převážejí zraněného Ivanhoea, Cedrik jej však nepozná. Cestou je přepadne Brian de Bois a uvězní je na hradě Torquieston, který patřil Front de Boefovi. Z družiny se podařilo uniknout jen šaškovi Wambovi a pasáku sviní Gruthovi, kteří se v lese setkávají se skutečnými zbojníky vedenými Robinem Hoodem. K nim se přidává i Černý rytíř. Společně začnou obléhat hrad.
Dobyvatelé hradu se nejdříve pokoušeli s vězniteli vyjednávat. Ti však pohrozili smrtí zajatců. Pod záminkou posledního pomazání propašovali Wambu na hrad jako mnicha. Wamba si vyměnil svoje převlečení s Cedrikem a Cedrik se tak dostal na svobodu. A byl zahájen útok pod vedením Černého rytíře. Během boje zabil Richard Front de Boeufa. Uprostřed bitvy utekl Bois Guilbert z hradu. Násilím sebou vzal i Rebeku. Při svém útěku zabil Athelstana, který byl vězněn s Cedrikem a byl posledním potomkem saských králů. Hrad byl úspěšně dobyt a všichni byli osvobozeni.
Na cestě na pohřeb se k Richardovi přidal Ivanhoe. Při pohřbu se zjistilo, že je Athlestane živý. Při bitvě byl pouze omráčen.
Bois Guilbert unesl Rebeku do Templestowe, kde ji chtěl skrýt. Zde byla Rebeka nařčena z čarodějnictví. Důvodem bylo uhranutí Bois Guilberta. Jediným způsobem, jak se zachránit bylo vyslání rytíře, který by se utkal s Guilbertem. Ivanhoe se okamžitě vydal Rebece na pomoc. V boji porazil Bois Gulberta a získal tak pro Rebeku svobodu. Nakonec si Ivanhoe vzal lady Rowenu a Rebeka s Izákem odjíždějí z Anglie.
Richard se ujímá vlády a odpouští svému bratrovi Janovi
Zpět