Jazyk a jeho útvary

07.09.2011 16:14

Vznik jazyka

Člověk by sám nepřežil.

Potřebuje ostatní, rodinu, skupinu, společnost.

 

 

S ostatními musí komunikovat.

Komunikace = přežití.

 

Jazyky se vyvíjely:

https://www.pjk.cz/brloch/Language_Tree.jpg

 

Český jazyk se vyvinul z praslovanštiny.

 

Nejstarší známé samostatné české věty byly připsány k zakládací listině litoměřické kapituly na počátku 13. století:

  • Pauel dal geʃt ploʃcoucih zemu
  • Wlah dalgeʃt dolaʃ zemu iʃuiatemu ʃcepanu ʃeduema duʃnicoma bogucea aʃedlatu

 

v přepise: 

  • Pavel dal jest Ploškovcích zem’u.
  • Vlach dal jest Dolás zem’u i sv’atému Ščepánu se dvěma dušníkoma Bogučeja a Sedlatu.

 

Soubor:Presl brambor.JPG

ukázka češtiny z roku 1846 (tedy před 165 lety)

 

Zápis !!!
Národní jazyk obsahuje útvary:
    spisovný jazyk
    nářečí    
    obecná čeština

 

Spisovná čeština  - nejdůležitější, knihy, noviny, ve školách, na úřadech.

Nářečí je nespisovný jazykový útvar. Jen v určité oblasti.

 
 
 
 
česká nářečí Dej mouku ze mlejna na vozejk.
středomoravská nářečí  Dé móku ze mléna na vozék.
východomoravská nářečí  Daj múku ze mlýna na vozík.
slezská nářečí Daj muku ze mlyna na vozik.

---

 

 

 

 

https://www.adamek.cz/kolo/okolocr/prevzate-mapy/nareci-osu.cz.png

karvinské: https://youtu.be/Ln-6rc7r7_o?t=7m

 

 

Obecná čeština - stírání nářečních rozdílů, dnes hlavně díky cestování a televizi.

 

 

zajímavost: Washoe: https://youtu.be/Pmuu8UEi2ko?t=2m50s

 

 

Zpět