Jména, jejich druhy a tvary

12.11.2011 22:18

DÚ 

47/15 - užijte správné tvary jmen

Knihy

seznam: seznam9tridy.odt (11,1 kB)

Objednáváte knížky?

Básničky

písňové texty
Žáček k vytisknutí: basnicky-zacek.odt (27,2 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Test:

doplň i/y, n/nn, ě/je, ě/ně, slova v závorkách dej do správných tvarů

Pes ležel u /babička/ nohou. U v-l- stál- dva motoc-kl-. Po neděl- navštív-me otcov- příbuzné. Ten každode-í -pěch a -hon mě -máhá. V-počítej povrch i ob-m této kr-chle. Sv-tle zelená a tem- modrá. V šeru pozoroval- pomal- sov- let. Potřebuje tu barvu /řídký, 2. st./. Právě /řezat/ dříví na zimu. Kapky ros- se leskl- jako drahokam-.

 

 

 

Pes ležel u babiččiných nohou. U vily stály dva motocykly. Po neděli navštívíme otcovy příbuzné. Ten každodenní spěch a shon mě zmáhá. Vypočítej povrch i objem této krychle. Světle zelená a tem modrá. V šeru pozorovali pomalý soví let. Potřebuje tu barvu řidší. Právě řežou (i řezají) dříví na zimu. Kapky rosy se leskly jako drahokamy.

 

 

 

 

 

Větný rozbor

Styx

https://ufal.mff.cuni.cz/styx/news_cs.html

sample.styx (29,6 kB)

 

 

 

 

Určete slovní druhy.

Píchla mě vosa a já jsem zařval au. Jedna z oper Bedřicha Smetany se jmenuje Libuše. Dnes píšu přijímačky a mám velikou trému. Z květin mám nejraději smetanku obecnou neboli pampelišku. Roger Federer je mnohonásobný mistr světa v tenise. Pomáhal jsem tatínkovi sekat dříví a zadřel jsem si třísku. Musím jít s maminkou nakupovat, protože mi už jsou malá všechna trička. Na počítači jsem každý den. Ve škole mám spoustu kamarádů.

Píchla - 5, 3, 1
Jedna -
1. podstatné jméno, 2. přídavné jméno, 3. zájmeno, 4. číslovka, 5. sloveso, 6. příslovce, 7. předložka, 8. spojka, 9. částice, 10. citoslovce

DÚ: s. 49/ cv. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píchla 5, 3, 1, 8, 3, 5, 5, 10
jedna 4, 7, 1, 1, 1, 3, 5, 1
dnes 6, 5, 1, 8, 5, 2, 1,
Z 7, 1, 5, 6, 1, 2, 8, 1
Roger 1, 1, 5, 2, 1, 1, 7, 1
Pomáhal 5, 5, 1, 5, 1, 8, 5, 5, 3, 1
Musím 5, 5, 7, 1, 5, 8, 3, 6, 5, 2, 3, 1
Na 7, 1, 5, 2, 1,
Ve - 7, 1, 5, 1, 1

Píchla-5 mě-3 vosa-1 a-8 já-3 jsem-5 zařval-5 au-10. Jedna-4 z-7 oper-1 Bedřicha-1 Smetany-1 se-3 jmenuje-5 Libuše-1. Dnes-6 píšu-5 přijímačky-1 a-8 mám-5 velikou-2 trému-1. Z-7 květin-1 mám-5 nejraději-6 smetanku-1 obecnou-2, neboli-8 pampelišku-1. Roger-1 Federer-1 je-5 mnohonásobný-2 mistr-1 světa-1 v-7 tenise-1. Pomáhal-5 jsem-5 tatínkovi-1 sekat-5 dříví-1 a-8 zadřel-5 jsem-5 si-3 třísku-1. Musím-5 jít-5 s-7 maminkou-1 nakupovat-5, protože-8 mi-3 už-6 jsou-5 malá-2 všechna-3 trička-1. Na-7 počítači-1 jsem-5 každý-2 den-1. Ve-7 škole-1 mám-5 spoustu-1 kamarádů-1

 

 

Zpět