Koncovky jmen a sloves, test

06.02.2012 19:58

 

Jméno: 
Datum:                         

  • včel_ na jetel_, s učitel_ a v_chovatel_, krmení pro ps_, chybam_ a om_l_ 
  • v_cvičení poštovní holub_, v uhelné pánv_, krystal_ sol_, v údol_ Sázav_
  • s Francouz_ a Ital_, nad hlavolam_ a hádankam_, mezi ob_vatel_ Šumav_
  • čistým_ um_vadl_, v_roba obuv_, dopis_ panu ředitel_, na z_mním neb_
  • šperky ozdobené perlam_ a drahokam_, dlouhými b_dl_, na v_prahlé step_
  • čteme v b_bl_, pěnkav_ a kos_, díval se na červ_ a larv_ brouků
  • se stébl_ tráv_, v okol_ Břeclav_, trám_ s hřeb_ky
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

včely na jeteli, s učiteli a vychovateli, krmení pro psy, chybami a omyly, vycvičení poštovní holubi, v uhelné pánvi, krystaly soli, v údolí Sázavy, s Francouzi a Italy, nad hlavolamy a hádankami, mezi obyvateli Šumavy, čistými umyvadly, výroba obuvi, dopisy panu řediteli, na zimním nebi, šperky ozdobené perlami a drahokamy, dlouhými bidly, na vyprahlé stepi, čteme v bibli, pěnkavy a kosi, díval se na červy a larvy brouků, se stébly trávy, v okolí Břeclavi, trámy s hřebíky a skobami, hejno koroptví, výroba obuvi, s orly a sokoly, vozy s pytli obilí, mezi mužstvy, pávi a holubi, k cíli, automobily, na březích rybníka, se spisovateli, hbití kosi, vyslat posly ke králi, sirup proti kašli, před chvílí, ve škeblích, lípy a břízy, v lahvi, do vsi, pod starou tvrzí, kapky rosy, víly s rusalkami, s pádly a vesly, po Labi, předpověď počasí, pod křídly, se švihadly a žebřinami, v rákosí, umyj nádobí, nad lesy, území jižní Moravy, želvy jsou plazi, časopisy a noviny, mladí pstruzi, pozdní mrazy, myslivec se dvěma psy, mezi přáteli, chovat holuby, voda v konvi, vrby a topoly, v pralesích, zrádné močály, vlak z Bratislavy do Boleslavi, klasy obilí, stohy slámy, veselé hlasy, chytat motýly do síťky, přístavy, v kotli, pět postelí, podmáslí, čistou košili, krabice s mýdly, na tabuli, krotitel se lvy, rozdíly v tvaru, se šakaly, vidět tetřevy a jestřáby, větrolamy , kup cibuli, ve větvích lípy, sovy a výři, ve vyprahlé zemi, buchta s povidly, pod skalami, pohled na krásné motýly, bez kukly, z podzimních polí, zvláštní druhy oceli, na soustruzích, z Ostravy a Opavy, mezi skalami, hlasy obyvatel, byty ke koupi, o církvi, mluvil s Rusy a Španěly, šetřit penězi, motocykly, malby a obrazy, zábradlí, mezi kostely, nad hodinami, v pralesích, k řediteli školy, černé klávesy, rachotiti řetězy, programy divadel, slyšel výt šakaly, zahrada u vily

Zpět