Koncovky jmen a sloves

14.02.2012 10:01

Vévoda Krok sídlil na hradě v lesích u vsi Zbečna. Byl to muž moudrý dokonalý a spravedlivý. Lidé se k němu sbíhali jako včely k úlům, aby jim pomohl radou nebo je rozsoudil. Přicházeli za ním nejen z vlastního rodu, ale všichni z celé země. Jednou se Krok rozhodl, že vyhledá nové sídlo. Určil posly a přikázal jim, aby nazítří před úsvitem vyrazili na cestu mezi severem a východem a jeli ak dlouho, dokud nepřijedou k řece a tam aby vyhledali příhodné místo. Poslové se vydali určeným směrem, dorazili k řece a přebrodili se na druhý břeh. Zalíbilo se jim strmé skalisko vysoko nad vodou. Vystoupili na ně, a protože se jim to místo zdálo nad jiné příhodné, vrátili se a oznámili Krokovi, že splnili jeho vůli. Popsali mu nadšenými slovy skálu nad řekou i celé okolí a kníže se hned vypravil s družinou i se vším svým lidem na cestu.

Zpět