Koncovky jmen a sloves

14.02.2012 10:29

Na bledé noční obloze se mihotaly ojedinělé hvězdičky. Ve vsi pohasínala světýlka. Ze tmy znělo jen zurčení pramínků z tajícího sněhu. Ve výši se nesl svist křídel neviditelného hejna divokých hus. Ozývalo se i zvonivé kejhání. To zburcovalo domácí husy. Hlučně plácaly křídly a pronikavě se rozkřičely. Domácí ptáci už dávno zapomněli na volný život, ale teď podlehli nejasné touze a tloukli křídly do vzduchu. Křídla, dávno odvyklá letu a nyní zbytečná, je už nedovedla nést a vymanit z poroby. Ještě dlouho se ozývaly výkřiky plné bezmocného zoufalství.

 

 

 

 

 

 

Hoši od Bobří řeky zakrátko vyšly z města. Pomalu se stmívalo a stíny se dloužily. V kraji byl klid. Hoši mnoho nemluvili, jen pozorovali usínající kraj. Větřík přinášel vůni kvetoucích luk. Tu a tam vyskočilo do šera světýlko. To lidé na samotách rozsvěceli. Sedmikrásky se už zavíraly a včely přestávaly bzučet na jitroceli. Lesy v kopcích zmodraly, pak zšedly, až zmizely docela. Začaly kuňkat žáby v rákosí.

Zpět