Kvíz 1

01.09.2011 22:18

 

Který jehličnan v zimě opadává?

Podstatné jméno vzoru pán v 7. pádu.

Jaký druh číslovky je „Paterý“? (druhová)

Jaký druh zájmena je „jenž“ (vztažné), žádný (záporné), sám (osobní)

Které slovo je podmětem ve větě: „Před zahájením výstavy květin hovořil pohotový reportér s ředitelem pavilónu.“

Co je podmětem ve větě: „Petr a Adam hrají šachy.“

Urči vše, co dokážeš u slova „nejbaňatější“.

Podstatné jméno kozel v 7. pádu mn. čísla.

Kolik má Rakovník obyvatel? (15 954)

Utvoř z číslovky 5 všechny druhy, které lze. (pět, pátý, patery, pět krát)

Jak starý je Rakovník? (1252 – 759let)

Jaké máme dnes století? (21.)

Je ve větě „Byl jsem najezen.“ sloveso v trpném rodě?

Vyjmenovaná slova po s (sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat, Syneč, Bosyně).

Směrem na sever od Rakovníka jsou Lišany nebo Pavlíkov?

Stojím čelem k jihu. Udělám čelem vzad a pak dvakrát vpravo vbok, kam stojím teď? (J)

Je od Rakovníka dál Pavlíkov nebo Senomaty? (stejně, záleží, jak se počítá, jestli od středu nebo od okraje)

Jaké p v „pardubický perník“?

A jaké o v „Otova nemoc“?

Jak se ptáme na větný člen předmět?

Sloveso v podmiňovacím způsobu.

Jaký slovní druh je „metropolitní“ a „které“.

Zpět