Kvíz 2

01.09.2011 22:20

 

Sloveso být v první osobě.

Vyjmenované slovo po b.

Postava z Pána prstenů, jejíž jméno začíná na S.

Sloveso dělat ve druhé osobě budoucího času.

Jakým větným členem je sloveso ve větě:

Jakékoli sloveso v 1. osobě množného čísla podmiňovacího způsobu.

Na kterém kontinentu leží jižní pól.

Jakým větným členem je sloveso „ležel“ ve větě: Kůň ležel vyčerpaný. (přísudek)

Jakým větným členem je sloveso „vyčerpaný“ ve větě: Kůň ležel vyčerpaný. (doplněk)

Jaké známe slovesné způsoby (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací).

Najdi ve větě podmět - Hlasité crrr zvonku zaplnilo celý byt.

Najdi ve větě příslovečné určení - Malé děti hajného šly na houby.

Jaký je vzor podst. Jm přítel. (muž).

Vzor slova chundelatí.

Sloveso umět v 1. os j. č. Podm. zp. (uměl bych)

Sloveso vidět v 2. os. mn. č. budoucího času (uvidíte, budete vidět)

A totéž v podmiňovacím způsobu (uviděli byste)

Zpět