Kvíz 3

01.09.2011 22:20

 

Druhy číslovek? (Základní, řadové, druhové, násobné)

Neurčitá základní číslovka? (Mnoho, několik)

Druhy zájmen? (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná)

Ukazovací zájmeno? (to, tento, ten, tamten)

Jaký druh zájmena je zájm. Sám? (Ukazovací)

Po kom je pojmenováno rakovnické gymnázium? (po spisovateli Zikmundu Winterovi.

(Nezbedný bakalář, Rozina sebranec, Mistr Kampanus)

Přídavné jméno.

Přídavné jméno podle vzoru mladý.

Východní části náměstí vévodí vrcholně gotický děkanský chrám sv. Bartoloměje ze 14. století s bohatou vnitřní výzdobou, který vznikl na místě staršího kostela sv. Mikuláše.

Kolik je slovních druhů? Jaké?

Sloveso v trpném rodě?

Větu v trpném rodě. A otočit.

Jak se ptáme na přívlastek?

Jaké mohou být přívlastky? (sh., nesh., těsný, volný, rovitý, holý)

Nějakou větu s přívlastkem?

Nějakou větu s nevyjádřeným podmětem? (Šel tam.)

Osobní zájmeno.

Jak se ptáme na předmět?

Větu s předmětem ve třetím pádu.

Hlavní město našeho severního souseda?

Při kolika stupních C má voda největší hustotu?

V jakém městě se odehrává Romeo a Julie?

Jak se jmenoval Romeův přítel z příběhu Romeo a Julie (Mercucio).

Jak se jmenoval Romeo příjmením? (Montek) a Julie? (Kapuletová).

Kdo z nich zemřel první?

Kdo ten příběh napsal?

Co ještě napsal?

Trojslabičné slovo.

Slovo s x.

Co je to Herz? (jednotka frekvence, dějů za sekundu)

Jaká známe příslovečná určení?

Větu s přísl. Určením.

Větu s přísudkem se sponou.

Jak dlouho k nám letí světlo Slunce? (každoročně okolo 4. ledna 147 miliónů kilometrů. Když jsme Slunci naopak nejdále (jsme v tzv. odsluní, aféliu, afelu), jsme vzdáleni přes 152 )

Spatřili psa, jak utíká za kočkou? O jaký druh vedlejší věty jde? O doplňkovou.

Kdo napsal knihu Bílý tesák? Jack London.

Dívka, bez které si neumím představit svůj život. Nahraď které zájm. Jenž. (Bez níž)

Správní chlapi, se kterými chci hrát zápas. (s nimiž).

Třetí stupeň od přídavného jména dobrý?

Obvod kruhu (2Pr) Obsah kruhu (Pr2).

Jaký je nejmenší stát Evropy? (Vatikán 44hektarů, 800obyv).

Zpět