Kvíz 4

01.09.2011 22:21

 

České slovo se dvěma n za sebou.

Vyjmenované slovo po m.

Jak se jmenuje ředitel naší školy.

Sloveso ve tvaru 3. os. mn. čísla.

Osobní zájmeno.

Větu s předmětem ve třetím pádu.

Hlavní město našeho jižního souseda.

České slovo se dvěma šš za sebou.

Podstatné jméno mužského životného rodu ve 4. pádě.

Jakoukoli větu se shodným přívlastkem.

Větu s nevyjádřeným podmětem.

Co jste měli předevčírem ke snídani?

Telefonní číslo rychlé lékařské pomoci (155 nebo 112).

Podstatné jméno podle vzoru žena v 6. pádě.

Přídavné jméno podle vzoru jarní.

Co je to decibel?

Přivlastňovací přídavné jméno.

Podstatné jméno vzoru muž ve druhém pádě.

Vyjmenované slovo po p.

Představte si, že stojíte čelem k severu. Otočíte se doprava. Pak čelem vzad, na kterou světovou stranu se díváte?

Podstatné jméno které nemá jednotné číslo

Větu s tvrdým přídavným jménem s měkkým i na konci.

Větu se záporným zájmenem.

Jak se jmenuje starosta Rakovníka.

Větu s řadovou číslovkou.

Kdo napsal Kytici?

Větu s násobnou číslovkou.

Jakékoli čtyřslabičné slovo.

Podstatné jméno, které se skloňuje podle vzoru kost.

Slovo s předponou vy-

Stejně znějící slova, která se liší s a z na začátku.

Co je to bajka?

Slovo s P na začátku a B na konci

Větu s předmětem ve druhém pádě.

Do jakého literárního žánru patří knihy o Harry Potterovi?

Větu se zvratným zájmenem.

České slovo se dvěma k po sobě.

Kolik států sousedí s naší republikou?

Větu s podmětem ve druhém pádě.

Větu s neurčitým zájmenem.

Jak se jmenuje hlavní hrdina Pána prstenů (Frodo Pytlík).

Slovo, které zní jako vyjmenované, ale píše se s měkkým i.

Slovo bez samohlásky.

Na jakém kontinentu leží jižní pól?

Větu s násobnou číslovkou.

Větu, v níž ze samohlásek použijete pouze a.

Je správně „snadnější“ nebo „snazší“? (obojí je správně)

Větu s částicí.

Jak se jmenoval hrdina poslední knihy, kterou jste četli?

 

Zpět