Literární kviz

14.09.2011 21:15

1. Pocházela z Prahy, její dívčí jméno bylo Johanna Rottová, vyrůstala v česko-německé rodině. Získala vzdělání na německé dívčí škole. Později se provdala za učitele a vychovatele Petra Mužáka. Jejich manželství nebylo šťastné, úmrtí jejich jediného dítěte způsobilo u spisovatelky nervový otřes, zhroucení a beznaděj. Mezi její díla můžeme řadit například povídku „Hubička“ či romány „Kříž u potoka“ a „Frantina“.

 

 

Božena Němcová

Karolína Světlá

Tereza Nováková

 

2. Narodil se v Ostředku u Benešova, vystudoval práva a stal se advokátem v Praze. Se svým bratrem obnovil vydávání časopisu Květy. Byl plaché a nemluvné povahy, Eliška Krásnohorská o něm prohlásila, že by raději napsal 3 dopisy, než by se s někým setkal osobně – o to bojovnější byl spisovatel. Mezi jeho díla patří například román „Pravý výlet pana Broučka do Měsíce“, „Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století“ či báseň „Ve stínu lípy“.

Alois Mrštík

Vítězslav Hálek

Svatopluk Čech

 

3. Patřil mezi Lumírovce, vystudoval přírodní vědy v Praze, v roce 1868 řídil vydání almanachu RUCH. Téhož roku byl stíhán policií za uveřejněný (protirakousky zaměřený) novinový článek. Odešel na 2 roky do USA, kde se nadchl pro demokracii. Po návratu do Čech vydal první učebnici angličtiny pro středoškoláky, dále překládal Shakespeara a byl také zakladatelem dětské poezie. Mezi jeho díla patří „Skřivánčí písně“, „Zlatý máj“ či „Zvony a zvonky“.

Josef Václav Sládek

Alois Jirásek

Karel Václav Rais

 

4. Jeho vlastní jméno bylo Emil Frída, vystudoval Gymnázium v Klatovech, poté studoval filozofii. Působil po dobu 1 roku v Itálii jako vychovatel v rodině šlechtice Lodarchiho, po návratu do Čech se stal tajemníkem České akademie věd, později profesorem cizích literatur. Napsal například divadelní hru „Noc na Karlštejně“ či sbírku básní „Okna v bouři“.

Jan Neruda

Julius Zeyer

Jaroslav Vrchlický

 

5. Vlastním jménem Alžběta Pechová, byla přítelkyní Karolíny Světlé. Překládala - zejména z romantické literatury (Puškin, Byron,…). Jako zapálená zastánkyně práv žen založila v Praze dívčí gymnázium s názvem Minerva. Byla autorkou operních libret (texty k operám). Mezi její díla patří „Hubička“, „Čertova stěna“, „Tajemství“.

Eliška Krásnohorská

Tereza Nováková

Jarmila Glazarová

 

6. Narodil se na Starém Městě v Praze, jeho otec byl zvoníkem. Byl velice pečlivý ve sběru historického materiálu – propátrával archivy a zjištěná fakta předkládal svým čtenářům. Vystudoval gymnázium a FF UK, během studia jeho otec umírá a spisovatel je nucen po něm převzít živnost. Po dokončení studia pracoval jako gymnaziální profesor dějepisu a zeměpisu. Velice rád psal povídky je autorem novel „Krátký jeho svět“ a „Rozina sebranec“ nebo románu „Mistr Kampanus“.

Vilém Mrštík

Alois Jirásek

Zikmund Winter

 

7. Místem jeho narození byly Strakonice, matka se živila jako služebná a velice si přála, aby byl syn vzdělaný. Vystudoval gymnázium, dvouletou filozofii v Českých Budějovicích však nedokončil, jelikož byl ze školy vyloučen za čtení pod lavicí – četl zakázaného Jana Husa. I přesto byl velice houževnatý v samostudiu, působil jako vychovatel a profesor na polské univerzitě ve Vratislavi. Z jeho pera pochází mj. „Ohlas písní českých“, „Ohlas písní ruských“ či „Slovanské národní písně“.

František Ladislav Čelakovský

Pavel Josef Šafařík

František Palacký

 

8. Působil jako novinář v Praze, stal se redaktorem Pražských novin, které v dubnu 1848 přeměnil na Národní noviny. V ten samý rok byl zvolen poslancem Říšského sněmu – zúčastnil se zasedání v Kroměříži, zpočátku byl liberál, po potlačení revoluce se staly jeho politické názory radikálnějšími. Byl mistrem ve vytváření epigramů (například epigram „Přátelé“). Motivy známé irské pohádky zpracoval do satirické skladby „Král Lávra“. Z jeho pera pochází také báseň „Křest svatého Vladimíra“.

Josef Kajetán Tyl

Karel Havlíček Borovský

Václav Hanka

 

9. Psal obrozeneckou poezii, působil jako katolický kněz, organizoval kulturní život – měl velký zájem o klasicismus. Založil básnickou školu, připravil k vydání 5 almanachů, a do dalších almanachů přispíval. Mimo jiné psal bajky podle vzoru Jeana La Fontaina. Mezi jeho díla patří například „Bajka o mlékařce a hrnci mléka“, „Óda na Jana Žižku“ či „Óda na jazyk český“.

Václav Matěj Kramerius

Antonín Jaroslav Puchmajer

Václav Thám

 

10. Narodil se v Praze, zde také vystudoval gymnázium a poté začal studovat práva, která nedokončil. Od roku 1927 se začal věnovat divadelní činnosti, měl zájem především o pantomimu a film. Spolu se svým divadelním partnerem a dobrým přítelem vystupoval v Osvobozeném divadle, jedno z jejich vystoupení se jmenovalo „Vest pocket revue“. Druhou světovou válku strávil v emigraci v USA, kde se živil jako herec. Poté se vrací zpět do Čech, objevuje se v několika filmech. Je autorem knihy moderních pohádek „Fimfárum“.

Jan Werich

Jiří Voskovec

Vladimír Holan

 

Zpět