Materiály k lv

13.09.2011 23:08

https://www.zsplesivec.cz/data/files/53110maly-princ-1-2.pdf

 

https://www.zsplesivec.cz/?article=/skola/eu-penize-skolam/literarni-vychova6.html

 

 

Projekt Malý princ: úvodní hodina
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
zadání:
1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis.
2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další
(maximálně 2) obrázky, jež s ním souvisejí.
3. Obrázek si vytiskni a nalep do sešitu.
4. Vyhledej na internetu, kdy a kde se narodil a kdy a jak zemřel, informace si
zapiš do sešitu.
5. Vyhledej informace o jeho životě a do sešitu si zapiš, co tě nejvíce zaujalo.
6. Najdi si alespoň tři jeho knihy a jejich názvy si opiš do sešitu.
7. Promysli si, co očekáváš od projektu, jenž nás čeká. Zeptej se i ostatních,
co očekávají oni. V čem se shodnete? V čem jsou vaše očekávání odlišná?
8. Bonusový úkol: vyhledej v zadání zájmena a urči jejich druh do cvičného
sešitu :-)
Projekt Malý princ: úvodní hodina
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
zadání:
1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis.
2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další
(maximálně 2) obrázky, jež s ním souvisejí.
3. Obrázek si vytiskni a nalep do sešitu.
4. Vyhledej na internetu, kdy a kde se narodil a kdy a jak zemřel, informace si
zapiš do sešitu.
5. Vyhledej informace o jeho životě a do sešitu si zapiš, co tě nejvíce zaujalo.
6. Najdi si alespoň tři jeho knihy a jejich názvy si opiš do sešitu.
7. Promysli si, co očekáváš od projektu, jenž nás čeká. Zeptej se i ostatních,
co očekávají oni. V čem se shodnete? V čem jsou vaše očekávání odlišná?
8. Bonusový úkol: vyhledej v zadání zájmena a urči jejich druh do cvičného
sešitu :-)Projekt Malý princ
K ČEMU MI MOHOU BÝT
kapitola I
„Dospělí mi však poradili, abych nechal toho kreslení 
otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, 
dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech 
vzdal skvělé malířské kariéry. Neúspěch mé kresby číslo 1 
a kresby číslo 2 mě odradil. Dospělí sami nikdy nic nechápou a 
děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel 
jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. 
Létal jsem tak trochu po celém světě.“
A. de Saint-Exupéry
ZADÁNÍ ÚKOLU:
1. Přemýšlej o svém budoucím povolání. Čím by ses chtěl/a 
v životě stát, čeho bys chtěl/a dosáhnout? Zamysli se nad tím, 
které předměty ve škole ti v tomto snu mohou pomoci a jak. 
 
zpracováno podle KŘÍŽOVÁ, Stanislava. Malý princ. Metodický portál: Články [online]. 08. 08. 2008, [cit. 2011-04-
15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2485/MALY-PRINC.html>. ISSN 1802-4785. 2. Ve skupinách se rozdělte na dvojice. Jedna dvojice napíše 
dopis dospělým za děti - co byste jim chtěli sdělit, vzkázat, 
poradit. Druhá dvojice napíše dopis za dospělé pro děti – co 
myslíte, že by dospělí chtěli sdělit vám. Nezapomeňte na to, aby 
dopis obsahoval vše, co má. Ve skupině si své dopisy přečtěte.Projekt Malý princ
NAMALUJ MI ...
kapitola II
Úkol na úvod:
Představ si, že jsi ztroskotal/a sám/sama uprostřed pouště. Co by se
ti asi honilo hlavou? Na koho nebo na co bys myslel/a? Napiš.
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
„... A tu, protože jsem ztratil trpělivost a protože jsem spěchal, 
abych se co nejdřív pustil do rozebírání motoru, načmáral jsem 
tuhle kresbu:
A prohlásil jsem:
„To je bedýnka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř.“
Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej mého malého
soudce rozzářil....“
A. de Saint-Exupéry
ZADÁNÍ ÚKOLU:
1. Tady je Tvá bedýnka s dárkem. Představ si, že 
v ní můžeš nalézt, cokoli chceš, ale pouze 
jedinou věc. Co by to bylo? Proč si přeješ právě 
toto?
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
zpracováno podle https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/2485/MALY-PRINC.html/
zdroj obrázku: pohlazeniduse.info2. Teď napiš na papír, co by sis přál/a dostat, podepiš se a papír 
hoď do krabice. Až své přání vhodí všichni, vylosuj si jednoho 
spolužáka a nakresli mu to, co si přál. Můžeš přidat i nějaké 
přání.
3. Nyní jsi dostal dárek, který sis přál. Jaký je to pocit? Je to 
dárek podle tvých představ? Změnil/a bys něco?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................Kapitola II – Otázky pro skupiny
- práce s internetem, jednotlivé skupiny vyhledají informace podle zadání,
zpracují je, vytisknou, sestaví společný velký plakát1. Zjistěte, proč Exupéry napsal Malého prince. Souvisí to 
nějak s nějakou událostí v jeho životě?
Doporučený zdroj: https://www.reflex.cz/Clanek25875.html
2. Charakterizujte klima na Sahaře? Jaké tam jsou teploty 
a srážky?
Doporučený zdroj: www.wikipedie.cz
3. Vyberte jedno zvíře, které žije na Sahaře (ne 
velblouda), a stručně o něm vyprávějte spolužákům.
Doporučený zdroj: www.wikipedie.cz
4. Žijí na Sahaře nějaká zvířata? Která?
Doporučený zdroj: www.wikipedie.cz
5. Co je to oáza? Jak vypadá?
Doporučený zdroj: www.wikipedie.cz
6. Které další pouště kromě Sahary znáte? Kde leží? Je 
poušť (Písečný přesyp) i v České republice?
Doporučený zdroj: www.21stoleti.cz, www.vlkov.eu
Zpět