Místo, kde žijeme

03.01.2012 17:33

https://www.kolesovice.cz/panoramaticke-foto/?detail=pano_OQ%3D%3D

 

https://www.kolesovice.cz/panoramaticke-foto/?detail=pano_NQ%3D%3D

 

Špatná doba však přišla v roce 1928 – 1930. Byla to
doba nezaměstnanosti. Rodina nezaměstnaných
dostávala týdně 20 Kč a bochník chleba podpory. Lidé
neměli co jíst a nastaly krádeže. Nebylo soboty, kdy
by se v obci neztratilo prase. Obecní rada stavěla
noční hlídky, tři dvojice. Sraz byl na váze, kde
ponocný určoval hlídkám úseky. Později byla objevena
skrýš zlodějů v lese, u železniční zastávky Olešná .
V roce 1930 byla v obci pouze dvě osobní auta.
V Kolešovicích bydlelo mnoho židovských rodin, které
měly obchody a obchod s dobytkem. V roce 1900 bylo
122 osob židovského vyznání. Děti židé posílali do
německé školy. Své bohoslužby konali v synagóze ve
Zderazi. Ta je stále zachována, ovšem v dezolátním
stavu. Ve Zderazi měli též svůj hřbitov. Rabín bydlel
v č. p. 226, kde byla i modlitebna. Jelikož většina židů
bydlela v ulici ke Kněževsi, říkalo se této ulici jednu
dobu Židovská. Po druhé světové válce se vrátily do
Kolešovic jen dvě židovské osoby. Arnošt Kohn
z domu č. p. 92 a Eliška Karpelesová, rozená Raisová.
Ta přežila koncentrační tábor a hned po válce se
vystěhovala do Argentiny
 
5. Hřiště u parku – v současnosti probíhá výběrové
řízení firmy, která dodá a zabuduje herní prvky. Terénní
úpravy jsou již hotové.
 
 
 

 

významná místa

památky

významní lidé

historie

 

 • Nakreslete zpaměti průčelí zámku
 • Nakreslete zpaměti průčelí naší školy
 • Jak se jmenuje největší rybník v Kolešovicích? Zámecký
 • Nakreslete mapu své obce z hlavy
 • Co je napsáno na pomníku padlým před Kolešovickým zámkem?
 • Čí je socha před Kolešovickým zámkem?  socha sv. Šebestiána z r. 1717---
 • Kam se vlévá potok protékající Kolešovicemi? Berounka -> Vltava -> Atlantský oceán
 • Na kterou světovou stranu se vydáte, když pojedete z Kolešovic do Prahy? Na východ
 • Nakresli znak své obceš 
 • Vypiš sousední obce své obce (jen ty s kterými bezprostředně sousedí)
 • Napiš tři významné věci o své obci.
 • Jakého znáš významného rodáka ze své obce?
 •  

V Kolešovicích a nejbližším okolí obce najdete ještě celou řadu drobných památek, většina je však bohužel neúplná nebo poškozená. Pozoruhodný je především zdejší soubor barokních soch – socha sv. Floriána před domem čp. 259 nad železničním přejezdem u nádraží, socha sv. Václava na dolní návsi, sloup Panny Marie a sloup svatého Šebestiána na návsi před zámkem, socha svatého Víta na horní návsi a socha svaté Walburgy při silnici do Zderazi.

staří lidé

staré fotky x vyfotit tatáž místa dnes

vyprávění

nahrát

staré věci

 

Hledání podle fotek

 

 

Zpět