Mýty 2

11.10.2011 22:13
  • Co je mýtus?
  • Jaké známe?
  • Co mají mýty společného
  • Proč vznikaly?
  • Máme dnes také mýty?

 

Zápis z minulé hodiny

https://kolesovice.webnode.cz/news/myty-o-stvoreni-sveta/

Řecké mythos původně znamená řeč a vyprávění, zejména o dávné minulosti. Tradiční vyprávění, která se často zpívala nebo recitovala při velkých slavnostech a tvořila společný majetek nějakého kmene nebo skupiny, známe téměř ze všech starých kultur. Jejich tématem byl často počátek světa, založení města, původ nějakých slavností nebo institucí (Wiki)

 

Vytvořte vlastní mýtus

 

    vytvořte vlastní bohy, pojmenujte je

    dejte jim jejich vlastní příběh

    (Pomůcka: Proč byl svět a člověk stvořen?)

    Překvapte originálním způsobem, jak byl ve vašem mýtu stvořen svět...

    a také člověk

 Nakreslete!

 Vyprávějte! 

  

 

Zpět