Některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen

02.10.2011 21:43

1.

vzor kost: - ost (rychlost, radost, starost) + řeč, věc

jiná jména, která podle 2. p. j. č. patří ke kost (myš, myši, noc, noci) mají v mn. č. ve 3. a 6. pádě tvary podle píseň: myším, myších, (ale myšmi), nocím, nocích, nocemi

 

2.

podel vz. píseň -ň, -ř, -j (báseň, tvář, krůpěj) + někt. náruč, soutěž, labuť

někt. zakončená na -ť, -ď mají ve 2. j. č. a 1. a 4. p. mn. č. DVA tvary: tratě i trati, hutě i huti

 

krácení: sůl, soli, solím

jméno, jmen

kámen, kamene

mráz-mrazu

chléb-chleba

stůl-stolu

 

Zpět