Obohacování slovní zásoby

13.03.2012 07:34

Pracovní list - DUM

Obohacování slovní zásoby
https://kolesovice.webnode.cz/news/slovni-zasoba/

tvořením nových slov

  •     odvozováním (vrtule, dálnice, rozhlas)
  •     skládáním (samoobsluha, přírodověda)
  •     zkratkovými slovy (ČEDOK - Česká dopravní kancelář)

přejímáním z cizích jazyků

  • z angličtiny: byznys, gól, svetr, džentlmen, mítink
  • Řecko-latinské jazyky: kostel, telefon, škola
  • z ruštiny: čaj, brigáda
  • polštiny: tklivý, svěží
  • maďarštiny: guláš, husar, čardáš
     

Příčiny přejímání: 

- rychlý rozvoj společnosti a nutnost pojmenovat nové jevy 
- mezinárodní srozumitelnost 
- někdy je cizí slovo běžnější než české 
- cizí výraz zmírňuje trapné pocity (např. „korpulentní“ místo tlustá) 
- snadné tvoření odvozenin

 

vytvořte co nejvíc slov odvozených od:

let, letět, vyletět, uletět, vzletět, odletět, přiletět, podletět, nadletět, výlet, úlet

 

 

vymyslet co nejvíc slov s předponou

vy - vynulovat, vymyslet, vypsat, vyhrát

    dokončení děje

pro - propadnout, prohrát, probrat, pronést

    skrze něco, směrem dolů

pře - přehrada, předpona, přejet, přejíst

    přes něco

u -ubrat,

 

 

Odvozování

   - příponami

   - předponami

 

Odvozování podstatných jmen

 

https://dum.arcs.cz/rozbor-stavby-slova.html

 

jména obyvatelská (Plzeň - plzeňák, Mexiko - Mexičan)

názvy prostředků (šlehat - šlehač, vrtat - vrták)

názvy dějů (stát - stání, velet - velení)

názvy vlastností (chytrý - chytrost)

 

přechylování - změna rodu - učitel - ka

 

Odvozování přídavných jmen

přítel - přátelský - přípona

 

 

 

uhrát, uhádnout, unést

 
Zpět