Odborné názvy

06.03.2012 10:54

Odborné názvy

(odborné termíny)

Slova s přesným významem. Termíny patří k nějakému oboru, kde společně tvoří odborné názvosloví - terminologii.)

Nemají citové zabarvení.

Např.: čeština: podmět, přísudek....

         biologie: buňka, DNA, strunatci

         fyzika: volt, watt, ohm, ampér, atomové jádro (sousloví!)

 

Zpět