Odchylné tvary podst. jmen označ. části těla

12.09.2011 17:08

 

oko (město)            Má modré oči.        |     Síť měla velká oka. (města)

ucho (město)          Zebou mě uši         |      Hrnec měl dvě ucha.

ruka (žena)             Ruce má čisté        |

noha (žena)             Bránil se nohama.  |     Stůl se třemi nohami. (ženami)

 

 

Český jazyk používal dvojné číslo u podstatných jmen a sloves zhruba do 15. století, (např. v básni Podkoní a žák) , dodnes tak obsahuje pozůstatky po jeho dřívějším širším používání. Jeho pozůstatky můžeme najít u několika podstatných jmen, číslovek a v nespisovné mluvě.

[editovat]Duál u podstatných jmen

Používá se ve vyjádření některých párových částí těla: ruce, nohy, oči, uši a jejich zdrobněliny. Duálové tvary se vyskytují pouze tehdy, pokud mluvíme o částech těla: stojím nohama na zemi x stůl se třemi nohami.

Pokud hovoříme o částech těla, používá se duál jako běžné množné číslo, tedy i v případě, že hovoříme o více než dvou nohou, očích atd. U duálové koncovky pak dochází ke shodě i u přídavných jmen (špinavýma nohama), zájmen (svýma nohama), a u číslovek tři a čtyři (třema nohama, čtyřma nohama x pěti nohama). Pozůstatkem duálu jsou i nepravidelné skloňovací typy u jiných párových částí těla: ramenou, kolenou, prsou, tyto výrazy ale duálové koncovky jiným slovům nepřiřazují: třemi koleny. Duál najdeme také v názvu pražského Domu „U Dvou slunců.

[editovat]Duál u číslovek

Duálové skloňování mají číslovky dva, oba. Správný tvar je tedy např. s těmi dvěma otázkami. Duál se objevuje i ve vyjádření dvě stě místo dvě sta.

[editovat]Duál v nespisovné mluvě

obecné češtině se přenáší tvar sedmého pádu duálu do téhož pádu plurálu, jako např. s těma kamarádama. Také se objevuje duálový tvar v plurálu u číslovek, např. saň s třema hlavama. Stejný jev není vlastní jen obecné češtině, ale má své místo také v některých dialektech (například ve slováckých nářečích).

[editovat]Další příklady

Pes stál dvěma nohama ve vodě. – obě slova mají příponu -ma vycházející z dvojného čísla
Setkal se se dvěma ženami. – dvojným číslem ovlivněna pouze číslovka dvě
Musel se podělit ještě se třemi osobami. – obě slova neovlivněna dvojným číslo mají koncovku -mi
Zpět