Odvozování

19.03.2012 21:09
  1. Proč se jazyk časem mění?
  2. Proč vznikají nová slova?
  3. Z kterého jazyka se do češtiny dnes hodně přejímá?
  4. Pomocí jakých jazykových udělátek odvozujeme slova?
  5. Uveď příklady pro oba způsoby takového tvoření:
  6. Pomocí jakých ---on se tvoří názvy prostředků a nástrojů? Uveď příklady:
  7. Zkus poskládat nějaké nové zkratkové nebo složené slovo. Př. čespa - čeština s Páralem, chodíme do maloškoly...
  8. Co je to přechylování? 
  9. Co by mohla znamenat zkratka VMUP? Váš milý učitel Páral

 

Odvozování sloves

červený -> červenat se

pomalý -> zpomalit

 

Odvozování předponami

prales, prahory, praděd, pračlověk -> předpona pra

 

 

Co je tu přeházené?

Návozník drahovezl překlad přícenného zboží.

Prapřítel na nás odútočil v zalehlém, nepomenutém polese v pravodí Amazonky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět