Opakování 6. ročníku

02.09.2011 22:36

 

Diktát

Navštívil- jsme č/Č/eský ráj. Máchovo jezero a h/H/ořice v p/P/odkrkonoší. V řadě b-tev husité zvítězili i proti přesile. Vánoční turnaj v hokejbalu v-hrál- chlapci ze z/Z/ákladní školy v d/D/ubenci. Oba sousedov- chlapci jel- na letní tábor ke s/S/větlé nad s/S/ázavou. Koupal- jsme se v č/Č/erném moři.

 

 

Rozlište podstatná jména.
Podstatné jméno játra je


pomnožné

hromadné

látkové

nepatří do žádné skupiny

Rozlište podstatná jména.
Podstatné jméno stavení je

pomnožné

hromadné

látkové

nepatří do žádné skupiny

Rozlište podstatná jména.
Podstatné jméno voda je


pomnožné

hromadné

látkové

nepatří do žádné skupiny

 

Rozlište podstatná jména.

Podstatné jméno křoví je

 

pomnožné

hromadné

látkové

nepatří do žádné skupiny

 

Rozlište podstatná jména.

Podstatné jméno nádobí je

 

pomnožné

hromadné

látkové

nepatří do žádné skupiny

 

Rozlište podstatná jména.

Podstatné jméno mouka je

 

pomnožné

hromadné

látkové

nepatří do žádné skupiny

Rozlište podstatná jména.
Podstatné jméno Pardubice


pomnožné

hromadné

látkové

 

Muž a pes se brodil sněhem po stezce společně. Muž byl sebevědomý a plný energie, ale na severu byl nováčkem.
Nedbal rady zkušených starousedlíků, že v takovém mrazu nikdo nemá cestovat sám. ( Jack London – Rozdělat oheň)

 

1.      Z kolika vět se text skládá.

 

2.      U souvětí určete počet vět.

 

3.      Z první věty textu vypište základní skladební dvojice a určete druh podmětu a přísudku.

 

4.      V druhé větě textu určete slovní druhy.

 

5.      Vyjádřete obsah posledního souvětí větou jednoduchou.

 

6.      Nahraďte slovo energie synonymem.

 

7.      Vypište z textu zájmena a určete jejich druh.

 

8.      Určete větné členy – společně, na severu, nikdo.

 

9.      Vysvětlete, kdo to byl starousedlík.

 

10.  Popište psa, který ho doprovázel.

 

 

Zpět