Opakování ze 6. třídy

01.09.2011 22:38

 


Opakování 6. třída

 

1. Vytvoř věty, v nichž jsou následující slova různými slovními druhy.

 

zdraví, pila, kolem

 

 

 

2. Urči mluvnické kategorie u vyznačených slov:

 

Vedla k nám do vsi cesta z města, pečená z mandlového těsta.

 

nám

vsi

cesta

mandlového

 

 

3. Urči podstatná jména konkrétní a abstraktní (napiš A nebo K)

 

radost, ozvěna, smrk, Vojta, vzduch, prostor, běh

 

4. Čím se vyznačují podstatná jména pomnožná?

 

 

5. A čím podstatná jména hromadná?

 

6. roztřiď (P jako pomnožná, jako hromadná, jako látková)

 

zlato, vojsko, dřevo, vrata, zrní, sníh, sáňky, povidla, listí

 

7. Zakroužkuj správně velká či malá písmena

 

Byli jsme u (č/Č)erného (m/M)oře, ale to (m/M) vůbec nebylo (č/Č)erné.

Také (t/T)ichý (o/O)ceán vůbec není tichý.

Bydlím v (č/Č)eské (r/R)epublice. Čtu (p/P)lázeňský (d/D)eník.

V (r/R)rakovníku máme restauraci (u/U) (z/Z)latého (h/H)roznu.

 

8. napiš ve správném tvaru:

Postavil dům (vlastní ruce, 7.p.) ………………

Malé dítě mávalo (obě ručičky, 7.p.) ………………..

Přišel k ní po (obě kolena, 6.p.) …………………..

Má hodinky se (zlatá ručička, 7.p., mn.č.) …………………..

 

9. doplň i/y, í/ý

mil_ spolužáci, živ_ plot, se zl_m_ obry, tatínkov_ rodiče, světov_m jazykům, Erbenov_ pohádky

 

10. doplň –n- nebo –nn-:

kole__í kloub, vi__ý ocet, obra__ý, jele__í skok, kloka__í kapsa

 

11. doplň

soused__ký pozdrav, hor__tí dravci, husit__tí bojovníci, předmě__ký park

 

 

Zpět