Opakování

07.09.2011 16:08

 

Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují

1. Podstatná jména 

2. Přídavná jména

3. Zájmena

4. Číslovky 

5. Slovesa  - časují se

Slova Neohebná - neskloňují se

6. Příslovce 

7. Předložky 

8. Spojky 

9. Částice 

10. Citoslovce 

 

testík

https://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/SASCI.htm

nebo:

https://slovnidruhy.cz/testy/

 

 

Zpět