Opakování

27.02.2012 08:33
 • Učíme se ciz-m jaz-kům.
 • Ryb- tuk je zdrav-.
 • Dědeček postavil nov- včel- úl.
 • Prsten byl z ryz-ho zlata.
 • Za vsí je rozsáhl- borov- les.
 • Motýl- křídla hrají všemi barvami.
 • Nad námi se ozval pronikav- jestřáb- křik.

 

 

 • Učíme se cizím jazykům.
 • Rybí tuk je zdravý.
 • Dědeček postavil nový včelí úl.
 • Prsten byl z ryzího zlata.
 • Za vsí je rozsáhlý borový les.
 • Motýlí křídla hrají všemi barvami.
 • Nad námi se ozval pronikavý jestřábí křik.

 

 

 

Zpět