Oznámení - zpráva

08.12.2011 23:04

 

Zápis do sešitu:

   
Oznámení je informace o tom, že se někde bude konat nějaká akce.
    Musí obsahovat tyto informace: co se bude konat, kdy, kde a pozvání.
    Ostatní informace jsou doporučené: např. program akce.
    Může být ve formě plakátu nebo jen pozvánky.

BUDE

->

Zpráva je informace o tom, že se někde již konala nějaká akce.
    Měla by obsahovat stejné informace jako oznámení, včetně zhodnocení akce.

    "Jaké to bylo."
    Zprávu obvykle píšeme pro uveřejnění v časopise, do kroniky...

BYLO

<-

 
 
 
 
 
 
Zpráva a oznámení
Pomůcky: čisté papíry na oznámení
společně si vyplníme na tabuli oznámení, nejlépe o Vánoční oslavě, vymyslíme datum, kde se bude konat, vyprávíme o programu loňského roku, seznámíme je se soutěžemi letošního roku a připomeneme, že na Vánoční oslavě budou vyhodnoceny všechny soutěže
rozdáme čisté velké papíry a žáci vytvoří vlastní oznámení této akce; mohou dokončit doma
 
Oznámení
Co:
Kdy:
Kde:
Pozvání:
 
příští hodinu žáci čtou svá oznámení s vymyšleným programem, společně hodnotíme, zda je v oznámení vše potřebné
každý sám doplní předepsanou zprávu o své akci
nakonec provedeme zápis do sešitu
příloha
 
Zpráva
Dne ______ se konala ______ v ______. Akce se zúčastnilo ______. Zvítězil ______. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli akci uspořádat a jsme rádi, že se akce i přes nepřízeň počasí vydařila.
příloha
 
 
Zpět