Písemka opravná / Doplněk

15.04.2012 21:22

 pisemka8-2.doc (44,5 kB)

 

U nedalekého potoka už rozkvetly žluté blatouchy.

 

Mech u cesty byl krásně zelený.

 

V neděli jsem pomáhal rodičům doma i na zahradě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vláda po katastrofě slibuje lidem víc bezpečí.

Důchodkyně hnala podvodníky holí přímo policii do rukou.

Strážníci v Praze budou mít speciální auto pro svoz opilců na záchytku.

 

 

 

 • 1. Kdo, co -> podmět
 • 2. Co dělá podmět/jaký je -> přísudek
 • 3. Jaký, který, čí -> přívlastek (rozvíjí jména) (shodný/neshodný)
 • 4. Kde, kdy, jak, proč -> příslovečné určení (místa, času, způsobu, příčiny) (rozvíjí slovesa)
 • 5. pádové otázky (kromě 1. a 5. p.) -> předmět (rozvíjí slovesa)
 • 6. rozvíjí jméno i sloveso (otázky jak i jaký) - doplněk (často na konci věty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

95/15

 

Doplněk 

Doplněk rozvíjí zároveň dva členy: sloveso a jméno.

Rozvíjí jméno za děje (proto je podobný jak přívlastku tak příslovečnému určení).
Můžeme se zároveň zeptat jak i jaký.

 

Hajná stanula udivena.

 

Stanula jak? udivena (podobné příslovečnému určení)
Jaká hajná? udivena(á) (podobné přívlastku)

 

Když hajná stanula, byla udivena. -> udivena za nějakého děje

Ptáme se tedy: jak, jaký, za koho, kým a slovesem a jménem.

 • Dívky tančily bosy.
 • Jmenoval dělníka mistrem.   - 7. pád - kým, čím
 • Zvolili ho předsedou.            - 7. pád - kým, čím
 • Prohlásili ho za předsedu.      - 4. pád - za koho, co
 • Pracoval tam jako řidič.         - jako kdo, co  
 • Turisté se cítili unaveni.
 • Bratr to udělal sám.
 • Pracoval tam jako řidič.
 • Neviděl ji plakat.
 • Neviděl ji jak pláče.
 • Zůstane naším otcem.

Často (ne vždy) je doplněk na konci věty.

 • Vešel, opíraje se o hůl.
 • Slávek vešel zářící radostí.

96/16

Někdy se doplněk za samostatnou kategorii větných členů vůbec nepovažuje:-)
 
Najděte doplňky:
Rád bych ti všechno vysvětlil.
Slyšel jsi někoho klepat?
Už jako student střední školy se zajímal především o biologii.
Z výletu jsme se vrátili pořádně unaveni.
Ovoce musíte jíst jen důkladně omyté studenou tekoucí vodou.  
Vždycky ho pokládali za velice slušného člověka.
Kritika hodnotila toto divadelní představení jako velice zdařilé.
Eva nerada zůstává večer doma sama.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rád bych ti všechno vysvětlil.
    Slyšel jsi někoho klepat?
    Už jako student střední školy se zajímal především o biologii.
    Z výletu jsme se vrátili pořádně unaveni.
    Ovoce musíte jíst jen důkladně omyté studenou tekoucí vodou.  
    Vždycky ho pokládali za velice slušného člověka.
    Kritika hodnotila toto divadelní představení jako velice zdařilé.
    Eva nerada zůstává večer doma sama.
 
 
 
Jiří z Poděbrad byl zvolen za krále českého.
Běžec na kraji silnice zastavil udýchán.
Atlet Dvořák byl vyhlášen za sportovce roku.
Podnikatelé zaměstnávají cizince jako dělníky.
Zrcadlo jsme domů přivezli nepoškozené.
Rodina pozorovala zatopení svého domu zděšena.
Ryby prodávali na náměstí živé.
 
 
 
 
 

 

8. ročník A                                                                                        Jméno:
 

1. Vepiš větu do schématu a nadepiš větné členy (podmět, přísudek, přívlastek shodný, přívlastek shodný, příslovečné určení času, předmět ve 4. p., přívlastek shodný).

Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé lesy.

 

 

+

 

 

           
   
   
 
 

 

 

 

 


 

 

2. Podtrhni přísudek
Nechtěl jsem mu o tom nic říct.

 

 

 

3. Urči větné členy:
Pod Starým zámkem se každým rokem scházeli místní na slavnost.
Pod zámkem =
Starým =
se scházeli =
místní =
na slavnosti

 

4. Urči větné členy a vytvoř schéma (jako v úkolech 1 a 5).
Škola pořádá na počátku prázdnin závody v běhu.

 

 

 
 

 

 

 

 


 

Přísudek

Podmět

5. Vytvoř libovolnou větu podle tohoto schématu (vepiš).
    Urči druh přívlastku.
    Urči pád předmětu.
    Urči druh příslovečného určení. 

 

       
 
   

 

 

8. ročník B                                                                                        Jméno: 

1. Vepiš větu do schématu a nadepiš větné členy (podmět, přísudek, přívlastek shodný, přívlastek shodný, příslovečné určení času, příslovečné určení místa., přívlastek shodný).

Náš malý hrdina se poté vypravil na nebezpečnou cestu.

 

               
 
   

 

 
 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

 

 

 


2. Podtrhni přísudek.
Chtěl jsem kamarádům vyprávět o svém zážitku.

3. Urči větné členy:
 Na Staré bělidlo přicházeli každoročně četní hosté z okolí.

Na bělidlo =
Staré  =
přicházeli =
každoročně =
četní =
hosté=
z okolí =

4. Urči větné členy a vytvoř schéma (jako v úkolech 1 a 5).
Závodní posádky vyřizují všechny záležitosti v operačním sále.

 

 

 

 

Přísudek

Podmět

5. Vytvoř libovolnou větu podle tohoto schématu (vepiš).
    Urči druh přívlastku.
    Urči pád předmětu.
    Urči druh příslovečného určení. 

 

 
 

 

 

 

Zpět