Písemka

11.04.2012 22:18

 

Společný diktát:

Stížnost byla vyřízena. Sběhli se kolem spolužáka. Odcházela se svěšenou hlavou. Je to jeho povinnost. Každý den začínal ranní rozcvičkou. Oběhl několik domů. Zřejmě na to ani nepomyslel. Nechci zůstat osamělý. Seběhl z cesty. Recitoval celý text zpaměti. Jeho objetí bylo vřelé.

 

 

Písemka 3. čtvrtletí                                                                                     Jméno:
8. ročník                                                                                                        Datum:

1. doplňte i/y, í/ý    A
s učitel_ a v_chovatel_, krmení pro ps_, chybam_ a om_l_ v_cvičení poštovní holub_, v uhelné pánv_, krystal_ sol_, v údol_ Sázav_ s Francouz_ a Ital_, nad hlavolam_ a hádankam_, mezi ob_vatel_ Šumav_      20b

 

3. podtrhněte přísudek vlnovkou, podmět rovně, nevyjádřený podmět naznačte svisle |

Před mnoha lety směřovala jedna plachetnice úžinou mezi dvěma ostrovy do Mexického zálivu. Kapitán lodi chtěl přistát v nějakém přístavu na pobřeží Mexika. Osud však její plavbě nepřál. Dostala se do větrné smršti a v prudké bouři byla poškozena. Zachránila se jen část posádky, kterou vylovila jiná loď.     10b

 

2. napište druh příslovečného určení nebo pád předmětu
Na kraji
 vesnice stál malý domek.                                  _____________
Nedaleko stála slaměná salaš.                                        _____________
Maminka pro nás připravuje moc dobrou svačinu.    _____________                                  3b

 

4. Určete u zvýrazněných slov větný člen:

Můj malý bratr je velice šikovný.                                   _____________

Kobyla se pomalu blížila k vesnici.                                 _____________

Šmoulinka sbírala na paloučku rozkvetlé kytičky.       _____________

Svetr z vlny byl velice příjemný.                                      _____________

Dáda a Petra byly o prázdninách u Středozemního moře.   _____________                         5b

 

 

 

Písemka 3. čtvrtletí   B                                                                                Jméno:
8. ročník                                                                                                        Datum:

1. doplňte i/y, í/ý
s ob_vatel_ Šumav_, mezi čistým_ um_vadl_, v_roba obuv_, dopis_ panu ředitel_, na z_mním neb_, šperky ozdobené perlam_ a drahokam_, dlouhým_ b_dl_, na v_prahlé step_, čteme v bibl_
                                                                                                                                                             20b

 

3. podtrhněte přísudek vlnovkou, podmět rovně, nevyjádřený podmět naznačte svisle |

Z hrdého trojstěžníku zbyl pouze vrak, vyčnívající jen zčásti nad hladinu. Mrtvá loď bez jediného muže na palubě se stala nebezpečím pro ostatní plavidla. V noci se tajemně vynořovala před jejich příděmi a kormidelníci, pozorně sledující směr plavby, museli dělat pravé divy, aby zabránili srážce s vrakem.

    10b

 

2. napište druh příslovečného určení nebo pád předmětu
Na kraji vesnice stál malý domek.                                  _____________
Nedaleko domku stála slaměná salaš.                           _____________
Maminka pro nás připravuje moc dobrou svačinu.    _____________                                         3b

 

4. Určete u zvýrazněných slov větný člen:

Můj malý bratr je velice šikovný.                                             _____________

Kobyla se pomalu blížila k vesnici.                                           _____________

Šmoulinka sbírala na paloučku rozkvetlé kytičky.                 _____________

Svetr z vlny byl velice příjemný.                                                _____________

Dáda a Petra byly o prázdninách u Středozemního moře.   _____________                              5b

 

----------------------------------------------------------------------------------Okridlena_souslovi_–_zadani.doc (154,5 kB)Krizovkarske_vypraveni_–_zadani.doc (84 kB)
Krizovkarske_vypraveni_–_reseni.doc (39,5 kB)
Okridlena_souslovi_–_reseni.doc (86,5 kB)
 

Okřídlená sousloví

 

1.     Vyber z nápovědy vhodná slova, utvoř přídavná jména a do tabulky dopiš

chybějící část sousloví:

 

1

S

práce

2

P

vítězství

3

J

polibek

4

J

zvěst

5

P

odpověď

6

Š

moudrost

7

T

muka

8

P

lože

9

P

skříňka

10

K

znamení

11

N

Tomáš

12

L

hody

13

N

jablko

14

S

pruty

15

A

nit

16

Š

eminence

17

J

život

18

D

meč

19

A

pata

20

L

píseň

Nápověda: Achilles, Ariadna, Damokles, jepice, Job, Jidáš, Kain, Labuť, Lukulové, Newton, nevěřící, Pandora, Prokrustes, Pyrrhos, Pýthie, Sisyfos, Svatopluk

Šalamoun, šedá

Tantalos

 

 

 

 


2.            Přiřaď vysvětlení k jednotlivým souslovím, z písmenek ti vyjde věta.

 

N – nepřesné, dvojznačné a matoucí vysvětlení

I – důležité, chytré, moudré rozhodnutí

S – symbol zvědavosti, která přináší zlo a trápení

V – nevěří vyprávění druhých, nelze ho přesvědčit ani jasnými důkazy

E – symbol prozření, nápadu

S – symbol svornosti – jen v jednotě je síla

R – člověk v pozadí, který má velký vliv, ale na veřejnosti není známý

Ě – poslední velký čin člověka před smrtí

O – draze vykoupené, za cenu velkých ztrát, spíše jde o prohru

I – znamení špatného člověka, zločince

L – prožívání nekonečného trápení, velké utrpení

P – návod na řešení složité sitace nebo nějakého problému

J – násilí na člověku, omezování jeho osobní svobody, utrpení

L – náhlá, nečekaná zpráva o velikém neštěstí

Š – označení pro přepychovou hostinu, bohatý stůl

V – stále hrozící nebezpečí

Á – něco, co trvá jen velice krátce a rychle uběhne

P – pokrytecký a neupřímný, zrádný polibek

N – nejslabší, nejzranitelnější místo člověka, neschopnost

D – marná, zbytečná, namáhavá a nikdy nekončící snaha

 

 

Přídavné jméno

 

Písmenko

1

S

práce

 

2

P

vítězství

 

3

J

polibek

 

4

J

zvěst

 

5

P

odpověď

 

6

Š

moudrost

 

7

T

muka

 

8

P

lože

 

9

P

skříňka

 

10

K

znamení

 

11

N

Tomáš

 

12

L

hody

 

13

N

jablko

 

14

S

pruty

 

15

A

nit

 

16

Š

eminence

 

17

J

život

 

18

D

meč

 

19

A

pata

 

20

L

píseň

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Okřídlená sousloví – řešení

 1. Sisyfovská práce
 2. Pyrrhovo vítězství
 3. Jidášův polibek
 4. Jobova zvěst
 5. Pythická odpověď
 6. Šalamounova moudrost
 7. Tantalova muka
 8. Prokrustovo lože
 9. Pandořina skříňka
 10.  Kainovo znamení
 11.  Nevěřící Tomáš
 12.  Lukulské hody
 13. Newtonovo jablko
 14.  Svatoplukovy pruty
 15.  Ariadnina nit
 16.  Šedá eminence
 17.  Jepičí život
 18.  Damoklův meč
 19.  Achillova pata
 20.  Labutí píseň

 

1.     Správné řešení:          DOPLNIL JSI VŠE SPRÁVNĚ

D – marná, zbytečná, namáhavá a nikdy nekončící snaha

O – draze vykoupené, za cenu velkých ztrát, spíše jde o prohru

P – pokrytecký a neupřímný, zrádný polibek

L – náhlá, nečekaná zpráva o velikém neštěstí

N – nepřesné, dvojznačné a matoucí vysvětlení

I – důležité, chytré, moudré rozhodnutí

L – prožívání nekonečného trápení, velké utrpení

J – násilí na člověku, omezování jeho osobní svobody, utrpení

S – symbol zvědavosti, která přináší zlo a trápení

I – znamení špatného člověka, zločince

V – nevěří vyprávění druhých, nelze ho přesvědčit ani jasnými důkazy

Š – označení pro přepychovou hostinu, bohatý stůl

E – symbol prozření, nápadu

S – symbol svornosti – jen v jednotě je síla

P – návod na řešení složité sitace nebo nějakého problému

R – člověk v pozadí, který má velký vliv, ale na veřejnosti není známý

Á – něco, co trvá jen velice krátce a rychle uběhne

V – stále hrozící nebezpečí

N – nejslabší, nejzranitelnější místo člověka, neschopnost

Ě – poslední velký čin člověka před smrtí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zpět