Písemka

15.04.2012 22:23

pisemka7-3ctvrtleti.doc (42 kB)

 

 

7. ročník A                                                                                        Jméno:

1. Společný diktát

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Podtrhni citoslovce: Hybaj domů, ty jeden kluku ušatá!

3. Podtrhni částice:
Tak už pojď! 
Slíbil, že přijde.
Aby se to podařilo!

 

4. Velká písmena zakroužkuj:
Východní břehy AMERIKY omývá ATLANTSKÝ OCEÁN, západní břehy OCEÁN TICHÝ. Zoologická zahrada v praze připravila program na DEN DĚTÍ.  U NÁRODNÍHO DIVADLA jsme šli přes MOST LEGIÍ až do ULICE U LANOVÉ DRÁHY. V DOMĚ U ZELENÉHO ANDĚLA kdysi bydlel pan Vorel, známý z Nerudových POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH. Při pobřezí SEVERNÍHO LEDOVÉHO OCEÁNU žijí ESKYMÁCI. Hosté se ubytovali v HOTELU U MODRÉ HVĚZDY. Večeřeli jsme v RESTAURACI U ČESKÉ KORUNY.

5. Uveď nějaké přejaté slovo (ne sousedovo!):

6. Uveď nějaké rčení:

7. Uveď nějaké sousloví:

8. Co znamená rčení: Utáhnout někoho na vařené nudli.

9. Co je přechylování. Uveď příklad:

10. Uveď alespoň dvě dvojice antonym:

11. Uveď slovotvornou předponu a alespoň tři slova jí výtvořená:

12. Jak se odehrála loupež v detektivní povídce, kterou jsme společně četli?

 

 

13. Jak se jmenovala a kdo byla nestvůra z povídky, kterou jsme naposledy četli?

 


7. ročník B                                                                                        Jméno:

1. Společný diktát

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Podtrhni citoslovce: Panečku, to je taková zatracená zima!

3. Podtrhni částice:
Slíbil, že přijde.
Tak už pojď! 
Aby se to podařilo!

4. Velká písmena zakroužkuj:

Střediskem obchodního života Brna je NÁMĚSTÍ SVOBODY. Napoleon zemřel na OSTROVĚ SVATÁ HELENA. Nejstarší částí EVROPSKÉ PEVNINY je oblast POLOOSTROVA SKANDINÁVSKÉHO. Tetička bydlí v ULICI U DUBU. V Praze má jedna ulice jméno U ČTYŘ DOMŮ, protože ji tvoří jen čtyři domy. Náš známý bydlí v ULICI ZA ZELENOU LIŠKOU. Sejdeme se na NÁMĚSTÍ BRATŘÍ ČAPKŮ. Teta se přestěhovala z ULICE VYŠEHRADSKÉ do ULICE ZA HÁJEM. Suezský průplav spojuje STŘEDOZEMNÍ

5. Co je přechylování. Uveď příklad:

6. Uveď nějaké přejaté slovo:

7. Uveď nějaké rčení:

8. Co znamená rčení: Aby se vlk nažral a koza zůstala celá?

9. Uveď alespoň dvě dvojice synonym:

10. Uveď slovotvornou příponu a alespoň tři slova jí výtvořená:

11. Uveď nějaké sousloví:

12. Co chtěl král po hrdinovi povídky, kterou jsme naposled četli?

 

 

13. Co a jak bylo uloupeno v detektivní povídce, kterou jsme společně četli?


Je to jeho povinnost. Každý den začínal ranní rozcvičkou. Oběhl několik domů a zase se vrátil. Zřejmě na to ani nepomyslel. Nechci zůstat osamělý. Seběhl z cesty. Recitoval celý text zpaměti. Její objetí bylo velmi chladné.

Střediskem obchodního života Brna je náměstí Svobody. Napoleon zemřel na ostrově Svatá Helena. Nejstarší částí evropské pevniny je oblast polostrova Skandinávského. Tetička bydlí v ulici U Dubu. V Praze má jedna ulice jméno U Čtyř domů, protože ji tvoří jen čtyři domy. Náš známý bydlí v ulici Za Zelenou liškou. Sejdeme se na náměstí Bratří Čapků. Teta se přestěhovala z ulice Vyšehradské do ulice Za Hájem. Suezský průplav spojuje Středozemní moře s mořem Rudým.  Východní břehy Ameriky omývá Atlantský oceán, západní břehy oceán Tichý. Zoologická zahrada v praze připravila program na Den dětí.  U Národního divadla jsme šli přes most Legií až do ulice U Lanové dráhy. V domě U Zeleného anděla kdysi bydlel pan Vorel, známý z Nerudových Povídek malostranských. Při pobřezí Severního ledového oceánu žijí Eskymáci. Ve Spolkové republice Německo žije také národnostní menšina Lužických Srbů. Hosté se ubytovali v hotelu U Modré hvězdy. Večeřeli jsme v restauraci U České koruny. Ze Smetanových oper jsme viděli Prodanou nevěstu, Branibory v Čechách a Čertovu stěnu.

Zpět